KNVOL Verenigingsnieuws

Terug naar ‘Werken bij de luchtmacht.nl’

Column door: Drs. A.A.H. (Tom) de Bok Commodore bd Voorzitter KNVOL

Defensie heeft ruim 9.000 vacatures op een totaal van 60.000 functies. Van dit aantal zijn ongeveer 37.000 militairen, de overige zijn burgerambtenaren. ‘Werken bij de luchtmacht.nl’ was jarenlang de slogan waarmee de Koninklijke Luchtmacht nieuw personeel probeerde te interesseren voor een baan. Onder druk van bezuinigingen en de politieke visie dat alles joint (gezamenlijk) moest, kwam daarin verandering: one size fits all. ’Werken bij defensie’ werd het nieuwe motto. Hiermee verdwenen de sterke merken van alle krijgsmachtdelen. Het gehele proces van werving, selectie, keuring en aanstelling van personeel werd gecentraliseerd in een ‘paarse’ organisatie, het Diensten Centrum Werving en Selectie. Later werd dit omgedoopt in het Diensten Centrum Personele Logistiek (DCPL), met een personeelsbestand van circa 400 functies.

De daadwerkelijk werving wordt uitgevoerd door regionale wervingscentra. Zij zijn aanwezig bij evenementen en bezoeken scholen en opleidingscentra. Daar wordt het defensiewervingsverhaal verteld door recruiters van alle krijgsmachtdelen. In de praktijk blijft het echter lastig als recruiter met bijvoorbeeld een achtergrond bij de Koninklijke Marechaussee, een wervend verhaal te houden over het Korps Mariniers. One size fits all mag dan efficiënt zijn, maar verre van effectief. Of met andere woorden: het resultaat is te klein.

Daarnaast is het keuringsproces verre van op orde. Een sollicitatietraject duurt vaak maanden, waarbij de sollicitant meerdere malen (op eigen kosten) naar Amsterdam moet afreizen om weer een volgende stap in de selectieprocedure te doorlopen. Behalve dat dit verre van efficiënt is, is het niet verbazingwekkend dat kandidaten afhaken. Deze jongeren met de juiste intelligentie en een goede fysieke en psychische gesteldheid kunnen overal terecht. Los van het feit dat de kandidaat afhaakt, is dit natuurlijk dodelijk voor het imago van Defensie. Daar helpt geen enkele wervingsactie tegen zoals tijdens Luchtmachtdagen, en kan geen gelikt filmpje op sociale media tegenop boksen. Maar nog dramatischer is dat het aantal vacatures blijft stijgen. Die zijn niet bij de burgerfuncties of de hogere rangen, maar juist bij de operationele en technische functies. De militairen die dagelijks zorgen dat onze wapensystemen inzetbaar zijn. Hierdoor loopt de inzetbaarheid van onze krijgsmacht dus direct gevaar.

DCPL ontplooide de afgelopen jaren diverse initiatieven om het wervingsresultaat te verbeteren, waaronder reizende banenwinkels, grote en dure wervingsmanifestaties, maatwerkcampagnes via sociale media, reclamespots op tv en samenwerking met uitzendbureaus. Allemaal met te beperkt resultaat.

Maar er lijkt licht aan het eind van de tunnel. De Luchtmacht is eind 2018 gestart met het herintroduceren van decentrale werving vanuit de luchtmachtonderdelen. Dit was het beproefde concept van vóór de centralisatie. Eerder is ook de Landmacht hiermee begonnen. De eerste resultaten zijn veelbelovend, u heeft het in de krant kunnen lezen. Vliegbasis Volkel heeft in een jaar tijd alle vacatures bij de bewaking gevuld door regionaal werven, zelf keuren en aanstellen binnen één dag en opleiden. Allemaal met eigen personeel. Ook het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando in Vredepeel is dit gelukt. In één dag zijn daar vijftig regionaal geworven militairen gekeurd en aangesteld. 

Hiermee is aangetoond dat het volledige centralistische model niet werkt. Jongeren willen bij de Luchtmacht of een ander krijgsmachtdeel werken en graag in hun regio blijven, zeker in de eerste contractperiode. En wie kan nu beter het wervingsverhaal vertellen dan de militairen die het werk dagelijks uitvoeren en dit laten zien op de werkvloer. Daarnaast heeft elke sollicitant eigen voorstellingen van zijn loopbaan. Hierop kan flexibel worden ingespeeld.

Conclusie: ‘Werken bij defensie’ moet weer ‘Werken bij de Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee’ worden. Voorts moet de werving weer worden neergelegd bij de krijgsmachtdelen, die dat elk op hun eigen specifieke manier gaan inrichten. Zij onderhouden de relaties en contacten met de relevante opleidingen zoals lagere scholen – ja echt, in groep 8 moet je al gaan werven – en ROC’s, HBO’s, WO en niet te vergeten bedrijven en organisaties. Immers in het kader van de adaptieve krijgsmacht is uitwisseling of van werk naar werk helpen van personeel een aantrekkelijke optie voor alle partijen. Dit gebeurt al, echter beperkt en dus niet effectief.

Niet voor alle functies binnen de Luchtmacht – en andere krijgsmachtdelen – kan het (gehele) keuringsproces op het onderdeel plaatsvinden. Dit blijft bij DCPL als een service, die dit deels uitbesteedt aan civiele partijen. Randvoorwaarde is dat het keuringsproces plaatsvindt in maximaal drie aaneengesloten dagen, uitzonderingen daargelaten. Ook arbeidsmarktcommunicatie blijft bij DCPL. Krijgsmachtdelen stellen de goedgekeurde kandidaten aan inclusief (flexibele) arbeidsvoorwaarden. Succes verzekerd!

2 gedachten over “Terug naar ‘Werken bij de luchtmacht.nl’

  • Joop van der Made

    Een half jaar nadat ik met FLO ging had ik nog via Daedalus als crewchief terug willen keren op Vlb. Volkel maar volgens Breda waren daar geen vacatures. Op Volkel dacht men daar anders over maar uiteindelijk was daar schijnbaar niemand nodig. Dit verhaal doet toch anders vermoeden.

    Beantwoorden
  • Hans Timmermans

    Ach mooi verhaal, echter de geschiedenis laat zien dat er elke zoveel jaar er weer iets moet veranderen, centralisatie dan weer decentralisatie enz enz, bezuinigingen, het wiel weer opnieuw uitvinden. Jammer om te lezen dat er zoveel vacatures zijn, wel fijn om te lezen dat er oplossingen worden gevonden en hopelijk dat de vacatures gevuld gaan worden maar ook het personeel wat er is niet uit het oog verliezen. Nog even een sneer na, een opmerking als je het er niet mee eens bent moet je maar vertrekken getuigt niet echt van goed personeel beleid. Groet Hans

    Beantwoorden

Geef een reactie