Binnenlands nieuws

In Memoriam Generaal Schnitger

Na een kort ziekbed is op 27 juni overleden Luitenant-Generaal bd Alexander (Sander) Schnitger, Commandant Luchtstrijdkrachten van 2012 – 2016 en drager van de KNVOL-medaille. Hij mocht maar 61 jaar worden. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Marjan en hun zonen Tom en Max. Moge hij rusten in vrede. 

Als Commandant Luchtstrijdkrachten was zijn primaire speerpunt de relevantie van air power voor vrede en veiligheid breed uit te dragen in de politiek. Hij wist uiteindelijk de politieke besluitvormers ervan te overtuigen dat de F-35 het enige platform was waarmee de Koninklijke Luchtmacht haar opgedragen taken, zowel nationaal als internationaal, in de toekomst zou kunnen uitvoeren. 

Ook heeft Luitenant-Generaal Schnitger vanaf zijn aantreden het belang onderstreept van het onderhouden van het externe netwerk van de Koninklijke Luchtmacht met het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en de Nederlandse bevolking. Vroegtijdig de jeugd enthousiasmeren voor de Koninklijke Luchtmacht vond hij cruciaal. Hij heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van de Netherlands Air Cadets. In al deze aspecten zag hij ook een belangrijke rol weggelegd voor de KNVOL. Om deze rol in te kunnen vullen heeft hij de KNVOL actief gesteund in haar ambitie naar een levendige en actieve vereniging met een directe relatie naar – en relevantie voor – de Koninklijke Luchtmacht. Hiervoor is de KNVOL hem zeer erkentelijk.

Commodore bd drs Tom de Bok, voorzitter

Foto: Op 12 mei 2016 ontving Generaal Schnitger de ‘Medaille voor Bijzondere Verdiensten’ van de KNVOL. 

Geef een reactie