KNVOL Verenigingsnieuws

Column: 2020: een nieuw millennium

Door: Drs. A.A.H. (Tom) de Bok Commodore bd
Voorzitter KNVOL.

Het jaar 2020 wordt voor de KNVOL een belangrijk jaar met een ingrijpende verandering. Na ruim 41 jaar heeft onze hoofdredacteur, Willem Helfferich, te kennen gegeven zijn functie medio dit jaar te willen neerleggen. Voor de KNVOL is dit een enorme uitdaging. Immers, Willem runt het hart van de KNVOL: het blad ‘Onze Luchtmacht’. Hij schrijft veel artikelen, beoordeelt de artikelen van de andere redacteuren, maakt het blad op, verzorgt Facebook, is het wandelend geheugen van de vereniging en de kennisbank over de militaire luchtvaart en de Koninklijke Luchtmacht. Het vinden van een nieuw schaap met vijf poten als opvolger is dan ook onze grootste uitdaging. Het blad is namelijk van levensbelang voor het voortbestaan van de vereniging. Een enquête van een aantal jaren geleden heeft aangetoond dat de meesten lid zijn van de KNVOL voor het blad, dus geen of een kwalitatief minder goed blad bedreigt ons voortbestaan. We doen er alles aan om dit te voorkomen.

Na een turbulent oud en nieuw wat waarschijnlijk zal leiden tot een inperking van het vuurwerk, werden we op 3 januari verrast met het uitschakelen van de staatsterrorist van Iran, generaal-majoor Soleimani. Een persoonlijke opdracht van president Trump en dan schieten meteen een aantal politici en media vooral in Europa in de vlekken. In hun naïviteit denken die nog steeds dat je met Iran zaken kunt doen, maar dit terzijde. 

Soleimani werd uitgeschakeld met een op afstand bestuurd vliegtuig (Remotely Piloted Aircraft (RPA)), in dit geval de MQ-9 Reaper. Dit is een veelvuldig door de VS toegepaste modus operandi. Sinds 1995 worden op afstand bestuurde vliegtuigen voornamelijk door de VS gebruikt. Eerst als verkenningstoestel, de Predator RQ-1 en later als bewapende versie de MQ-1. In 2007 werd de opvolger de MQ-9 Reaper geïntroduceerd, een verbeterde versie die langer kan vliegen en meer bewapening kan meevoeren. Nederland krijgt ook de beschikking over de MQ-9, in de verkenningsversie, dus zonder bewapening. 

In de media wordt nu relatief veel aandacht besteed aan dit wapensysteem. Hierbij wordt vaak de suggestie gewekt als zijn dit ‘drones’ die door middel van Artificial Intelligence (AI) zelfstandig hun missie uitvoeren en o.a. mensen uitschakelen. Niets is minder waar. De Reaper (en andere RPA’s) is een op (grote) afstand bestuurd vliegtuig dat lang in de lucht kan blijven, meer dan 24 uur. Dit is met een bemand vliegtuig fysiek onmogelijk. Op afstand bestuurd betekent dat er altijd een vlieger en een systemoperator aan de knoppen zitten. Zij besturen het vliegtuig en lanceren de raketten of bommen. Maar zij nemen vrijwel nooit zelfstandig een beslissing om een doel uit te schakelen. Er zit een hele keten van diverse functionarissen achter die uiteindelijk beoordelen of het legitiem is het doel uit te schakelen en wat de nevenschade is. Het is aannemelijk dat in het geval van Soleimani de operatie rechtstreeks vanuit het Witte Huis is gevolgd en groen licht is gegeven voor het afvuren van de raket. Dus van enig risico dat robots hun eigen gang is hier geen sprake. 

Waar we ons als Europa wel zorgen over zouden moeten maken is de dreiging van de ballistische raketten die Iran tot zijn beschikking heeft. Een tiental is als vergelding afgevuurd op een aantal doelen in Irak. Hoewel Iran (nog) niet over een nucleaire bom beschikt, kan een ballistische raket met een traditionele bom van 500 kg in een stad erg veel schade aanrichten. Ik roep de eerste Golfoorlog uit 1991 in herinnering toen Irak Israël bestookte met Scud-raketten. Iran werkt met steun van Noord-Korea al jaren aan de ontwikkeling van deze ballistische raketten en wordt hier door de internationale gemeenschap geen strobreed in de weggelegd. Een van de redenen waarom de VS het verdrag met Iran heeft opgezegd. Iran beschikt nu al over raketten met een bereik tot 2000 km. 

Geef een reactie