KNVOL Verenigingsnieuws

Online LB-vergadering – 04-08

Op vrijdag 4 augustus heeft het Landelijk Bestuur via Google Meet vergaderd. Deze keer online om de bestuurskosten van de Vereniging wat te verminderen. De vergaderingen worden voortaan namelijk om-en-om op locatie en online gehouden. Dit keer kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde. Over het evenement van 30 juni jl. om ons 75-jarig bestaan te vieren werd vastgesteld dat veel leden zijn gekomen. Eenieder kon over regiogrenzen heen gezellig met elkaar en de bestuursleden bijpraten. Besproken is dat dit najaar nog meer zaken komen die deze mijlpaal gaan markeren. Te denken is aan bijvoorbeeld het aanstaande oktobernummer van ‘Onze Luchtmacht’ dat geheel in het teken van dit jubileum zal staan. Positief nieuws werd ook gemeld vanuit onze ledenadministratie: na jaren van gestage daling van het ledenaantal is er een kentering. Het ledenaantal stijgt al maanden weer licht. Verder werd de voortgang besproken over de Business Club ‘Onze Luchtmacht’ en de jeugdafdeling ‘Netherlands Air Cadets’. Tot slot, goed nieuws werd vernomen uit de regio’s: voor enkele bestuur vacatures hebben zich capabele kandidaten gemeld!

Geef een reactie