Nieuwsbrief

Jaarverslag 2022 KNVOL regio Limburg

Jaarverslag 2021 KNVOL regio Limburg , peildatum 31-12-2021

Het is januari 2022 en we kijken terug op een moeilijk maar ook mooi verenigingsjaar.

Leden:

Allereerst kon ik Henri Gulpers, Stephan Opgenoorth en Huub van Niekerken als nieuw lid verwelkomen. Ook konden we twee gezinsleden bijschrijven. Grada Schijns Jansen en Tjitske Bakker Dethmers kwamen onze vereniging versterken. Helaas kregen we ook de melding dat dhr. Theunissen uit Maastricht was overleden. Het ledental – zoals bij veel verenigingen – loopt iets terug. December 2019 telden we 234 leden, december 2020 waren dat er 226 en december 2021 telde de regio Limburg 219 leden. Dat zijn toch in drie jaar 15 verenigingsleden minder. We moeten dus mensen enthousiast zien te maken want alleen zo hebben we voldoende volume om activiteiten te organiseren. De vereniging kent een grote spreiding in de leeftijd. Zo is het geboortejaar van de oudste lid 1930 en dat van de jongste 2001. Ook wonen ze door de gehele provincie. We hebben leden uit Noorbeek, Slenaken en Reijmerstok. Maar we hebben ook veel leden die bijvoorbeeld in Well, Bergen, Horst, Panningen, Maasbree of Heibloem wonen. Ook buiten de provincie zoals in Eindhoven en Asten vinden we onze leden. Verder hebben nogal wat leden België of Duitsland als woonland. Belgische woonlocaties zijn Riemst, Bolland (Visé), Assenede (tussen Gent en Terneuzen) en Dochamps (bij La Roche en Ardenne). Wassenberg vormt tenslotte een mooi Duits voorbeeld. We zullen dan ook als bestuur ons best moeten doen om alle leeftijdsgroepen en regio’s bij onze activiteiten te betrekken.

Bestuurszaken:
Klaas Jakob heeft de commandowisseling bezocht. Tijdens deze ceremonie werden de COVID-regels strik gehanteerd en was onze voorzitter een van de weinige genodigden. Namens ons allen had hij twee emmers Limburgse stroop meegenomen. De stroop werd vooral door de kinderen van de nieuwe – Ron Hemmelders – én scheidende commandant – Jorik ter Veer – erg gewaardeerd. Helaas heeft Jorik niet lang nadien tijdens het trimmen een hartstilstand gekregen. Hij kon gelukkig door de meehollende zoon direct worden gereanimeerd. Inmiddels gaat het gelukkig weer een stuk beter zodat hij een deel van zijn werkzaamheden heeft kunnen hervatten.

Corona heeft ons natuurlijk parten gespeeld. Echter op 16 maart vond in een bedrijfspand van Sjaak Leenders in Eygelshoven de eerste bestuursvergadering plaats. Na heropening van “de Hangaar” zijn we daar frequent bij elkaar gekomen. Zo waren we daar op 18 mei, 6 juni, 25 augustus, 29 september en10 november. Vanaf die laatste datum was ook Cor Glavimans bij de vergaderingen aanwezig. Cor startte zijn loopbaan bij de marine en is vervolgens facilitair medewerker van het ziekenhuis in Sittard – later Geleen – geworden. Hij heeft meegekeken en we hopen dat het hem bevalt zodat we hem tijdens onze aanstaande ALV als bestuurslid kunnen voordragen. Tenslotte zijn Cor, Ad, Hans en Chris nog op 15 december in “de Hangaar” bij elkaar geweest om het programma 2022 af te ronden.

Foto: 300 squadron

Hoofdmoot van onze vergaderingen was steeds het proberen te verwezenlijken van excursies. Dat bleek bijzonder moeilijk omdat we bij de luchtmacht niet terecht konden en ook geen busvervoer konden inzetten. Daarom werd besloten om ons op buitenluchtactiviteiten te richten. Sjaak nam de  taak op zich om een fietstocht langs de crashsites en het monument bij Well te plannen. Daarbij zouden, naast enkele kleine culinaire stop’s, diverse WOII – crashsites en het RAF – museum Laarbruch/Weeze worden bezocht. Later zijn Ad, Hans en Chris de ontworpen route o.l.v. Sjaak gaan nafietsen om zo te beoordelen of ze ook voor de gemiddelde recreatieve fietser haalbaar was. Helaas konden we uiteindelijk onvoldoende leden voor deze fietstocht enthousiast krijgen. De enkeling die zich aangemeld had moesten we tenslotte ook nog teleur stellen omdat een deel van de route t.g.v. het zomerse hoog water geblokkeerd was.

