Over onze regio Twente

 

 

Op 19 april 1974 werd de Regio Twente van de KNVOL opgericht en vierde (dus) in 2014 het 40 jarig jubileum.

Vanwege de definitieve sluiting van de Vliegbasis/Luchtmachtbasis Twenthe moesten we kort daarna uitwijken naar een andere locatie voor onze verenigingsavonden. Met tijdelijke tussenstops elders hebben we die sinds januari 2015 gevonden bij Boerderij Bosch op de campus van de Universiteit Twente. Een heel fraaie en gezellige locatie met zeer gastvrij personeel en “studentenprijzen”, waar het prima vertoeven is. Alle benodigde apparatuur is aanwezig, er zijn voldoende parkeerplaatsen en “BB” is zeer goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Naast het fantastische verenigingsblad dat alle leden van de KNVOL zes keer per jaar ontvangen organiseren wij ca. 8 keer per jaar een activiteit voor onze (ruim 450) regioleden in de vorm van een verenigingsavond met een presentatie door een gastspreker, een excursie naar een vliegbasis of naar een ander luchtvaart gerelateerd “doel” in Nederland of de ons omringende landen (musea, airshows, enz.). Met name de adoptie van 313 Squadron (oorspronkelijk van de vliegbasis Twenthe, nu op vlb. Volkel) door de Regio Twente heeft een extra dimensie toegevoegd aan onze mogelijkheden, hetgeen o.a. resulteert in bezoeken aan het avond-/nachtvliegen van “onze” Tigers, wat altijd een zeer spectaculair gebeuren is.

De verenigingsavonden zijn gratis toegankelijk met onder meer de aanwezigheid van onze wervings- en promotiestand (allerhande luchtvaart gerelateerde zaken) en een verloting met als hoofdprijs een rondvlucht boven ons schone en nijvere Tukkerland.

Voor de excursies wordt een bescheiden vergoeding gevraagd (meestal € 15,00 p.p.). Dit is exclusief “natje en droogje” maar voor dit bedrag bent u uit en thuis vanaf één van de twee opstapplaatsen (Hengelo en Holten) in onze regio.

Voor al onze activiteiten geldt dat als er plaats is, leden van andere regio’s en/of introducées ook van harte welkom zijn.

Bij ons staat ook het sociale aspect hoog in het vaandel, hetgeen de beleving en de sfeer ten goede komt: Het is altijd hartstikke gezellig bij de regio Twente !!

Wilt u verdere informatie, neem u dan contact op met het regiosecretariaat via email: gezinlaros@home.nl.

Iedereen is van harte welkom !!

Voor zover in de convocatie en/of andere correspondentie niet anders is vermeld, geldt het “Reglement activiteiten van de KNVOL”, (zie de KNVOL-website) samen met de onderstaande informatie betreffende activiteiten van de Regio Twente van de KNVOL.

                                                                                                                                                Versie 02 = 26 mei 2017.

  1. VERENIGINGSAVONDEN.

1.1       De toegang tot onze verenigingsavonden is gratis voor zowel leden als hun introducées.

1.2       De verenigingsavonden worden gehouden in Boerderij Bosch op de campus van de Universiteit Twente, Campuslaan 15, 7522 NC te Enschede, tel. 053 – 4894071.

  1. EXCURSIES.

2.1       Er zijn twee opstapplaatsen voor het busvervoer, te weten:

Hengelo: De parkeerplaats van Hotel van der Valk aan de A1 (Bornsestraat 400).

Holten: De achterzijde van het AC restaurant aan de noordzijde van de A1.

LET OP: Indien er richting Duitsland of via Duitsland wordt gereden geldt slechts één opstapplaats, nl. de parkeerplaats van Hotel van der Valk aan de A1 bij Hengelo.

2.2       Met uw aanmelding verplicht u zich tot betaling van het verschuldigde bedrag.

2.3       LET OP: De automatische bevestiging van aanmelding vanuit het KNVOL-systeem is nog niet de bevestiging dat u mee kunt met een excursie. U ontvangt tijdig bericht van het regiobestuur c.q. de reisleiding of u al dan niet mee kunt, in het eerste geval met de betreffende opstaptijd en -plaats.

Neemt het voornoemde reglement en deze informatie a.u.b. ter harte, dat voorkomt mogelijke problemen voor u en/of voor anderen.