Activiteiten regio Twente

LEDEN VAN REGIO TWENTE: Indien u Frisian Flag 2018 wenst te bezoeken, raden wij u aan bij de regio Schiphol/Noord Holland en/of bij de regio Deelen te informeren of zij plek hebben. Zo ja dan kunt u zich via KLAS aanmelden.

Geachte leden van de Regio Twente.

Hiermee nodigen wij u uit voor onze verenigingsavond op 22 februari 2018, tijdens welke we onze jaarlijkse regioledenvergadering houden en we afscheid nemen van Harry Koning, gevolgd door presentaties door twee gastsprekers.
Aanvang 19.30 uur in Boerderij Bosch op de campus van de Universiteit Twente.
Aanmelden op de gebruikelijke manier via de website van de KNVOL voor 22 januari a.s. Graag vooraf even controleren of uw gegevens nog correct zijn.

De agenda voor deze vergadering luidt:

  1. Opening en vaststelling agenda door voorzitter.
  2. Verslag vorige vergadering d.d. 16 februari 2017 door secretaris.
  3. Jaarverslag 2017 door secretaris.
  4. Financieel verslag 2017 door penningmeester.

4a.       Kascontrolecommissie.

  1. Mutaties in het bestuur:

5a.       Aftredend zijn Harry Koning (penningmeester), Kees Kroon (voorzitter), Patrick Weegink (ICT en jeugdzaken) en Peter Weijer (ledenadministratie).

5.b       Kees, Patrick en Peter hebben zich herkiesbaar gesteld.

5.c       Harry stelt zich niet herkiesbaar. Als zijn beoogde opvolger draait Arie Blokland al geruime tijd mee in ons regiobestuur en gezien de wederzijdse positieve ervaringen stelt het bestuur voor om hem te benoemen tot penningmeester.

5.d       Eventuele tegenkandidaten (voor alle aftredende bestuursleden) dienen uiterlijk 15 januari 2018 schriftelijk bij de regiosecretaris te zijn aangemeld.

Indien nodig/wenselijk zal er worden gestemd.

  1. Mededelingen.
  2. Rondvraag.
  3. Sluiting.

Na ruim 20 jaar met veel succes zeer actief te zijn geweest in ons regiobestuur alsmede op landelijk niveau heeft Harry Koning tijdens de voorgaande regioledenvergadering besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Een besluit dat we betreuren maar uiteraard respecteren. De KNVOL en met name onze Regio heeft veel aan Harry te danken en we willen dit afscheid derhalve niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We zijn hem veel dank verschuldigd, maar zijn er van overtuigd in Arie Blokland een prima opvolger te hebben gevonden. We zullen “our King” missen en wensen hem alle goeds toe voor de toekomst. Many happy landings King !!

Na voornoemde vergadering wordt er formeel afscheid genomen van Harry door het Regiobestuur en het Landelijk Bestuur. Hierna is er voor de aanwezigen gelegenheid om ook afscheid van hem te nemen en (nader) kennis te maken met zijn opvolger Arie Blokland (kol KLu b.d.).

Vervolgens is er een korte pauze tijdens welke u weer de bekende lootjes kunt kopen met als hoofdprijs een rondvlucht boven ons schone en nijvere Tukkerland.

Na deze pauze is het de beurt van onze gastsprekers op deze avond te weten Nico de Haan en Edwin Prenger. Beiden zijn goede bekenden van onze regio en jaren werkzaam geweest op de voormalige vliegbasis Twenthe. Edwin heeft in het grijze verleden al eens een boeiende presentatie gegeven over een dag uit het leven van een 313-crewchief (NF-5-periode). Nico was actief als techneut bij 315 Sqn. en daarnaast kennen we hem als onze “aangewezen buschauffeur” van de firma Brookhuis tijdens onze trips en als actief lid van onze regio. Nico geeft een presentatie over een voorval met de F-16 J-875 waarbij schade ontstond door een vliegtuigkrik en als gevolg daarvan een Bulkhead moest worden vervangen bij Sabca in België. Edwin geeft een presentatie over zijn tijd bij de PAF (Project Afstoting F-16, ook wel bekend als het Pacer Schroot project) inclusief een film over Canopy Jettison op vlb. Soesterberg. We verheugen ons op de ongetwijfeld boeiende presentaties van deze twee enthousiastelingen.

ATTENTIE: aanmelden kan nog t/m a.s. donderdag 8 februari.