Naast het voortdurend proberen om activiteiten te realiseren kwamen ook andere voor onze leden interessante onderwerpen aan bod. Een kleine selectie:

We kregen het verzoek tot aankoop van een luchtvaart-nalatenschap. Dat is een onderwerp dat op een ALV aan de orde moet komen. Redt de luchtvaartboeken van de oud papier container en probeer andere leden er een plezier mee te doen. Is het niet zonde dat veel verloren gaat waar leden nog plezier aan kunnen beleven.

In 2022 bestaat onze vereniging 75 jaar. Men zoekt naar ideeën om dit grootst te vieren. Twee bestuursleden hebben zich voor een organiserend comité opgegeven maar men zoekt naar leden die ook willen meedenken. (eventuele reiskosten worden natuurlijk vergoed. Uw bestuur heeft al meerdere ideeën aangeleverd.

In 2023 viert de regio Limburg het 35 – jarig jubileum. Na een oproep hebben we al leuke excursiemogelijkheden gekregen. Ze zijn nog altijd welkom en we hopen in de loop van het jaar organisatorisch aan de slag te gaan.

Ook is Gerard Blokhuis als ledenwerver gestopt. De bus plus verenigingseigendommen zijn tijdelijk op Woensdrecht in opslag. Middels een marketingonderzoek probeert men helder te krijgen hoe de ledenwerving in de toekomst gestalte moet krijgen. Elly blokhuik blijft bij de ledenadministratie betrokken maar wordt in het vervolg professioneel ondersteund.

Ook kwam ons verenigingsblad op tafel. Het bestuur – niets te nadelen van Willem Helfferich – is van mening dat het blad kwalitatief erop vooruit is gegaan. Wel is het jammer dat de hoofdredacteur regionale bijdrages tot 250 woorden beperkt. Anderzijds hebben we natuurlijk onze website waar de volledige verslagen, inclusief foto’s, te lezen zijn. Tevens is daar nog KNVOL Limburg digitaal die de mogelijkheid biedt om verslagen en fotoreportages te plaatsen.

Leo Remmel en Rinse Osenga hebben minutieus onze financiële stukken beoordeeld. Ze zijn door hen goed bevonden en ze zullen tijdens de komende ALV de leden vragen om het bestuur decharge te verlenen.

Tijdens evenementen staat onze vereniging er binnenkort gekleurd op. Op koste van de landelijke vereniging hebben we twee Roller Up’s en een Beach vlag (we hadden er reeds een) kunnen bestellen. Sjaak en Hans hebben beiden in overleg met Gerard Blokhuis gerealiseerd. Foto’s zijn door 300 squadron aangeleverd en door Hans bewerkt. Tenslotte zijn Klaas Jakob, Sjaak Leenders en Chris Zielemans bij Roy Hemmelders, commandant van 300 Sqr, op bezoek geweest. We hebben daar veelbelovende afspraken gemaakt die in 2022 hun uitvoering moeten krijgen. Denk aan lezing door de commandant, uitgebreid bezoek aan het squadron en de samenwerking met Hoogvliegers.

Activiteiten.
2021 Was voor de regio Limburg zeker geen verloren verenigingsjaar. Allereerst was er KNVOL Limburg digitaal. De secretaris kreeg hiervoor van heel wat leden copy aangeleverd. Zo stuurde Klaas Jakob Bakker, Sjaak Leenders, Jurgen Driessen, Lor Schijns, Hans Erkens, Leon Weerts en John van Tilburg links van bijzondere YouTube films. Ook mocht ik mooie Power Points van Lex Starmans en John van Tilburg ontvangen. Hans Erkens bouwde een eigen website waardoor we via zijn link, vliegtuigfoto’s van zijn vele Amerikareizen konden bekijken. Zelf heb ik een groot aantal foto’s van mijn bezoeken aan open dagen en musea geselecteerd om die in meerdere PowerPoint ’s te presenteren. Ook van Sjaak Leenders en Piet Keijers ontving ik een flinke fotobijdrage die, nadat ik ze had bewerkt, we met u konden delen. Elke tien dagen kregen we zo in de beveiligde omgeving van de KNVOL-E-mail een mooie luchtvaartverrassing. Een luchtvaartbijdrage, en dat is belangrijk, die volledig vanuit onze eigen leden tot rijkdom kwam. Ook hebben we middels KNVOL Limburg digitaal kunnen wijzen op DDA vluchten, de vlaai-in op de luchthaven en de Sanicole airshow. Ondanks COVID waren we ook met activiteiten actief. De fietstocht rond Well was nog even een brug te ver maar de zomer-BBQ was zeer geslaagd. Een blijvertje om op het terras van het vliegverkeer, de culinaire hapjes en het bij elkaar zijn te genieten. Ook het bezoek aan Aircraft Solutions, na SAMCO en MAAS aan de oostkant van MAA het derde luchtvaartbedrijf op rij, was een topper. Eigenaar Frank Desmet bleek bijzonder gastvrij en een goede verteller. Verder was de collectie helikopters de moeite waard om te bekijken. Tenslotte werd ook het bezoek aan PS Aero in Baarlo zeer gewaardeerd. Het was een heel mooie excursie met een fantastische uitleg. We voor een tweede bezoek uitgenodigd om o.l.v. Piet Smedts dieper op de  toestellen in te gaan. Die uitnodiging van Piet houden we natuurlijk vast.

