Inschrijfformulier

Wat kost het lidmaatschap bij de KNVOL ?

 Jaarcontributie 2022 – 2023 :                       Factuur            Automatische incasso

Algemeen lid per jaar                                                € 29,00                     € 29,00

Digitaal lid per jaar                                                    € 29,00                     € 29,00

Gezinslid per jaar                                                       €   9,00                     €   9,00

Buitenland per jaar                                                    € 40,50                     € 40,50

Gezinsleden ontvangen geen eigen tijdschrift.

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nieuwe leden worden het hele jaar door ingeschreven met als ingangsdatum 1 januari of 1 juli.

Bij aanmelding na 1 juli betaalt u de halve jaarcontributie en het tijdschrift ontvangt u drie keer.

Om te voorkomen dat u op korte termijn weer een factuur ontvangt brengen wij tevens de contributie voor het volgende jaar in rekening.

Wilt u toch het hele lopende jaar ontvangen dan wordt de inschrijving per 1 januari jl. geactiveerd en ontvangt u automatisch de ontbrekende nummers.

Zijn er nog vragen? Schroom dan niet om te bellen of een e-mail te sturen.

Voor nadere informatie gelieve contact op te nemen met:

E-mail: ledenservice@onzeluchtmacht.nl