Activiteiten regio Twente

PROGRAMMA  REGIO TWENTE 2019

gebruikelijk in Boerderij Bosch op de Campus van de Universiteit Twente. Aanvang 19.30, inloop vanaf 19.00 uur.

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda door voorzitter.

2. Verslag vorige vergadering d.d. 22 februari 2018 door secretaris.

3. Jaarverslag 2018 door secretaris.

4. Financieel verslag 2018 door penningmeester.

4a.       Kascontrolecommissie.

5. Mutaties in het bestuur:

5.a.      Aftredend zijn Erik Laros (secretaris), Ruud Ruijter (PR) &

Herman Heino (activiteiten). Alle drie hebben zich herkiesbaar gesteld. 

5.b.      Na 27 jaar actief te zijn geweest binnen ons bestuur (de eerste helft als secretaris en de tweede als voorzitter) treedt Kees Kroon af en stelt zich niet herkiesbaar. Als zijn beoogde opvolger draait Arie Blokland al geruime tijd mee (als penningmeester) in ons regiobestuur en gezien de wederzijdse positieve ervaringen stelt het bestuur voor om hem te benoemen tot voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en het Landelijk Bestuur plus de Verenigingsraad van de KNVOL hebben positief gereageerd op de voordracht/benoeming van Arie.

5.c.      Als opvolger van Arie in de functie van penningmeester stelt het bestuur voor om Sander de Bruin te benoemen, daar er geen tegenkandidaten voor de functie van penningmeester zijn aangemeld. Ook hij draait al geruime tijd mee binnen ons bestuur tot wederzijdse tevredenheid.

5.d.      Eventuele tegenkandidaten voor Erik, Ruud en Herman dienen schriftelijk bij de secretaris te worden aangemeld voor 15 januari 2019. Indien nodig/wenselijk zal er worden gestemd.

6. Mededelingen.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

We hopen deze vergadering op onze bekende vlotte, duidelijke en efficiënte wijze af te handelen, waarna er een pauze volgt tijdens welke er gelegenheid is om afscheid van Kees als voorzitter te nemen. Tevens kunt u dan weer de bekende lootjes kunt met als hoofdprijs een rondvlucht boven ons schone en nijvere Tukkerland.

Hierna is het woord aan Luitenant-Kolonel-vlieger “Bassie”, commandant van 313 “Tiger” Squadron, onze (adoptie) partner binnen de KLu met een presentatie over onder meer zijn ervaringen als detachementscommandant tijdens een recente uitzending.

Aanmelden uitsluitend via de KNVOL-website/KLAS tot uiterlijk 24 januari a.s. Graag vooraf uw gegevens controleren om problemen met de aanmelding te voorkomen. Zie ook het reglement voor KNVOL-activiteiten op de KNVOL-website (over ons > formele documenten) plus de aanvullende informatie van de Regio Twente (KNVOL-website = via regio’s > Twente > over ons).

Bijbehorende foto’s (van Erik Laros en Herman Heino):

PROGRAMMA  REGIO TWENTE 2018

Op donderdag 10 januari 2019 houden we onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst op ons vaste adres Broederij Bosch op de Campus van de UT.

Na een toespraak door onze regiovoorzitter is het woord en beeld aan John van Harmelen, o.a. ex crewchief bij 313 Squadron met een presentatie genaamd “Mijn Kist”.

Als een crewchief zegt “mijn kist” dan weet iedereen die het vak kent en andere ingewijden wat dat betekent. John neemt ons mee naar zijn periode (1983 – 1993).als crewchief van meerdere NF-5’s en F-16’s bij 313 Sqn. Centraal staat het specifieke gevoel van een crewchief met zijn eigen kist (crewchief: “nothing beats the feeling”). Daarnaast gaat John in op het werken op een vliegend squadron en natuurlijk komt ook de techniek van de NF-5 en F-16 aan bod. Twee consumptiemuntjes p.p. en warme en koude snacks worden door het regiobestuur aangeboden.

Aanvang 19.30, inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelden kan uiterlijk tot 24 december a.s., zoals gebruikelijk via de KNVOL-website. Graag vooraf even uw gegevens controleren om problemen te voorkomen. Zie ook het reglement voor KNVOL-activiteiten op de KNVOL-website (over ons > formele documenten) plus de aanvullende informatie van de Regio Twente (KNVOL-website = via regio’s > Twente > over ons).

foto’s: John van Harmelen):

TWE 181130 Excursie 65 jaar 313 “Tiger” Squadron.

