Activiteiten regio Twente

Kalender 2022:

Dit voorjaar gaan we elke maand een verenigingsavond organiseren:

  • 26 februari ’22  ALV, spreker Eric Buunk (zie hieronder)
  • 24 maart ’22     Spreker Kol Johan Poncia, onderwerp: LCW
  • 21 april ’22       Spreker voorlichting Defensie, onderwerp, tbd
  • 19 mei ’22        Speker LtKol Maurice “Skunk” Schonk, onderwerp: Hercules

De locatie voor deze avonden is Frans op den Bult aan de Hengelosestraat 6 in Deurningen.

Tevens staan er ook weer een aantal excursies in de planning:

  • De grote internationale oefening Frisian Flag op de vliegbasis Leeuwarden gaan we bezoeken. Op welke datum we welkom zijn, is op dit moment nog niet bekend.
  • 9 juli staat een bezoek aan de AWACS op Vliegbasis Geilenkirchen gepland.

Behalve voor de ALV, kan er nog niet worden ingeschreven voor deze activiteiten, maar je kan ze wel alvast noteren in je agenda. Zodra het definitief is en de inschrijving open gesteld worden, zal ik je daarover informeren.

26 februari zaterdagmiddag, Regiomiddag Twente, ALV en Eric Buunk, 14:00 – 17:00.
Op zaterdagmiddag 26 februari houden we onze Regio Algemene Ledenvergadering. Nadat we vorig jaar gedwongen waren de Regio ALV digitaal te houden, kunnen we dit jaar weer een bijna “normale” ALV organiseren. Het “bijna” zit hem erin dat we het op zaterdagmiddag houden, ipv van de standaard donderdagavond. De huidige corona maatregelen maken dat de horeca om 22:00 moet sluiten, door naar de zaterdagmiddag uit te wijken, hebben we voldoende tijd voor de ALV, een interessante presentatie van oud-313 vlieger Eric Buunk, plus voldoende ruimte om voor onderlinge contacten.

De agenda voor de ALV is als volgt:

   1.   Opening en vaststelling agenda door voorzitter.

   2.   Verslag van de digitale ALV 2021 door secretaris. (zie bijlage)

   3.   Jaarverslag 2021 door secretaris. (zie bijlage)

   4.   Financieel verslag 2021 door penningmeester.

         a.   Kascontrolecommissie.

   5.   Mutaties in het bestuur. Aftredend zijn Erik Laros (secretaris) en Ruud Ruyter (regio PR).

         a.   Zowel Erik als Ruud hebben zich herkiesbaar gesteld.

         b.   Eventuele tegenkandidaten voor Erik en Ruud kunnen zich schriftelijk of per email aanmelden bij secretaris voor 20 februari 2022. Indien nodig/wenselijk zal er worden gestemd.

   6.   Mededelingen.

   7.   Rondvraag.

   8.   Sluiting.

We hopen deze vergadering op onze bekende vlotte, duidelijke en efficiënte wijze af te handelen, waarna er een pauze volgt. In de pauze kunt u dan weer de bekende lootjes kopen, met als hoofdprijs een rondvlucht boven ons schone en nijvere Tukkerland.

Spreker:
Als spreker komt Eric Buunk oud vlieger van (o.a.) 313 Squadron en tegenwoordig is hij verkeersvlieger. Hij zal over zijn carrière als vlieger komen vertellen. Mensen die Eric kennen, weten dat hij vol anekdotes zit en kleurrijk kan vertellen. Kortom dit beloofd weer een interessante en boeiende lezing te worden.

Locatie:          Frans op den Bult, Hengelosestraat 6, Deurningen

Datum:           26 februari 2020

Inloop:           vanaf 13.30 uur

Aanvang:       14.00 uur

U kunt zich tot uiterlijk 20 februari inschrijven, zoals gebruikelijk uitsluitend via de KNVOL-website https://onzeluchtmacht.nl/au-calendar/. Indien uw aanmelding succesvol is ontvangt u hiervan een email. De inschrijving alleen opengesteld voor leden van de regio Twente.  Introducés kunnen niet deelnemen.