Over de regio Deelen

Zaterdag 27 mei 1989 vond in de officiersmess van het AFCENT-complex te Brunssum tijdens de Algemene Ledenvergadering de officiële oprichting plaats van de nieuwe regio Deelen.

Er bestond al langer de behoefte dat leden en potentiële leden woonachtig in het gebied, ruwweg omsloten door de steden Deventer, Apeldoorn, Zutphen en Arnhem/Nijmegen voor regio-activiteiten graag dichter bij huis terecht zouden willen kunnen.

In de tweede helft van 1988 bleek aan alle voorwaarden te kunnen worden voldaan. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering werd besloten de nieuwe Regio Deelen officieel op te richten met als voorzitter Kees Merkelbach.

(Bron: Onze Luchtmacht, 41ste jaargang nummer 4 – augustus 1989)

De eerste jaren werden de activiteiten georganiseerd vanuit verschillende locaties als de korporaalsmess op de LETS en de Officiersmess op het AOCS in Nieuw Milligen en het Auditorium van de Luchtmobiele brigade, om uiteindelijk een tijdlang in het PMT (Protestant Militair Tehuis) naast de Oranjekazerne terecht te kunnen. Sinds januari 2008 mogen wij gebruik maken van ’t Trefpunt (Gebouw 107) van de postactieven van de regio Arnhem op de vliegbasis Deelen.

’t Trefpunt op de vlb. Deelen (jvg)

Een andere mijlpaal van de regiogeschiedenis was de ondertekening van het officiële partnerschap van de regio Deelen met het 312 Tactical Fighter Squadron op de vliegbasis Volkel.