Op vrijdag 30 november a.s. viert ons adoptiesquadron de 313 Tigers hun 65 jarig jubileum op de vliegbasis Volkel. De regio Twente van de KNVOL is uitgenodigd om met maximaal een bus vol aanwezig te zijn bij deze viering van 14.30 tot 20.00 uur.

Aanmelden tot uiterlijk 2 november a.s. Leden op de gebruikelijke manier via KLAS(graag vooraf even uw gegevens controleren) . Ook introducés kunnen zich via KLAS opgeven. Lukt dit niet dan via een email aan Herman Heino (heino.herman@gmail.com). Zie ook het reglement voor KNVOL-activiteiten op de KNVOL-website (over ons > formele documenten) plus de aanvullende informatie van de Regio Twente (KNVOL-website = via regio’s > Twente > over ons).

De kosten bedragen voor leden in totaal € 30,00 p.p. (€ 15,00 voor busvervoer plus € 15,00 voor drinken en maaltijd) en voor introducés € 35,00 p.p. (€ 20,00 voor busvervoer plus € 15,00 voor drinken en maaltijd). Het verschuldigde bedrag dient eveneens uiterlijk op 2 november a.s. bijgeschreven te zijn op bankrekening nummer NL02RABO0335799760 t.n.v. KNVOL Twente o.v.v. “65 jaar 313”.

Maximaal aantal deelnemers: een bus vol (ca. 44 personen). Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen vallen de introducés als eerste af. Indien nodig zal er daarna worden geloot. U ontvangt tijdig bericht of u mee kunt of helaas niet en zo ja over opstapplaats en –tijd.

Op het moment van schrijven zijn nog geen details bekend over deelnemers aan de vlieg- en staticshow, maar er is in ieder geval een F-16-simulator aanwezig en een stand van onze regio, naast uiteraard het nodige van 313 Sqn. zelf. Zodra we meer weten wordt dit bekend gemaakt.

TWE 181130 Excursie 65 jaar 313 “Tiger” Squadron.

Op vrijdag 30 november a.s. viert ons adoptiesquadron de 313 Tigers hun 65 jarig jubileum op de vliegbasis Volkel. De regio Twente van de KNVOL is uitgenodigd om met maximaal een bus vol aanwezig te zijn bij deze viering van 14.30 tot 20.00 uur.

Aanmelden tot uiterlijk 2 november a.s. Leden op de gebruikelijke manier via KLAS(graag vooraf even uw gegevens controleren) . Ook introducés kunnen zich via KLAS opgeven. Lukt dit niet dan via een email aan Herman Heino (heino.herman@gmail.com). Zie ook het reglement voor KNVOL-activiteiten op de KNVOL-website (over ons > formele documenten) plus de aanvullende informatie van de Regio Twente (KNVOL-website = via regio’s > Twente > over ons).

De kosten bedragen voor leden in totaal € 30,00 p.p. (€ 15,00 voor busvervoer plus € 15,00 voor drinken en maaltijd) en voor introducés € 35,00 p.p. (€ 20,00 voor busvervoer plus € 15,00 voor drinken en maaltijd). Het verschuldigde bedrag dient eveneens uiterlijk op 1 oktober a.s. bijgeschreven te zijn op bankrekening nummer NL02RABO0335799760 t.n.v. KNVOL Twente o.v.v. “65 jaar 313”.

Maximaal aantal deelnemers: een bus vol (ca. 44 personen). Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen vallen de introducés als eerste af. Indien nodig zal er daarna worden geloot. U ontvangt tijdig bericht of u mee kunt of helaas niet en zo ja over opstapplaats en –tijd.

Op het moment van schrijven zijn nog geen details bekend over deelnemers aan de vlieg- en staticshow, maar er is in ieder geval een F-16-simulator aanwezig en een stand van onze regio, naast uiteraard het nodige van 313 Sqn. zelf. Zodra we meer weten wordt dit bekend gemaakt.

Op donderdag 18 oktober houden we een verenigingsavond met als gastspreker LtKol Manon Balk, projectleider MALE UAV bij DMO die ons een briefing zal geven over dit bijzondere toestel/project.

Locatie: Boerderij Bosch op de campus van de UT. Aanvang 19.30, inloop vanaf 19.00 uur.

