Evenementen

Business Club in hoofdkwartier

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Business Club in 2019 werden de leden ontvangen op de 17e etage van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) in Breda.

Na het welkom door KNVOL-voorzitter Tom de Bok was het woord aan commodore Richard Laurijssen, Directeur Instandhouding en Commandant van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW). Hij noemde 2019 een belangrijk jaar voor de Luchtmacht vanwege de rollout van de eerste F-35, de First Aircraft Arrival (FAA) later in het jaar op Leeuwarden, nieuwe versies van de Chinook, de update van de Apache en de aankoop van de MQ-9 Reaper. 

Bij de instandhouding van vliegtuigen en helikopters gaat het om beschikbaarheid én betaalbaarheid. Zijn streven is van het depot in Woensdrecht het beste ter wereld te maken. Dat is het geval als oplossingen kunnen worden geboden voor optredende problemen. Hij noemde als voorbeeld de 13e traps klep van de motor van de F-16, die opnieuw voor problemen zorgt doordat langer met de F-16 wordt doorgevlogen.”Onze mensen zijn in staat van oude kleppen nieuwe te maken,” zo stelde hij. Maar het depot kan alleen het beste blijven als ook stappen vooruit worden gezet, zoals meer informatie uit verzamelde data halen, met virtuele middelen kennis brengen op de plaats waar dat nodig is, 3D-printing, niet alleen voor productie maar ook reparatie, en robotisering bijvoorbeeld om verf van en op vliegtuigen te krijgen “waar je eigenlijk geen mensen bij wilt hebben.”

Als tweede spreker kwam reserve kolonel Michael Farrell aan het woord. Hij is Compliance Specialist en als zodanig werkzaam bij de afdeling Export Compliance van het CLSK. Hij ging in op het complexe onderwerp van export controldat bedacht is om de technologie te beschermen. “Technologie is het belangrijkste dat we hebben,” zo zei hij “en we willen niet dat die in vreemde handen komt.” Dat geldt zeker voor de Amerikanen, die bij aankoop van hun materieel van de klanten eisen dat die geheimhouding betrachten en daarvoor tekenen. Het omgaan met de restricties die daaruit voortvloeien vereist de nodige expertise. 

De bijeenkomst werd besloten met een walking diner.

Geef een reactie