Over onze regio Twente

twenteOp 19 april 1974 werd de Regio Twente van de KNVOL opgericht in de officiersmess van de vliegbasis Twenthe door o.a. Gerd Roeloffzen, een bekende oorlogsvlieger uit de meidagen van 1940, met aanvankelijk ca. 40 leden. Een goede gewoonte was destijds dat een actief dienende KLu-officier deel uit maakte van het bestuur. Amper 4 maanden na de oprichting presenteerde de Regio Twente zich voor het eerst in het openbaar en wel op de Open Dagen van de KLu op de vliegbasis Twenthe, hetge
en de aanzet was tot een forse ledenwinst. De Regio Twente viel de eer ten beurt om in 1976 de landelijke Algemene Leden Vergaderingen te mogen organiseren met o.a. de mogelijkheid voor de leden om gratis rondvluchten te kunnen maken. Gerd Roeloffzen werd als voorzitter in 1979 opgevolgd door Eef van de Wal en onder zijn bewind werd de beslissing genomen om onze verenigingsavonden gratis toegankelijk te maken, een beslissing die tot op de dag van vandaag nog geldt.

De landelijke ALV in 1984 werd een groot succes en onder de zeer bezielende leiding van Piet Strijker (die Eef opvolgde) groeide de Regio Twente in de loop van de jaren voorspoedig. Zo voorspoedig dat in 1989 werd besloten tot een splitsing, waarbij de regio Deelen werd opgericht, waar een deel van de Twentse leden een nieuwe “thuisbasis” vond. Voor zijn zeer grote verdiensten voor o.a. onze regio en de KNVOL werd Piet niet alleen benoemd tot Regio-Erevoorzitter, maar viel hem ook een Koninklijke Onderscheiding ten deel bij zijn afscheid in 1996. Tot op de dag van vandaag is Piet nog actief en bezoekt nog zeer regelmatig de bestuursvergaderingen. Jaap Laan nam de voorzittershamer over van Piet en hij was de grote drijfveer achter o.a. de USA-tour in 1998 ter gelegenheid van 50 jaar KNVOL. Maar liefst 72 leden uit het hele land konden twee weken lang genieten van een unieke tour waar nog steeds over nagepraat wordt.

Naast de gebruikelijke regioactiviteiten werd medewerking verleend aan concerten van het orkest van de KLu, het bezoek van een Lockheed Constellation aan onze Twenthe, een spottersdag t.g.v. het bezoek van Roemeense MIG’s en Duitse F-4F’s, 50 jaar 315 sqn. en 50 jaar 313 sqn. naast de KLu-promotievluchten voor mensen uit het bedrijfsleven. Personeel van onze thuisbasis dat op uitzending in het buitenland verbleef werd regelmatig verrrast met een attentie namens de KNVOL. Vanzelfsprekend mag de ALV die in 2004 op onze “thuisbasis” werd gehouden in deze opsomming niet onvermeld blijven.

De KLu Open Dagen 2003 werden een geweldig festijn, waaraan zelfs de weergoden hun medewerking verleenden. Des te groter was de teleurstelling toen de maandag daarop bekend werd gemaakt, dat de vliegbasis Twenthe op 31 december 2007 zijn poorten zou sluiten. Het jaar 2004 bevatte een grote tegenstrijdigheid en tevens één van de grootste dieptepunten van onze regio. Dat jaar wordt 315 sqn. opgeheven met daar tegenover het 50 jarig bestaan van 313 sqn.. En dan komt het bericht dat Jaap Laan geheel onverwacht is overleden. Opnieuw ongeloof en onbegrip maar vooral diep verdriet. Gelukkig was na ampel beraad Piet Strijker (de voorganger van Jaap) bereid om tijdelijk de voorzittershamer over te nemen, totdat er een goede en definitieve oplossing voor de vacante voorzittersstoel was gevonden. In de loop van 2006 konden we gelukkig weer een voltallig bestuur aan onze leden voorstellen onder voorzitterschap van Kees Kroon.

De daar op volgende jaren werden gekenmerkt door activiteiten in het kader van de toekomstige sluiting van de vliegbasis Twenthe en de daarop volgende “degradatie” van Twenthe van vliegbasis naar luchtmachtbasis, met als sluitstuk de reünie op 27 september 2007 met ruim 4.000 deelnemers, waarbij de emoties vaak hoog opliepen.

Gelukkig vonden we vrij snel een prima alternatieve locatie voor onze verenigingsavonden in het gebouw van het DCHR (Diensten Centrum Human Resources, een “paarse personeelsorganisatie”), waar we zeer gastvrij werden ontvangen en zelfs ruimte kregen voor onze spullen. De maandelijkse bestuursvergadering konden we houden in het instructielokaal van de Vliegclub Twente.

