KNVOL Verenigingsnieuws

Besturendag

Op zaterdag 22 april is de eerste Besturendag van dit jaar gehouden op de Vliegbasis Gilze-Rijen. Zo’n dag is nuttig om met zoveel mogelijk bestuursleden van de KNVOL te overleggen en belangrijke onderdelen van het verenigingsbeleid te bespreken. Dat gebeurt zowel plenair als in afzonderlijke groepen waarbij respectievelijk de voorzitters, de secretarissen, de penningmeesters en de activiteitencoördinatoren van de regiobesturen met elkaar en de functionarissen van het Landelijk Bestuur overleggen.

De verzamelde bestuursleden van de KNVOL in het uitbundige groen van de Vliegbasis Gilze-Rijen

 

Voorzittersoverleg.

 

Secretarissenoverleg, inclusief ledenadministrateur Elly Blokhuis. Philip Whittle (derde van links) is de nieuwe secretaris van de Regio Soesterberg

 

Penningmeestersoverleg. Derde van links Arie Blokland, die Harry Koning (rechts naast hem) als penningmeester van de Regio Twente zal opvolgen.

 

Activiteitencoördinatorenoverleg, inclusief Gerard Blokhuis van de Ledenservice/werving.

Geef een reactie