Chris Zielemans secretaris KNVOL Limburg.

Foto: Chris Zielemans

Tiende briefing voor de leden van de KNVOL-regio Limburg.
De helft van wel een héél bijzonder verenigingsjaar is inmiddels verstreken en het wordt tijd om u als lid even bij te praten. 

Allereerst zijn er weer een zestal nieuwe leden die ik namens u welkom wil heten. Het zijn Zonan Adolfse, Fred van Velthoven, Nathan Hoogendijk, Jos van Ras, Robert Smit en Leon Weerts. We hopen dat ze zich snel binnen onze vereniging op hun plek voelen. Daarbij zal het meedoen aan activiteiten een voorwaarde zijn. Na een aantal excursies – ieder moet aan het nieuwe gezicht wennen – zal men snel zijn weg weten te vinden.

In 540 drops wordt 3,2 miljoen liter water uitgestort.                       [Foto 300 squadron]

Het bestuur had na diverse sessies, telefoongesprekken en E-mailtjes voor 2020 een geweldig excursie- en lezingenprogramma kunnen samenstellen. Helaas is ‘t ten gevolge van de pandemie in de spreekwoordelijke prullenbak verdwenen. 

De luchtmacht is natuurlijk ook zwaar door corona getroffen, zo is men pas recent met het opleiden van kleine groepen rekruten kunnen beginnen. Ook het oefenen en de inzet in het buitenland wordt tot het uiterste beperkt. Bij uitzending, denk aan het Joint Support ShipZr.Ms. Karel Doorman dat in april richting Sint-Maarten en aansluitend Curaçao opstoomde en tevens aan Zr.Ms. De Ruyter voor de missie Agenor in de smalle Straat van Hormuz, moest de bemanning eerst twee weken in isolatie. We kunnen nu dan ook bij geen enkel defensieonderdeel terecht. In Covid-19 – tijd bezoeken van musea is geen pretje. Gebruik van de bus (1,5m en mondkapje) is onmogelijk en valt onder “geen essentieel vervoer”. Daarbij komt dat een groot deel van de actief aan excursies deelnemende leden expliciet tot “de doelgroep” van dit virus behoort. Ook de activiteiten van onze zusterverenigingen liggen volledig stil al heeft Zuid Holland succesvol met een videolezing geëxperimenteerd. 

Het bestuur heeft dan ook tijdens zijn video-vergadering besloten om in principe het programma naar 2021 door te schuiven. Reeds betaalde deelnamegelden (lezing van Lt.Kol. Eric Starmans en Marleen Jennissen, bezoek Woensdrecht en Hoogvliegers) worden zo spoedig mogelijk door Hans terug geboekt. Extra sponsorbedragen (Hoogvliegers) blijven geoormerkt op de rekening staan en zullen in 2021 – hopelijk samen met nog door andere leden gesponsorde bedragen – aan de organisatie van Hoogvliegers worden overgedragen. Additioneel zal er nog naar goede sprekers voor de ALV2021 en een interessante lezing in “de Hangaar” worden gezocht. 

Er verandert nu heel veel en iedere week vinden er wel versoepelingen m.b.t. corona plaats. Deze kunnen echter ook weer worden ingetrokken. Daarom zal het bestuur eind september kijken of er in 2020 nog activiteiten mogelijk zijn dan wel noodzakelijke programma-aanpassingen voor 2021 moeten worden doorgevoerd. 

Het 300 squadron moest al zijn oefeningen afzeggen. Ook de grote Swift Blade oefening! Men was al aan het organiseren (verrassing), hoe wij als vereniging daar op een zinvolle manier getuigen van konden zijn. Buitenlandse oefeningen konden geen doorgang vinden zodat het zomerse nachtvliegen van het gehele DHC in het druk bevolkte Nederland moet plaatsvinden. 