Aanmelden tot 4 oktober a.s., leden zoals gebruikelijk via de KNVOL-website. Graag vooraf even uw gegevens controleren om problemen te voorkomen. Zie ook het reglement voor KNVOL-activiteiten op de KNVOL-website (over ons > formele documenten) plus de aanvullende informatie van de Regio Twente (KNVOL-website = via regio’s > Twente > over ons).

Voor militair optreden zijn actuele, gedetailleerde en gevalideerde inlichtingen nodig. Informatievergaring vanuit de lucht of de ruimte biedt de mogelijkheid een groot gebied te bekijken en vervolgens belangrijke objecten meer in detail te onderzoeken. Onbemande vliegtuigen spelen bij deze informatievergaring een steeds belangrijkere rol.

Ruim een decennium geleden heeft het toenmalige kabinet de operationele relevantie van een Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle (MALE UAV) reeds onderschreven. In juli van dit jaar heeft het kabinet besloten over te gaan tot aanschaf van 4 onbemande vliegtuigen, MQ-9 Reapers van de firma General Atomics, met bijbehorende grondstations en sensoren. De handtekeningen voor de aanschaf van de vier MQ-9 Reapers met bijbehorende grondstations en sensoren werd op dinsdag 17 juli gezet tijdens de Farnborough Airshow in het Verenigd Koninkrijk. De nieuw opgerichte Nederlandse MALE UAV-eenheid (306 Squadron) zal vanaf de vliegbasis Leeuwarden gaan opereren.

De MQ-9 Reaper kan 24 uur per dag, nagenoeg overal ter wereld, worden ingezet. De data die door de sensoren van het vliegtuig worden vergaard worden via een satellietverbinding near real time ontvangen bij het 306 Squadron. Hier wordt de data verwerkt tot inlichtingen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan militaire operaties, maar ook aan humanitaire operaties of operaties in het kader van steunverlening aan civiele autoriteiten.

Naar verwachting zullen de eerste 2 MQ-9 Reapers medio 2020 geleverd worden.

 

Op dinsdag 20 november een excursie naar de AWACS van de NATO Airborne Early Warning & Control Force (NAEW&C Force) op de basis Geilenkirchen.
Altijd weer een genoegen om te gast te zijn op deze unieke basis met zijn bijzondere toestellen. Dit  onderdeel verzorgt alle bewakings- en battle management-taken voor de NAEW&C Force en bestaat uit 16 toestellen van het type E-3A, een aangepaste versie van de Boeing 707, makkelijk herkenbaar aan de opvallende radarschotel boven op de romp.Ca. 20 multinationale bemanningen uit 15 NATO-landen zijn ingedeeld bij de twee operationele squadrons, terwijl de gehele basis werkgelegenheid biedt aan ca. 1.400 militairen en burgers. In totaal zijn 16 toestellen ingedeeld bij het component, met als  bases, naast Geilenkirchen, Aktion in Griekenland,  Trapani in Italië en Konya in Turkije plus detachementen op vooruitgeschoven locaties.

We arriveren rond het middaguur op de basis, waar we eerst de gelegenheid hebben om te lunchen (rekening man/vrouw). Vanaf 14.00 tot 16.30 zullen onze gastheren/-vrouwen ons het programma presenteren, dat onder meer bestaat uit een briefing, bezoek aan de flightline en een uitgebreide rondleiding in een toestel.

Helaas is er slechts plaats voor 25 deelnemers. Indien er meer liefhebbers zijn, dan zal er worden geloot. Aanmelden voor deze excursie uitsluitend via de KNVOL-website/KLAS tot uiterlijk 8 oktober a.s. De kosten (exclusief eten en drinken) bedragen voor leden € 15,00 p.p., voor introducées is dat € 20,00 p.p. Deze dienen 1 oktober a.s.  te zijn bijgeschreven op  rekeningnummer NL02RABO0335799760 t.n.v. KNVOL Twente o.v.v. AWACS 18.U ontvangt tijdig bericht of u mee kunt en over opstapplaats en –tijd. Uiteraard krijgt u uw geld terug indien u onverhoopt wordt uitgeloot. Graag vooraf uw gegevens controleren om problemen met de aanmelding te voorkomen. Zie ook het reglement voor KNVOL-activiteiten op de KNVOL-website (over ons > formele documenten) plus de aanvullende informatie van de Regio Twente (KNVOL-website = via regio’s > Twente > over ons).