Binnenlands nieuws

Verjaardag KLu en ‘Social op de Bakermat’

Ieder jaar wordt op 1 juli de verjaardag van de KLu gevierd. Traditioneel worden daarbij de in het afgelopen kalenderjaar overleden militairen en burgermedewerkers herdacht bij het Monument voor Gevallen Vliegers op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Ook dit jaar weer en de Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Dennis Luyt, noemde in zijn toespraak de namen, vergezeld van de zin “hij/zij wordt gemist.” De ‘Missing Man Formation’, ditmaal gevlogen door vier F-16’s van 322 Squadron, zorgt daarbij altijd voor een indrukwekkende afscheidsgroet. Tijdens het defilé langs het Monument betoont ook een delegatie van de KNVOL altijd haar respect.

Het geeft de bijzondere kameraadschap aan die karakteristiek is voor de krijgsmacht en die zich uit in zorgen voor elkaar, in voor- en tegenspoed. Ook bij het verlaten van de dienst of na pensionering.

Zo komen sinds 2016 ieder jaar oud-medewerkers van de Vliegbasis Soesterberg op deze dag bijeen op wat tot vorig jaar heette ‘Social op de Runway’, op het kruispunt van de Queens en de landingsbaan. Dit jaar echter werd de reünie voor het eerst gehouden in en bij Shelter 611, die speciaal is ingericht voor evenementen en daarom was de naam gewijzigd in ‘Social op de Bakermat’. Zo’n 80 bezoekers waren aanwezig die op de foto gingen voor de Alouette, op een dieplader onderweg naar huis na tijdens de Nederlandse Veteranendag op het Malieveld in Den Haag te hebben gestaan. 

Geef een reactie