Wel gingen twee Cougar’s (team twee weken in quarantaine) aan boord van Zr.Ms. Karel Doorman. De Doorman bracht naast medische goederen ook 60 man – 32 mariniers en ondersteunend personeel – naar St-Maarten. Ze moeten in coronatijd de grens met het Franse deel bewaken en de algehele orde handhaven. Vervolgens voer het schip naar Curaçao om met zijn uitgebreide medische faciliteiten het ziekenhuis te ontlasten. Bedoeling was de reguliere ook operatieve zorg over te nemen zodat het plaatselijk ziekenhuis zich volledig op de corona-patiënten kon richten. Gelukkig bleek dit uiteindelijk niet nodig zodat het immense schip nu als regulier stationsschip functioneert en de Cougar’s voor de onderschepping van drugsboten worden ingezet. Aldus is nu een nog groter schip als Zr.Ms. Johan de Witt ter plaatse om, indien de regio door een nieuwe tornadocatastrofe wordt getroffen, hulp te kunnen bieden. (Franse en Engelse marine hebben dezelfde voorzorgsmaatregelen genomen) 

In Nederland kwam het 300 squadron, samen met het 298 squadron, in de volle aandacht als brandbestrijders in De Deurnse Peel. Niet veel later vervingen ze de Duitse toestellen en hielpen ze de brand in het Meinweggebied onder controle te krijgen. Door de aanhoudende droogte zal er – hoogst waarschijnlijk – deze zomer vaker op de Cougar’s en Chinooks een beroep moeten worden gedaan. Ook werd samen met de Maritime Special Operations Forces (MARSOF) een fastrope inzet in de Rotterdamse haven uitgevoerd. Twee Cougar’s zetten de troepen – coronaproof – aan boord van het reusachtige offshore schip Amazon.

In de tweede helft van dit jaar is de commandowisseling gepland. Drie jaar geleden was het toenmalige bestuur – Jan, Chris, Lex – uitgenodigd en getuige van de commandowisseling. Lt.Kol. Ton Linssen droeg zijn functie aan Lt.Kol. Jorik ter Veer over. Hoe nú invulling aan de nieuwe commandowisseling wordt gegeven is ons nog niet bekend. 

De Bambi Bucket wordt na een dag hard werken losgekoppeld.    [Foto 300 squadron]

Ook de verenigingsraad is middels een videovergadering bij elkaar geweest. Daar kwam ook tot uiting dat bij elke vereniging alles stil ligt. Enkele regio’s zijn zelfs nog niet aan de jaarvergadering toegekomen. Regio Zuid Holland gaf een inkijk m.b.t. hun eerste videobijeenkomst. (zie KNVOL-website) Ook kwam het trieste bericht dat Luitenant-generaal b.d. Alexander Schnitger (Air Power) ernstig ziek is.

We kijken als bestuur uit naar het tijdstip dat we weer verantwoord de draad kunnen oppakken. De eerste MRTT vliegt al en wordt binnenkort afgeleverd. De Lockheed F35 wordt volop gebruikt. We krijgen wel nadrukkelijker met het Itar-systeem te maken; iedereen die toegelaten wordt bij US geheimen (ook gedeelde) moet een geldige reden hebben. En belangstelling is er geen. Dat wordt natuurlijk lastig. 

We proberen als bestuur tijdens de pandemie interessante weetjes, filmpjes en foto’s met u te delen. Communiceren doen we digitaal want op paperbase kost ons dat handen vol geld. (en dat is ook uw geld) Heeft u zelf een interessante link of foto, stuur die dan door zodat wij ook die met alle leden kunnen delen. Blijf gezond en vertrouw erop dat zodra we weer verantwoord iets kunnen ondernemen we direct de draad weer zullen oppakken.