Na amper twee jaar konden we weer terugkeren naar onze oude stek op het Zuidkamp van de (nu) luchtmachtbasis Twenthe voor zowel onze verenigingsavonden als de bestuursvergaderingen, met dank aan de mensen van de Facilitiare Dienst en Paresto. Het gaf (en geeft) een goed gevoel, maar het gemis van een “echte” (operationele) thuisbasis blijft.

In de loop van de jaren is de Regio Twente de wervings- promotieactiviteiten blijven ontwikkelen, hetgeen o.a. leidde tot de aanschaf van opvallende hesjes-met logo-en-opschrift die gedragen kunnen worden tijdens promotieactiviteiten (inmiddels landelijk overgenomen) en een tv-scherm voor het afspelen van aandachttrekkende films in de stand. Binnen en buiten de regio kan met de Twentse stand regelmatig aantreffen, hetgeen toch telkens weer een aantal nieuwe leden oplevert.

Ook op de digitale snelweg was (en is) de regio Twente zeer actief en was als eerste in staat om de “papieren convocatie” vaarwel te zeggen en het activiteitenprogramma en andere wetenswaardigheden geheel op de website te zetten, inclusief de mogelijkheid tot aanmelding, al met al een zeer kostenbesparende ontwikkeling, die tevens de mogelijkheid biedt om snel en effectief in te spelen op onverwacht gebeurtenissen.

Helaas kregen (en krijgen) we steeds meer te maken met de afname van het aantal te bezoeken “targets” doordat in binnen- en buitenland bases werden en worden gesloten. Het lijkt mede daardoor wel alsof er een soort “verzadiging” optreedt in de zin van “daar zijn we al eens geweest”. Ook de vertoning van steeds meer interessant (militair) luchtvaartmateriaal op tv en internet zal hier ongetwijfeld aan bijdragen en wat gastsprekers betreft wordt de spoeling ook steeds dunner. Wat onzes inziens zeker bijdraagt aan de tanende belangstelling is de recessie van de laatste jaren in combinatie met de relatief sterk gestegen kosten voor excursies en bustochten, dit wellicht in combinatie met de “vergrijzing” van onze vereniging.

Ook andere regio’s kennen deze fenomenen en er is de laatste jaren een tendens ontstaan om steeds meer interregionaal samen te werken met name op het gebied van excursies. In onze ogen een goede zaak, die al een aantal keren zijn vruchten heeft afgeworpen.

Momenteel telt de regio Twente ca. 450 leden, waarvan ca. 10% “de harde kern” vormt, die we regelmatig zien bij onze activiteiten. De anderen zijn (blijkbaar) alleen lid vanwege het verenigingsblad. Met de steun van met name onze “harde kern” zal het regiobestuur alert en actief blijven optreden voor “Onze” regio”, “Onze” KNVOL met een gevarieerd en attractief programma, als waardige ambassadeurs van “Onze KLu”.

Voor zover in de convocatie en/of andere correspondentie niet anders is vermeld, geldt het “Reglement activiteiten van de KNVOL”, (zie de KNVOL-website) samen met de onderstaande informatie betreffende activiteiten van de Regio Twente van de KNVOL.

                                                                                                                                                Versie 02 = 26 mei 2017.

  1. VERENIGINGSAVONDEN.

1.1       De toegang tot onze verenigingsavonden is gratis voor zowel leden als hun introducées.

1.2       De verenigingsavonden worden gehouden in Boerderij Bosch op de campus van de Universiteit Twente, Campuslaan 15, 7522 NC te Enschede, tel. 053 – 4894071.

  1. EXCURSIES.

2.1       Er zijn twee opstapplaatsen voor het busvervoer, te weten:

Hengelo: De parkeerplaats van Hotel van der Valk aan de A1 (Bornsestraat 400).

Holten: De achterzijde van het AC restaurant aan de noordzijde van de A1.

LET OP: Indien er richting Duitsland of via Duitsland wordt gereden geldt slechts één opstapplaats, nl. de parkeerplaats van Hotel van der Valk aan de A1 bij Hengelo.

2.2       Met uw aanmelding verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde bedrag.

2.3       LET OP: De automatische bevestiging van aanmelding vanuit het KNVOL-systeem is nog niet de bevestiging dat u mee kunt met een excursie. U ontvangt tijdig bericht van het regiobestuur c.q. de reisleiding of u al dan niet mee kunt, in het eerste geval met de betreffende opstaptijd en -plaats.

Neemt het voornoemde reglement en deze informatie a.u.b. ter harte, dat voorkomt mogelijke problemen voor u en/of voor anderen.