Binnenlands nieuwsBuitenlands nieuwsKNVOL Verenigingsnieuws

Goed en minder goed nieuws

Collumn door Drs. A.A.H. (Tom) de Bok. Commodore bd, Voorzitter KNVOL

KNVOL nieuws. Allereerst goed nieuws. In mijn eerste briefing van dit jaar kondigde ik aan dat de KNVOL werd geconfronteerd met een ingrijpende verandering. Na ruim 41 jaar zou Willem Helfferich tijdens de ALV in mei stoppen als hoofdredacteur van Onze Luchtmacht. We moesten op zoek naar een schaap met vijf poten schreef ik toen. 

De opzet van de redactie zal qua bemensing aanzienlijk veranderen. De nieuwe hoofdredacteur wordt Arno Marchand. Hij wordt bijgestaan door een vijftal redacteuren t.w. Kees van der Mark, Pieter Davids, Gert Kromhout en Frank Crebas. Ook Willem Helfferich blijft deel uitmaken van de redactie. Ik zal u niet vermoeien met de taakverdeling, maar u kunt erop vertrouwen dat ons mooie verenigingsblad bij dit team in goede handen is. Deze wijziging dient nog de goedkeuring van onze leden te krijgen. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering, die we hopelijk dit najaar nog kunnen houden, zal dit worden voorgelegd. Op voorhand wens ik de nieuwe redactie veel succes bij deze voor de KNVOL cruciale taak. 

Dit brengt me bij het volgende onderwerp: stand van zaken door corona. De maatregelen zijn verder versoepeld. Bijeenkomsten binnen zijn mogelijk met maximaal 100 personen. Aanleiding voor het Landelijk Bestuur een Algemene Ledenvergadering te gaan plannen in het najaar, want een aantal belangrijke besluiten moet door de ALV worden bekrachtigd. Voorts zijn wij wettelijk verplicht jaarlijks een ALV te houden. Alternatieven op afstand zijn te omslachtig. We wachten even 1 september af, ook om te bezien of we terecht kunnen op een onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht.  

Veiligheidsbeleid en Europa. Door de coronacrisis kregen twee belangrijke onderwerpen relatief weinig aandacht in de media. Ten eerste dat Nederland in 2024 niet zal voldoen aan de NAVO-norm van 2% van het BNP. Zelfs premier Rutte heeft meermaals aangeven dat dit belangrijk is en de kritiek van president Trump terecht is. Nederland is blijven steken op 1,3% tenzij het BNP afneemt dan stijgt het misschien, niet dat dit helpt. Het water staat onze krijgsmacht nu al vrijwel aan de lippen. Er is minimaal €1,5 miljard meer nodig om Defensie enigszins in de benen te houden. Peanuts zult u zeggen in vergelijking met de miljarden die over tafel rollen voor klimaat en coronacrisis. In perspectief, er gaat alleen al 11 miljard belastinggeld als subsidie naar het verstoken van biomassa, dat zelfs averechts werkt voor het klimaat. Meer dan naar Defensie. 

Wat zou de oplossing zijn: meer Europa misschien? Volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) wel. Meer optrekken met Duitsland en Frankrijk (‘Nederland moet het cement worden’), een Europese Veiligheidsraad zoals de VN, (nog) een Europees hoofdkwartier en als klap op de vuurpijl taakspecialisatie. Landen moeten zich specialiseren in waar ze goed in zijn. Volgens voorzitter AIV Joris Voorhoeve is dit het slimste om te doen (NRC 30-6-2020). Waarom dit slim is, blijft onvermeld. Het kan niet zijn gebaseerd op goede ervaringen met betrouwbaarheid en solidariteit van Europese bondgenoten, getuige Bosnië in 1995 en het Libië-conflict in 2011. Taakspecialisatie vereist als eerste van elkaar op aankunnen. Als Nederland zijn brigades inzet en Duitsland moet de luchtverdediging leveren, dan is het wel cruciaal dat dit ook gebeurd. We hebben recentelijk gezien welke Europese landen hebben meegevochten tegen IS, in de achtertuin van Europa. Dit is niet erg vertrouwenwekkend. Volgens de AIV is de NAVO niet langer de hoeksteen door de onbetrouwbaarheid van de VS en de Brexit. Wat dit laatste met de NAVO te maken heeft, geen idee! “Europa moet zélf verantwoordelijkheid nemen voor veiligheidsvraagstukken, desnoods met inzet van militaire middelen”. Over het grote gebrek aan noodzakelijke militaire capaciteiten in Europa om überhaupt een militaire operatie uit te kunnen voeren wordt niet gerept. De NAVO klaagt al decennia over tekorten aan noodzakelijke militaire capaciteiten, t.w. Special Forces, maritime air power, air & missile defence, strategisch luchttransport, air-refuelling-capaciteit, C4ISR met satellieten, bemande en onbemande systemen, 5e generatie jachtvliegtuigen en strategische bommenwerpers. “Europa heeft nu te maken met dreigingen uit Rusland, China, Iran en instabiliteit in de Sahel,” aldus de AIV. Er is dus helemaal geen tijd voor de luchtfietserij van de AIV. Leg in Europa de prioriteit bij het aanschaffen van de noodzakelijke militaire capaciteiten. Tot dan kijk ik met vertrouwen naar de VS die een F-35 wing plaatst in het VK, Europa beveiligt met fregatten tegen de dreiging met ballistische raketten uit Iran en met de US Army hier regelmatig oefent. Hoezo is de NAVO niet meer de hoeksteen van onze veiligheid en de VS onbetrouwbaar?

Geef een reactie