KNVOL Verenigingsnieuws

Onze Defensie behoeft dringend aandacht

Column door: Drs. A.A.H. (Tom) de Bok Commodore bd Voorzitter KNVOL

De donkere dagen voor kerst dienen zich aan. Een kerst die anders zal zijn. De onzichtbare vijand corona legt onze maatschappij behoorlijk lam. De opgelegde beperkingen zorgen ervoor dat veel leuke en ontspannende activiteiten, laat staan op vakantie gaan, niet meer mogelijk zijn. Vrienden en zelfs familieleden blijven op afstand. Voor veel Nederlanders bestaat het dagelijks leven uit het doorworstelen van virtuele meetings op een zolderkamer. Hopelijk is het aangekondigde vaccin de oplossing, zodat we weer enigszins terug kunnen naar het gewone leven. Maar het wordt toch gewoon 25 december: kerst. Ik hoop dat u kunt genieten van deze mooie periode van het jaar waarin we terugkijken en ook vooruitblikken naar een nieuw jaar met nieuwe ronden en nieuwe kansen. Ik hoop dat leed u bespaard is gebleven. Als dit niet het geval is geweest, hoop ik dat u in deze dagen troost kunt vinden en er nieuwe kracht uit kunt putten voor 2021. Ik wens u en de uwen een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig 2021.

Het zal u niet verbazen dat corona niet ongemerkt voorbij is gegaan aan onze vereniging. Activiteiten gingen niet door en regiobijeenkomsten zijn virtueel uitgevoerd. Gelukkig is het wel gelukt om Onze Luchtmacht volgens schema bij u op de deurmat te krijgen. De inhoud was iets anders dan u gewend bent, want ook bij de Koninklijke Luchtmacht stonden de activiteiten en oefeningen op een laag pitje en die zijn een belangrijke inspiratiebron voor artikelen en interviews. Qua ledenaantal vrees ik dat we in 2020 een lichte daling zullen zien. Er zijn ons meer leden ontvallen en de ledenwerving bij de luchtvaartevenementen ligt stil. Voor 2021 hopen we op herstel. Ik roep u op om in uw omgeving kennissen en vrienden enthousiast te maken voor de KNVOL, want “wie kan er zonder vrienden”.

Er is er dit jaar nog iets belangrijks gebeurd voor Defensie en dus voor de Koninklijke Luchtmacht: de Defensievisie 2035 is verschenen. Een lijvig document van 61 pagina’s dat niet echt leest als een jongens- of meisjesboek. De visie analyseert de problemen, adresseert veel zaken die aandacht verdienen en geeft een goede richting waarin de krijgsmacht zich moet ontwikkelen. Ook wordt onderbouwd dat er meer geld bij moet, zelfs naar 2,8% BNP. Het zal met deze visie waarschijnlijk niet lukken de Nederlandse bevolking de noodzaak duidelijk te maken dat er investeringen in defensie nodig zijn. Ook betwijfel ik of het de politieke partijen zo duidelijk wordt dat Defensie een dringend probleem heeft met de paraatheid en inzetbaarheid. Hoe snel is de krijgsmacht combat ready? Dit is vooral van belang voor een artikel 5-scenario, waarin NAVO-grondgebied moet worden verdedigd. Ooit waren er gedetailleerde plannen, uitgebreide logistieke en mobilisabele capaciteiten. Hiervan is niets over. When the shit hits the fan is heel weinig combat ready. Er is een groot tekort aan materieel, reservedelen, (lucht)transport maar vooral aan personeel en munitie, bommen en granaten. Het is eigenlijk hetzelfde als bij het begin van de coronacrisis: tekort aan van alles, van mondkapjes via bedden tot personeel.

Wat ook mist in het document is het politiek-strategisch kader waarop deze visie gebaseerd zou moeten zijn. Welke rol wil Nederland spelen in het internationale politieke krachtenveld? Nederland hoort bij de wereldtop op economisch en handelsgebied en heeft zodoende grote internationale politieke en economische belangen. Politieke invloed in de wereld stoelt op economische en militaire macht. Nederland zal altijd in internationaal verband zijn krijgsmacht inzetten: binnen de NAVO, Europees of een andere internationale coalitie. Een voor Nederland relevante krijgsmacht moet snel en robuust kunnen optreden over grote afstanden, hoog in het geweldspectrum met capaciteiten waaraan behoefte is. Dit vergroot de Nederlandse invloed in het internationale politieke en diplomatieke proces. Hiervoor zijn gerichte investeringen nodig in relevante capaciteiten. Nederland heeft daarvan al enkele, zoals cyber, special forces inclusief tactische mobiliteit- en gevechtshelikopters, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance-systemen, luchttankercapaciteit, Missile Defense op land en zee, 5e generatie jachtvliegtuigen, strategisch luchttransport, gemechaniseerde brigade. De krijgsmacht is feitelijk al taakgespecialiseerd, nu is het zaak deze capaciteiten op orde te brengen.

Tenslotte is de conclusie van de visie teleurstellend: “Een volgend kabinet kan ervoor kiezen om invulling te geven aan de meest essentiële voorwaarden… en gerichte versterkingen in onze slagkracht”. Dit moet zijn: Een volgend kabinet moet ervoor kiezen. Dit kost geld, maar in vergelijking met de kosten van de coronacrisis is het peanuts. En als het met onze defensie misgaat, is het leed niet te overzien.Reacties: voorzitter@onzeluchtmacht.nl

Geef een reactie