 Donderdag 22 maart 2018: Presentatie door majoor-vlieger b.d. Gerrit Jacobs over hoe een jongensdroom werkelijkheid werd. Via Tiger Moth, Harvard en Gloster Meteor naar de F-86 Kaasjager op Twenthe. Een boeiend verhaal door deze 86-jarige enthousiasteling die in 1951 bij de Luchtmacht kwam. Na rekruut op de Krayenhoff kazerne in Nijmegen begon Gerrit in 1952 met zijn vliegopleiding op de Tigermoth, gevolgd door de Fokker S-11 en de Harvard, waarna hij in 1954 werd gebrevetteerd. Op Twenthe vloog hij met alle Gloster Meteor types en werd relatief snel safety pilot. Hierna naar Soesterberg waar hij Meteors vloog bij 327 Sqn. Weer terug op Twenthe vloog hij zijn laatste type straaljager de North American F-86K Kaasjager 1962. Daarnaast heeft hij in 1964 15 maal met de Lockheed T-33 bij Whiskey Four gevlogen. In 1974 (inmiddels kapitein) naar Moose Jaw in Canada als instructeur op de Tutor. Daarna 12 jaar instructeur geweest voor de KLu bij de RLS op Eelde. In 1989 met pensioen gegaan als Majoor en in 2015 gestopt met vliegen met ruim 23.000 vlieguren waarvan 7.000 als instructeur. Gerrit heeft ook vele jaren theorieles gegeven aan sportvliegers en is nog steeds examinator. Voorwaar een bijzondere loopbaan, waarvan we graag deelgenoot worden. Opgave via KLAS tot uiterlijk 8 maart 2018.

 

Op woensdag 11 april 2018 houdt de Regio Twente een excursie naar de vliegbasis Eindhoven.

Deze basis (voorheen Welschap) ligt aan de westkant van Eindhoven, tussen Best en Veldhoven en fungeert als transportluchthaven voor onze gehele krijgsmacht . Teneinde die taak naar behoren te kunnen vervullen werd in de jaren tachtig een nieuwe baan aangelegd. Op de plaats van de overbodige oude baan verrees een nieuwe woonwijk. Het luchthavengebouw dat daar stond bleef behouden en functioneert nu als wijkcentrum voor deze nieuwe wijk.

Van oorsprong is Eindhoven/Welschap een civiel vliegveld dat na de oorlog als vliegbasis is overgegaan in handen van de Koninklijke Luchtmacht, maar sinds geruime tijd wordt het tevens door de burgerluchtvaart gebruikt als Eindhoven Airport. Met 4,7 miljoen passagiers in 2016 is het, qua reizigers, het grootste regionale vliegveld in Nederland. Er werken circa 1200 burgers en militairen.

Tegenwoordig zijn op de vliegbasis Eindhoven vijf squadrons van de Koninklijke Luchtmacht gestationeerd. De squadrons 334 en 336 zijn verantwoordelijk voor militaire vluchten met de KDC-10, de Gulfstream IV en de C 130 Hercules. Squadron 940 is verantwoordelijk voor de logistiek, het onderhoud en de passagiersafhandeling van militaire vluchten, Squadron 941 draagt zorg voor de verkeersleiding, meteo, de brandweer en geneeskundige dienst op de vliegbasis en Squadron 942 draagt zorg voor het onderhoud van al het vliegend materieel en de vliegtuig gerelateerde werkplaatsen.

Het is al weer lang geleden (2010) dat we op deze basis zijn geweest, dus belooft het een zeer interessante excursie te worden.

Aanmelden voor deze excursie uitsluitend via de KNVOL-website/KLAS tot uiterlijk 25 maart a.s. De kosten (exclusief eten en drinken) bedragen voor leden € 15,00 p.p., voor introducées is dat € 20,00 p.p. Graag vooraf uw gegevens controleren om problemen met de aanmelding te voorkomen. Zie ook het reglement voor KNVOL-activiteiten op de KNVOL-website (over ons > formele documenten) plus de aanvullende informatie van de Regio Twente (KNVOL-website = via regio’s > Twente > over ons).

ATTENTIE: De kosten voor deelname bedragen 15,00 euro en voor (introducé(s) 20,00 euro). Deze dient u voor 25 maart over te maken naar rekeningnummer: NL02RABO0335799760 t.n.v. KNVOL Regio Twente o.v.v. EHV 18. Eten en drinken voor eigen rekening.