Namens het bestuur, Chris Zielemans

Tiende briefing voor de leden van de KNVOL-regio Limburg.
Jorik ter Veer – squadron commandant van 300 Squadron stuurde informatie betreffende de inzet in het door de orkaan Dorian getroffen Bahama’s. Ze waren met het Hydrografisch opnemingsvaartuig Zr.Ms. Snellius en het Amfibisch Transportschip Zr.Ms. Johan de Witt voor een oefening op weg naar de Antillen. Aan boord van de Johan de Witt waren naast twee grote LCU landingsvaartuigen ook twee grote LCVP landingsvaartuigen maar ook twee Cougar’s. 550 Nederlandse (Landmacht, Genie, Civiel-Militair Interactie Commando en medische eerste hulp teams), 50 Franse (Régiment d ’Infanterie de Marine) en 50 Duitse soldaten (Seebataillon) waren aan boord van dit grote schip. Tevens natuurlijk een groep leden van ons 300 squadron! Ze hadden tevens de beschikking over een dertigtal voertuigen van allerlei kaliber. Op 5 september werd het noordelijk deel van de Bahama’s zwaar getroffen. Al vlug werd besloten om volop hulp te gaan bieden en daarbij concentreerde men zich op het meest getroffen deel, de noordelijke Abaco – eilandengroep. Voor het vertrek, men lag te St-Maarten voor anker, werden vanuit Eindhoven, per KDC10, nog 84 extra mariniers ter versterking aangevlogen. Ter plaatse hebben de Cougar’s drie dagen continue gevlogen om de hulpprioriteiten in beeld te krijgen om zo de meest urgente hulp te kunnen bieden. Na drie intensive dagen kregen de helikopters technische problemen en kon men niet meer dat doen waarvoor men, zeer gemotiveerd, gekomen was om te doen. Een foto impressie toegestuurd door Jorik:

Brandstof was een van de grote urgenties.                                     [Foto 300 squadron]
António Guterres, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties . [Foto 300 squadron]
Weer een vracht ter aflevering.     [Foto 300 squadron]  
Het was flink aanpakken.     [Foto 300 squadron]

Negende briefing voor de leden van de KNVOL-regio Limburg.

We zijn inmiddels ruim op de helft van ons verenigingsjaar waardoor het tijd wordt om u even bij te praten.

Allereerst willen we een zestal nieuwe leden welkom heten. Dat zijn Jack Halbach, Jeroen Brits, Kees Pauw, Thijn Driessen, Willem de Koning en Yves de Moor. We hopen dat ze zich snel binnen onze vereniging op hun plaats voelen. Daarbij zal het meedoen aan activiteiten een voorwaarde zijn. Na een aantal excursies zal men snel zijn weg weten te vinden.

Het nieuw gevormde bestuur is inmiddels volop bezig met de aan hen toegekende taak. Onder het motto, elkaar bestoken met ideeën maar elkaar niet voor de voeten lopen wordt volop gewerkt om u dit jaar maar ook komend jaar van een aantrekkelijk excusieprogramma te voorzien. We willen ons daarbij meten met de besten!

Kijken we naar de afgelopen periode, dan zagen we allereerst de bestuurswisseling. Na vele jaren de kar getrokken te hebben, maakten Jan en Lex plaats voor hun opvolgers. Zelfs Tom de Bok kwam hun eer bewijzen en vereerde beiden met het door het landelijk bestuur toegekend Ere-Insigne van de KNVOL. Dat werd hen uitgereikt wegens grote verdiensten als voorzitter resp. penningmeester en activiteitencoördinator van de Regio Limburg.

Na een korte pauze volgde het eerste programmaonderdeel van 2019. (nog door het oude bestuur gerealiseerd) Sjaar, nu Gerrit Jacobs, verscheen daar zwetend in een vlieger-outfit.Gerrit leidde ons door zijn bijzonder rijke KLu-carrière waar ik als secretaris een uitgebreid verslag van heb mogen maken. Daarvoor had ik nog meermaals contact met de welbespraakte Gerrit. Hij liet mij nog aanvullingen noteren die tijdens zijn voordracht niet aan bod waren gekomen. Het verslag geeft dan ook daardoor zijn volledige luchtmacht carrière weer!

22 Februari ging het oude plus het nieuwe bestuur samen naar onze samenwerkingspartner het 300esquadron op Gilze Rijen. Doel washet afscheid van de oud-bestuursleden en het voorstellen van de nieuwe ploeg. Als welkom aan de nieuwe bestuursleden stelde de squadroncommandant, Jorik ter Veer, middels een P.P.-presentatie het squadron aan de nieuwe bestuursleden voor. De Cougar – 300stesquadron – wordt de vliegende component van de special forces door voorbij de vijandige linies kleine specialistische gevechtseenheden te brengen. Samen met de gevechtseenheden Korps Commando Troepen (KCT) en de Maritime Special Operation Forces (Marsof), maakt ze nu deel uit van het Netherlands Special Operations Command (NLD SOCOM). Tijdens de komende ALV begin 2020 zal Jorik, dat is de planning, ons alles over NLD SOCOM komen vertellen! Middels vele trainingen werkt men zich op tot een formule 1 – squadron. (Men was op dat moment op weg naar Groot-Brittannië om in een gebied met vele radarinstallaties te leren om letterlijk én figuurlijk onder de radar te blijven) Ook wordt er al voorzichtig over een vervanger gefluisterd die na 2020 de Cougar moet opvolgen. Hoewel special forces tot de prioriteiten van het huidige defensiebeleid behoort blijft het tot nu toe vanuit de politiek m.b.t. dit onderwerp echter muisstil. Ondanks dat heeft het team weer een zeer positieve drive. Ook namens Lex bedankte Jan Jorik voor de zeer prettige manier van samenwerking.  Het squadron heeft er alles aan gedaan om van de samenwerking een succes te maken.

