KNVOL Verenigingsnieuws

In Memoriam

mevrouw Elly Blokhuis-Christerius  (31-05-1948- 21-07-2022)

Na een ziekbed is op 21 juli overleden mevrouw Elly Blokhuis-Christerius, draagster van het Ereteken van Verdienste van de KNVOL. Onze gedachten gaan uit naar haar echtgenoot Gerard en hun beide zonen.

Elly is als vrijwilliger ruim 8 jaar Hoofd Administratie van de KNVOL geweest. Daarnaast was ze ook penningmeester van de regio West-Brabant/Zeeland. Na haar aantreden heeft zij de administratie gereorganiseerd waarbij o.a. de ledenadministratie opnieuw is ingericht. Hierdoor is de efficiëntie en de effectiviteit van de gehele administratie toegenomen en is het financieel beheer stevig op orde. Ook is zij instrumenteel geweest bij het invoeren en operationeel maken van de het KNVOL Leden Administratiesysteem (KLAS). Onvermoeibaar heeft zij gewerkt aan verbeteringen van dit systeem. Zij was een vraagbaak voor de regio’s en altijd behulpzaam bij het ondersteunen van leden en bestuurders. Ook ondersteude zij de organisatie en uitvoering van de Business Club Onze Luchtmacht en was, samen met haar man Gerard, actief bij veel ledenwervingsactiviteiten. Zij heeft zich zeven dagen per week voor de vereniging, ingezet. Haar gedrevenheid en tomeloze inzet maken dat Elly Blokhuis voor de KNVOL van onschatbare waarde was. Rust in vrede, Elly.

VZ KNVOL: Cdre bd Tom de Bok

Geef een reactie