Nijmegen eo, 16 september 2013,.Formatievlucht van 334 squadron met de KDC-10, Dornier D226 en de Gulfstream GIV van vliegbasis Eindhoven.

 

Op donderdag 25 mei 2018 organiseert de Regio Twente een excursie naar Maritiem Vliegkamp De Kooy bij Den Helder.

Het vliegkamp is onderdeel van het Defensie Helikopter Commando en de thuisbasis voor de NH90’s, de maritieme gevechtshelikopters van Defensie. De Kooy heeft ook een civiele functie: de Luchthaven Den Helder maakt gebruik van dezelfde baan, luchtverkeersleiding en andere vliegveldfaciliteiten. Off-shore-helikopters die de olieplatforms op de Noordzee bevoorraden, maken bijvoorbeeld vaak gebruik van De Kooy. Het is dan ook een van de drukste militaire vliegvelden van Nederland.

Tijdens deze excursie zal extra aandacht aan de NH-90 worden besteed. Nederland heeft van deze helikopter 1 versie aangeschaft die in 2 rollen wordt ingezet:

12 exemplaren als Nato Frigate Helicopter (NFH). Deze boordhelikopters vormen een geïntegreerd deel van het schip op missie. Ze zijn van alle systemen voorzien nodig voor de maritieme gevechtstaak.

8 exemplaren als Tactical Nato Frigate Helicopter (TNFH). Als tactische transporthelikopter worden ze zowel op land als op zee gebruikt. Voor het uitvoeren van de transporttaak zijn systemen zoals de sonar en het control station van de sensoroperator verwijderd, hetgeen meer ruimte en een gewichtsbesparing oplevert. In de TNFH-rol is het toestel wel weer voorzien van een raketwaarschuwingssysteem voor het optreden boven land.

De luchtmacht vliegt vanaf De Kooy met de maritieme versie van de NH90. Uiteindelijk komen er 12 maritieme versies van dit nieuwe helikoptertype in Den Helder. Ze gaan mee als boordhelikopter op marineschepen en ondersteunen de Kustwacht. De andere NH90’s komen op Vliegbasis Gilze-Rijen te staan.

De traditiekamer van De Kooy is vermaard en uniek, daar deze een uitstekende indruk geeft van onze MLD door de jaren heen, met zeer bijzondere documenten, voorwerpen en natuurlijk vliegtuigen.

Programma:

*  10.30 – 11.15 uur         Ontvangst gasten traditiekamer met koffie/thee

Presentatie intro MVKK en NH90

*  11.15 – 12.00 uur         Bezoek NH90 met briefing door monteur

*  12.00 – 13.00 uur         Lunch op eigen kosten

*  13.00 – 13.30 uur         Rondleiding Brandweer

*  13.30 – 15.30 uur         Rondleiding Traditiekamer

Aanmelden voor deze excursie uitsluitend via de KNVOL-website/KLAS tot uiterlijk 10 mei a.s. De kosten (exclusief eten en drinken) bedragen voor leden € 15,00 p.p., voor introducées is dat € 20,00 p.p. Graag vooraf uw gegevens controleren om problemen met de aanmelding te voorkomen. Zie ook het reglement voor KNVOL-activiteiten op de KNVOL-website (over ons > formele documenten) plus de aanvullende informatie van de Regio Twente (KNVOL-website = via regio’s > Twente > over ons).

ATTENTIE: De kosten voor deelname bedragen 15,00 euro en voor (introducé(s) 20,00 euro). Deze dient u voor 10 mei over te maken naar rekeningnummer: NL02RABO0335799760 t.n.v. KNVOL Regio Twente o.v.v. DK 18. Eten en drinken voor eigen rekening.

 

PROGRAMMA  REGIO TWENTE eerste helft 2018

We hebben het programma voor de eerste helft van 2018 rond !!
U kunt zich via de KNVOL-website reeds aanmelden voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op 18 januari met een briefing over MRTT.
Binnenkort komen daar ook de volgende activiteiten op te staan:
22 februari = Regiojaarvergadering met presentatie door 2 ex techneuten van 313 Sqn.;
22 maart = Presentatie door Gerrit Jacobs (ex F-86 vlieger);
11 april = Excursie vlb. Eindhoven;
24 mei = Excursie MVK. De Kooy (Den Helder);
23 juni = BBQ bij Boerderij Bosch.

We hopen u vaak te mogen begroeten.