KNVOL Verenigingsnieuws

Big Data voor Business Club

‘Big Data’ was het thema tijdens de bijenkomst van de Business Club Onze Luchtmacht op 26 september in het Provinciehuis van Noord-Brabant te Den Bosch. 

Na een welkom door KNVOL-voorzitter Tom de Bok en een inleiding over het belang van data voor de economie door gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen, was het woord aan luitenant-kolonel Tony van de Belt. Zoals al eerder vermeld in dit blad heeft de KLu een Data Science Cell (DSC) met 20 analisten samengesteld, de helft afkomstig van de Luchtmacht en de andere helft van de KPN. Dit team moet de enorme hoeveelheid data analyseren die met name over het onderhoud te verzamelen zijn. De ambitie is meer, beter en veiliger vliegen (en opereren). Men wil daarbij zowel het korte (correctief) onderhoud als het lange onderhoud kunnen voorspellen. Met het opstellen van een model was het gelukt in slechts 17 seconden het groot onderhoud van de hele Chinook-vloot te plannen.

De volgende speker was Joep Brouwers van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Op basis van de informatie van een bedrijf in Taiwan gaf hij aan dat de bekende Wet van Moore (de rekenkracht van computers verdubbelt elke twee jaar) tot in de voorzienbare toekomst blijft gelden. Die rekenkracht is nu ongeveer gelijk aan die van een insect, in 2020 aan die van een muis, in 2040 die van een mens en in 2060 van alle mensen samen. De hoeveelheid data die per minuut wereldwijd wordt uitgewisseld is duizelingwekkend groot. Veel computerkracht bevindt zich in de cloud en ook die mogelijkheden gaan iedere twee jaar over de top. In het Internet of Things wordt alles met elkaar verbonden. De wereld van de maakindustrie verandert steeds sneller: het is continu aanpassen aan de wereld om ons heen, aldus Brouwers. (WFH)

Joep Brouwers van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij tijdens zijn voordracht. Ook de C-LSK, luitenant-generaal Dennis Luyt, behoorde tot de luisteraars. 

Geef een reactie