EvenementenKNVOL Verenigingsnieuws

Business Club bij Historische Vlucht

Op 1 maart kwam de Business Club Onze Luchtmacht (BCOL) bijeen in een hangaar van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV) op de Vliegbasis Gilze-Rijen.

Na een welkom door KNVOL-voorzitter commodore b.d. drs. Tom de Bok, kreeg de nieuwe voorzitter van de KLuHV, luitenant-generaal b.d. Bart Hoitink, de gelegenheid de aanwezigen te vertellen over zijn stichting die het erfgoed van de militaire luchtvaart in leven houdt.
Omdat de Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Dennis Luyt, helaas wegens ziekte verstek moest laten gaan, informeerde generaal-majoor Eric Schevenhoven daarna de leden over ‘de adaptieve krijgsmacht’. Het gaat hierbij om zowel personeel als materieel. Het komt erop neer dat niet alles op elk moment beschikbaar hoeft te zijn. Voor de leden van de BCOL was in het bijzonder van belang dat Defensie streeft naar flexibele contracten voor haar personeel. Waarbij jonge mensen ervaringen kunnen opdoen, om daarna door te stromen naar het bedrijfsleven. Maar ook omgekeerd, wat tot nu toe nauwelijks het geval is, omdat het ‘not done’ is na vertrek weer terug te keren. Er moet volgens Schevenhoven veel meer uitwisseling komen. Daarvoor is het nodig vertrouwen op te bouwen: Defensie in de bedrijven; de bedrijven in Defensie. Defensie zal meer gebruik gaan maken van inhuur, reservisten en raamcontracten met bedrijven om bepaalde producten te leveren. “Er is niet één oplossing, maar er zijn meerdere mogelijkheden,” aldus Schevenhoven. Ieder onderdeel zal dat zelf uitwerken en in de komende Defensienota wordt er meer duidelijkheid over geschapen.
Tot slot vertelde luitenant-kolonel Raymond Kramer, de nieuwe commandant van de Groep Luchtmacht Reserve (GLR), over zijn sinds 2004 bestaande organisatie, die nu 519 reservisten omvat, georganiseerd in twee squadrons (519 en 520) en negen Vluchten op diverse locaties. De GLR zal dit jaar een zelfstandig onderdeel worden en de flexibele personeelsschil voor de Luchtmacht gaan vormen. Ging het in eerste instantie primair om bewaking en ceremoniële taken, nu zal het pakket worden uitgebreid met zelfsturende teams, bijvoorbeeld op het gebied van space, cyber, data-analyse en medisch personeel. Door het versterken van de onderlinge relatie tussen Defensie en het bedrijfsleven kan veel meer gebruik worden gemaakt van elkaars expertise en ervaring.

Geef een reactie