Evenementen

4,5 Procent salarisverhoging voor militairen

Column door Voorzitter KNVOL commodore b.d. drs. Tom de Bok
Dat zou een mooi kerstcadeau zijn geweest. Niets is echter minder waar. Een schamele 1,4 procent is door de minister aangeboden. De inflatie is zelfs vele malen hoger. Die 4,5 procent is voor gemeenteambtenaren en zorgmedewerkers. Voor laatstgenoemden werd zelfs de winstbelasting voor bedrijven verhoogd. Van zulke creatieve oplossingen van onze regering kan de militair alleen maar dromen.

De behandeling van de defensiebegroting 2022 in de Tweede Kamer kenmerkte zich vooral door verbaal geweld van de geachte afgevaardigden waarin afkeer van het defensiebeleid werd geventileerd. Alle tekortkomingen passeerden de revue. Bijna alle partijen betreuren de slechte arbeidsvoorwaarden: “De salarissen van militairen liggen regelmatig op de armoedegrens”, aldus Boswijk (CDA). “Ook het laatste loonbod blijft ver achter bij de verhoging van andere ambtenarensalarissen.”

Helaas verschuilen de Kamer en de regering zich achter de demissionaire status van het kabinet om in ieder geval deze achterstand te repareren. Blijkbaar geldt dit alleen voor Defensie. Voor andere investeringen van vele miljarden in onder meer klimaat en zorgsalarissen is de demissionaire status geen enkele belemmering. Dit signaal vanuit de politiek benadrukt opnieuw dat de militair van complimenten moet leven, maar verder op niets hoeft rekenen.

Waarom wordt er zo met twee maten gemeten? Is het de publieke opinie of de onzichtbaarheid van de militairen die nooit klagen en zelf ook geen machtsmiddelen hebben om hun eisen kracht bij te zetten? De militair staat 24/7 paraat om waar ook ter wereld onder alle denkbare omstandigheden de belangen van Nederland te verdedigen en bij te springen als nood aan mens en/of dier is: grote branden, watersnood, pandemie, etcetera. Om aan de grondwettelijke taak te voldoen, worden aan de militairen geboden en verboden opgelegd en eisen gesteld. Minister Hennis zei hierover al in 2014: “Het onvoorwaardelijke karakter van de inzet stelt eisen aan de militair die nergens in onze maatschappij in dezelfde mate en in die combinatie voorkomen”. Militairen hebben een bijzondere rechtspositie. Ze mogen niet staken of andere acties uitvoeren en moeten bovendien klakkeloos opdrachten van de regering uitvoeren. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij onze politieke leiders voor de positie van de militair en een rechtvaardige beloning. Uit niets blijkt dat deze verantwoordelijkheid ook wordt gevoeld.

‘Militairen moeten onder de rijksambtenaren CAO vallen’

Ook de lang beloofde evaluatie van het loonhuis wordt weer doorgeschoven. Er is voldoende bewijs dat de militaire beloning al jarenlang achterblijft. Daarbij steken de militaire salarisschalen negatief af bij die van de burgerambtenaar. Als voorbeeld: een tweede-luitenant met een academische opleiding, die leidinggeeft aan veertig militairen wordt uitgezonden naar missiegebieden en zelfstandig beslissingen neemt over leven en dood, zit in schaal 8. De leeftijdsgenoot met dezelfde opleiding die junior beleidsmedewerker wordt bij een willekeurig ministerie, verdient minimaal schaal 10. Dit geldt door de rangen heen. Een militaire bewaker die deels exact hetzelfde werk doet als zijn burgercollega van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie, heeft een lagere salarisschaal en aanzienlijke slechtere arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd kan hij maandenlang van huis zijn voor uitzending en oefening met alle zware fysieke en geestelijke belasting van dien. En hij staat 24/7 paraat. Dat is niet uit te leggen.

Ondertussen kampt Defensie met veel vacatures. Minister Kamp probeert dit naar beneden te redeneren, maar de realiteit is dat er gevechtseenheden zijn die maar voor 50 procent zijn gevuld. Als de arbeidsvoorwaarden zo substantieel blijven achterlopen, wordt dit met de huidige bijna volledige werkgelegenheid alleen maar slechter.

De ‘bijzondere positie’ van de militair heeft alleen maar nadelen. Tijd om dat af te schaffen. Militairen moeten net zo worden behandeld als de andere rijksambtenaren. Gelijke salarisschalen en arbeidsvoorwaarden met enkele speciale aanvullingen en beperkingen, zoals het niet mogen staken en een reëel Functioneel Leeftijdsontslag. Het lukt bij de politie en de brandweer ook. Laatstgenoemde kan met 59 jaar met Functioneel Leeftijdsontslag gaan en de militair nu al met 62, tendens stijgend. Maar ja, ook politie en brandweer kunnen publieke en bestuurlijke druk uitoefenen.

Dit was mijn laatste briefing van 2021. Het Kerstfeest en de mooiste tijd van het jaar komt eraan. Helaas is corona nog steeds onder ons en hierdoor is onze bewegingsvrijheid weer ingeperkt. Toch hoop ik dat u allemaal kunt terugkijken op een succesvol jaar. Als het heeft tegengezeten of verdriet heeft gebracht, hoop ik dat u in deze dagen troost kunt vinden en nieuwe kracht kunt putten voor 2022. Ik wens u en de uwen een Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2022.

Reageren: voorzitter@onzeluchtmacht.nl

Een gedachte over “4,5 Procent salarisverhoging voor militairen

  • Antoon van Santen

    er komen verkiezingen aan, er is een mogelijkheid om onze “politieke Bestuurders ” er op te wijzen dat de vijand niet slaapt.
    en zoals het nu gaat de geschiedenis zich dreigt te herhalen.
    misschien kan de regeling paardagen kabinet, 3 jaar uitkering veranderd worden in een tijdsevenredige regeling.

    Beantwoorden

Geef een reactie