De eerste door het nieuwe bestuur georganiseerde activiteit was het bezoek, op vrijdag 26 april, aan het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML). Daar verzorgden Luitenant Kolonel Drs. Ted Meeuwsen, Luitenant Jan Verhoeven en Adjudant Martin Brouwer voor ons een zeer interessante inkijk in de werkzaamheden van het CML. Dat we geïnteresseerde toehoorder waren bleek uit de opmerking dat we ter aller tijden opnieuw zeer welkom waren. Dan konden ze ons ook andere aspecten van het instituut laten zien.Na het bezoek aan het CML gingen we nog voor een kort bezoek naar het nabij gelegen Nationaal Militair Museum (NMM).

Tijdens het overleg met Jorik was tevens het idee om mee te participeren in Hoogvliegers ter tafel gekomen. Daar hebben we direct positief op gereageerd. We hebben er, samen met de stichting, een voor deze kinderen geweldige dag van gemaakt. Allen, ook de betrokken deelnemers vanuit het 300steen onze KNVOL-Limburg, waren zeer enthousiast. We willen dit jaarlijks blijven oppakken en aldus voor deze kwetsbare groep kinderen als squadron én vereniging klaar staan. Mei komend jaar volgt de tweede editie. Ook heeft het bestuur de dag geëvalueerd waarbij de volgende kanttekeningen zijn gemaakt. We willen alleen zinvolle functies. Zo kan een parkeerwachter door een bord worden vervangen. Duidelijkheid wat van een lid wordt gevraagd. Opbouwen – zinvolle functie – afbreken en opruimen. (Vele handen maken licht werk, dus ook opbouwen en afbreken) Storend proletarisch winkelen door enkele gasten voorkomen. Geen voedselverspilling, dus minder gesmeerde broodjes. KNVOL-giften uitsluitend voor de gehandicaptekinderen. KNVOL – betrokkenheid beter uitdragen.      

Overhandigen sponsorbedragen 300 sqn. en KNVOL Limburg.     [Foto Chris Zielemans]

Zaterdag 15 juni vertrokken zesendertig verenigingsleden naar de vliegbasis Volkel om van een van de Luchtmachtdagen te genieten. De bus had zich helaas dramatisch in het vele verkeer vastgereden. Door het fileleed doordat we vanuit het westen, zo waren de afspraken, moesten naderen, maar ook doordat verkeersregelaars niet van onze speciale VIP-regeling op de hoogte waren, arriveerden we pas rond twaalf uur op de vliegbasis. Daar waren we getuige van een perfect tot in de puntjes verzorgde Luchtmachtdag. Geweldig wat onze KLu daar liet zien. Fantastisch hoe onze KNVOL dat voor ons in die tent had geregeld. Alleen al het zicht op onze nieuwe trots, de twee L.M. F35a Lichtning’s II was al een reis waard.  

Henri Zuiderduin, Chef der Equipage, ontving ons op 26 Juli op de Vliegbasis De Kooy.  Ondersteunt door een drietal filmpjes leidde hij ons snel door een stuk geschiedenis, de recente inzet en het vliegend materieel van de Marine Luchtvaartdienst (MLD). 

Na zijn introductie gaf Henri ons over aan luchtvaart ing. Alex Tol. Met hem richtte we ons op een volledig van alle snufjes voorziene NH90 NFH die van kop tot teen werd besproken. Na de lunch gingen we naar de traditiekamer. Een cluster van hallen waar de gehele geschiedenis van de MLD wordt bewaard. Tenslotte werd nog het Marine Museum Den Helder bezocht. 

