Activiteiten regio Twente

Programma voor 2020:

Open voor inschrijving:
23 januari      Nieuwjaarsbijeenkomst
20 februari     Excursie Vliegbasis Volkel en 313 Sqn
27 februari     ALV

Proramma waar nog aan gewerkt wordt:
27 maart    – Frisian Flag. 
Wk 16/17   – Verenigingsavond
28 mei       – Verenigingsavond
20 juni       – BBQ
September excursie naar Support Base Woensdrecht 
oktober excursie naar Vliegbasis Eindhoven
En dan komt er in het najaar ook nog verenigingsavond(en).

23 januari: Nieuwjaarsreceptie en spreker C-313 LtKol “Bassie” van Zuijdam,
Op donderdag 23 januari is onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Een mooie kans om iedereen nog eens een voorspoedig 2020 te wensen.
Als spreker komt de Lt-Kol “Bassie” van Zuijdam, Commandant van ons partnersquadron het 313 Squadron. Hij zal over zichzelf wat vertellen en de weg die hij gevolgd heeft om te komen naar zijn huidige functie van Squadroncommandant. Bassie was in 2018 detachementscommandant in Jordanië, dus daar zal hij ook bijpraten. Met een geopolitieke discussie en het waarom regering de Luchtmacht naar het Midden Oosten heeft uitgezonden.

Locatie:         Boerderij Bosch, Campuslaan 15, 7522 NC Enschede (op campus van Universiteit Twente)
Datum:          23 januari 2020
Inloop:          vanaf 19.00 uur
Aanvang:       19.30 uur

U kunt zich tot uiterlijk 13 januari inschrijven, zoals gebruikelijk uitsluitend via de KNVOL-website https://onzeluchtmacht.nl/au-calendar/. Indien uw aanmelding succesvol is ontvangt u hiervan een email. Eventuele introducés kunt u ook via de website aanmelden.

20 februari: Excursie naar Vlb Volkel, Nachtvliegen en 313 Sqn (Regio Twente)
Helaas kon ons bezoek aan Vliegbasis Volkel vorig jaar op het laatste moment niet doorgaan. Op 20 februari gaan we voor de herkansing. In grove lijnen ziet het programma er als volgt uit. In de middag gaan we een of enkele onderhoudswerkcentra bekijken. Vervolgens worden we op het 313 Squadron, ons partnersquadron, ontvangen. In de crewroom zullen we een warme maaltijd geserveerd krijgen. Om vervolgens bij het opstarten van de F-16’s te kijken en (hopelijk) het vertrek van de avond-wave nabij de baan te kunnen zien.
Vertrek: vanaf Van der Valk in Hengelo en vanaf AC Holten.

Kosten inclusief de maaltijd: leden 22,50 euro pp, introducés 27,50 euro pp.

Zoals gebruikelijk kunt u zich inschrijven via de KNVOL-website https://onzeluchtmacht.nl/au-calendar/ tot uiterlijk 29 januari. Indien uw aanmelding succesvol is, ontvangt u hiervan een email. Eventuele introducés kunt u ook via de website aanmelden.

Het verschuldigde bedrag dient u uiterlijk 29 januari over te maken naar IBAN rekening NL02 RABO 0335 7997 60, tnv KNVOL-Twente, onder vermelding van ‘VKL20’.

27 februari: Regioavond Twente, ALV en AOO M. Jansen, 19:30 – 22:30.

Op donderdag 27 februari houden we onze jaarlijkse Regio Algemene Ledenvergadering, zoals gebruikelijk in Boerderij Bosch op de Campus van de Universiteit Twente. 

Agenda:

1.   Opening en vaststelling agenda door voorzitter.
2.   Verslag vorige vergadering d.d. 7 februari 2019 door secretaris.
3.   Jaarverslag 2019 door secretaris.
4.   Financieel verslag 2019 door penningmeester.
a.   Kascontrolecommissie.
5.   Mutaties in het bestuur. Aftredend zijn Gerard Sessink (activiteitencommissaris) en Aart Aarten (Twente History Squadron).
a.   Gerard woont bij zijn lief in Zuid Frankrijk. Als opvolger voor Gerard heeft het bestuur ELt b.d. John van Harmelen bereid gevonden deze vacature te vullen. John draait het laatste half jaar mee in het bestuur en gezien de wederzijdse positieve ervaringen stelt het bestuur voor om hem te benoemen als opvolger van Gerard in het regiobestuur.

   b.   Aart heeft zich herkiesbaar gesteld.
c.   Eventuele tegenkandidaten voor John en Aart dienen schriftelijk bij de secretaris te worden aangemeld voor 5 februari 2020. Indien nodig/wenselijk zal er worden gestemd.
6.   Mededelingen.
7.   Rondvraag.
8.   Sluiting.
We hopen deze vergadering op onze bekende vlotte, duidelijke en efficiënte wijze af te handelen, waarna er een pauze volgt. In de pauze kunt u dan weer de bekende lootjes kopen, met als hoofdprijs een rondvlucht boven ons schone en nijvere Tukkerland.

Als spreker komt AOO Marco Jansen van de Vliegbasis Leeuwarden. Marco heeft jaren gewerkt in het vliegtuigonderhoud (crewchief, flightchief), tegenwoordig is hij werkzaam bij bureau VKAM (Vliegveiligheid, Kwaliteit, ARBO en Milieu) van de Vliegbasis.

Zijn briefing gaat over wat er gebeurd na een vliegtuig ongeval. Wat gebeurd er met crewchief nadat zijn kist gecrashed is. Welke gevoelens en emoties komen er bij hem op. Dit naar aanleiding van zijn ervaringen met de crash van je J-059 in 1999. Maar ook wordt het onderzoek naar een vliegtuig ongeval behandeld, hoe en op welke wijze wordt deze uitgevoerd en wat komt er bij kijken. 
Kortom dit beloofd weer een interessante en boeiende lezing te worden.

Locatie:         Boerderij Bosch, Campuslaan 15, 7522 NC Enschede (op campus van Universiteit Twente)
Datum:          27 februari 2020
Inloop:          vanaf 19.00 uur
Aanvang:       19.30 uur

U kunt zich tot uiterlijk 19 februari inschrijven, zoals gebruikelijk uitsluitend via de KNVOL-websitehttps://onzeluchtmacht.nl/au-calendar/. Indien uw aanmelding succesvol is ontvangt u hiervan een email. Eventuele introducés kunt u ook via de website aanmelden.