Ook deze reis is door het bestuur geëvalueerd. We hebben met een fantastisch gezelschap een geweldige reis gehad. Helaas hielden twee personen zich niet aan de gedragscode, er mocht binnen niet worden gefotografeerd. Dus ook niet met een GSM! Ze zijn daarop aangesproken en naar een van beiden zijn stappen ondernomen. We willen onze leden er dan ook op wijzen dat we ons aan de gedragscodes moeten houden. We zijn daar te gast en als we ons niet als gast gedragen brengen we de existentie van onze vereniging in gevaar. Dan kunnen we alleen nog met de bus naar een open dag. Gelukkig weet u dat allen en is er maar een enkeling die dat wellicht niet heeft of wil begrijpen. We moeten er dus samen op toezien dat die enkeling dat niet voor ons allen verpest. Het bestuur neemt dan wel maatregelen. 

Voor ons staan nog het bezoek aan Kleine Brogel, de lustrumreis en de Cannerberg open. De Lustrumreis is werkelijk uniek en alleen mogelijk doordat de centrale organisatie ons op een werkelijk genereuze manier sponsort. Ze voert ons voor nog geen €100,- naar Hamburg. Na een kort stadsbezoek gaan we naar het enorme Airbuscomplex waar we de bus nodig hebben om ons van productiehal naar productiehal te verplaatsen. In de hallen kunnen we vier montagelijnen van airbus zien plus de ruimte waar de enorme A380 wordt ingericht. Alsof dat nog niet genoeg is worden we na een welverdiende nachtrust, dit inclusief ontbijt, naar het ten westen van Berlijn gelegen Gatow vervoerd waar we een van de grootste vliegtuigcollecties van Europa kunnen bekijken. Een reis die u zeker moet meemaken!

Deze geweldige afsluiting van het jaar – en lustrum – weerhoudt het bestuur er niet van om reeds nu na te denken over de invulling van komend jaar. Onder andere daarvoor heeft het bestuur gedurende dit half jaar vier keer met elkaar vergaderd en werkafspraken gemaakt. Daarnaast is er intensief Email-contact. Steeds weer onder het motto “wat vinden jullie ervan, ben ik op de goede weg”. Jorik ter Veer zal zoals aangegeven tijdens de ALV een lezing over SOCOM houden. Erik Starmans, de zoon van Lex, houdt zich nu met de invoering van de F35 en de Reaper bezig. Hij gaat hier een lezing over verzorgen. We moeten dus naar een ruimte kijken waar we enkele keren per jaar aanvullend aan het ACC een lezing kunnen laten verzorgen. 

Dan zijn er enkele excursiedoelen, in binnen- en buitenland, waar nu al contacten mee zijn. Dat alles om u ook komend jaar een mooi programma te kunnen aanbieden. Bekendmaking natuurlijk tijdens de ALV in 2020. 

Heeft u tips of suggesties voor 2020 en verder, mail die dan naar mij, de secretaris. (zie website of verenigingsblad) Wilt u mee een activiteit organiseren, misschien wel een die u zelf heeft aangedragen, dan bent u zeker welkom. Wellicht is dat een opmaat om t.z.t. zelf bestuurslid te worden. Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom – we hebben er een in de wacht – want we hebben meestal een mandaat voor vier of acht jaar.

Is er nieuws vanuit onze partner het 300esquadron? Daarvoor had ik graag aan Luitenant-Kolonel Jorik ter Veer commandant 300esquadron het woord (de pen) gegeven. Ze hebben het echter enorm druk. Ze zijn met Zr.Ms. Johan de Witt – o.a. met twee Cougar’s – op het eiland Abaco om daar hulp te verlenen nadat dit eiland door de orkaan Dorian was getroffen. Naast de Bahama’s moeten ze zich ook voorbereiden op een eventuele inzet in Mali. Frankrijk heeft naar steun door m.n. NLD SOCOM eenheden gevraagd waarvan, zoals u weet, het 300esquadron de vliegende component is. Dus die informatie wacht tot de ALV.

De secretaris. C.J.Zielemans

Achtste briefing voor de leden van de KNVOL-regio Limburg.
Begin januari ontving ik van Charles Pattiselanno het bericht dat zijn broer Ernst was overleden. Ernst was vele jaren – hij had een tijd in Limburg gewoond – lid van de KNVOL – regio Limburg. Hij was een van de weinige ex. KLu – piloten binnen onze regiovereniging. Zeker na de geweldige lezing van Gerrit Jacobs – hij kende Ernst persoonlijk – weet ik zeker dat ik velen een plezier doen met een korte levensbeschrijving van Ernst. Zeker als er ook nog enkele historische foto’s het verhaal ondersteunen. Hij vloog met – behalve de Thunderstreak – dezelfde vliegtuigen als Gerrit en was ook welhaast van dezelfde leeftijd. Charles was bereid om een stukje over zijn broer te schrijven (Alle foto’s zijn uit de nalatenschap van Ernst Pattiselanno)

De groep leerling-vliegers met witte driehoekje op de revers.

Necrology Ernst Pattiselanno door Charles Pattiselanno. Ernst Pattiselanno (1932- 2018), oud-officier, jachtvlieger Koninklijke Luchtmacht.

Het gezin Pattiselanno behoorde tot één van de eerste groepen Nederlanders die uit Medan (Nederlands-Indië) werden gerepatrieerd als gevolg van de beginnende Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.  Zij kwamen  in het najaar van 1946 per schip in Rotterdam aan. Na de middelbare school in Den Haag te hebben doorlopen meldde Ernst zich in de jaren vijftig bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij wilde piloot worden. Ernst werd na keuring toegelaten tot een groep, gekenmerkt met de witte driehoekjes op de kraag, die de opleiding  tot piloot mocht volgen. Eerst zouden zij de opleiding in Canada volgen, maar daar werd om redenen van afgezien.

Ernst bij zijn Harvard.

Zijn eerste ervaringen werden opgedaan met de Tiger Moth en Fokker S-11 op Woensdrecht. Zijn vervolgopleiding kreeg hij onder meer op de North American Harvard. Na de Harvard volgde op Gilze Rijen de Lockheed T-33. Als jachtvlieger vloog hij allereerst in de Gloster Meteor – de eerste straaljager van onze koninklijke luchtmacht -. Vervolgens ging hij zoals ook zijn teamgenoten over op de Hawker Hunter. 

 
Ernst in zijn Lockheed T-33 T-bird.

Ernst maakte deel uit van het 325e squadron (schorpioen – voor alles paraat) met als thuisbasis de vlb. Soesterberg. Daar was ook als onderdeel van NATO-strategie het 32 Amerikaans Squadron gestationeerd dat toen juist van de North American F100C Super Sabre naar de Convair F-102A Delta Daggers overging.  Zelf vloog Ernst in de Hunter F MK-6 die twee jaar eerder de MK-4 had vervangen. Samen met het 32nd squadron verzorgde ze de QRA – taak in deze roerige tijden. Daarnaast konden de vliegers ook, als basistoestel, van de Hunter T. MK.7 tweezitters gebruik maken.De Amerikanen gebruikte daarvoor hun eigen T-birds.

 
Ernst met zijn squadronmaten bij zijn Hawker Hunter T MK.7.

Net als Gerrit Jacobs ging hij naar Twente. Daar kwam hij op de North American Sabre-86K – Kaasjager te vliegen en maakte hij ook oefenuren op de Fokker S-14. Na de nachtjagerperiode ging hij tenslotte naar Volkel om daar op de Republic F84F Thunderstreak zijn vliegercariëre te beëindigen. Hij deed als teamlid tevens mee aan de internationale vliegervijfkamp (met als onderdelen pistoolschieten, zwemmen, schermen, basketbal en veldloop). Een sportieve strijd tussen piloten van luchtmachten van verschillende landen. Na zijn luchtmachttijd  werkte Ernst, voordat hij met pensioen ging, nog een aantal jaren als burger bij Defensie en Rijkswaterstaat.
Ernst overleed in november 2018 te Den Haag

Achtste briefing voor de leden van de KNVOL-regio Limburg.

Cougar vol in inzet.                                                               Foto: 300esquadron

Even u als lid weer bijpraten m.b.t. de ontwikkelingen gedurende het tweede deel van ons verenigingsjaar.

Het tweede half jaar kenmerkt zich door het inwerken van twee zeer enthousiaste nieuwe  bestuursleden. Hans Erkens en Ad Daamen zijn meermaals naar Lex geweest om zich daar het plannen en uitwerken van nieuwe activiteiten eigen te maken. Ook werd na het regelen van toegang het werken met de verenigingssoftware Allunited geoefend. Het inboeken en rapporteren van financiële handelingen werd eveneens doorgenomen.

Ad bezocht met Chris op 6 oktober de besturendag. Hans was ziek, Jan had al ruimschoots zijn sporen verdiend en Lex onderging een operatie. Ad was onder de indruk van de grote hoeveelheid informatie die over de bestuurders werd uitgegoten. Vervolgens werden op de 10e oktober zowel Lex als Hans onder het genot van een kop koffie bijgepraat. Nadrukkelijk werd de informatie die om een direct antwoord vroeg – o.a. de beoogde excursiedoelen – doorgenomen. (Aangezien nog niet duidelijk is of defensie zijn medewerking verleend kunnen we daarover nu nog niets neerschrijven en moeten we afwachten tot de eerstkomende ALV.)

Onze regio-voorzitter, Jan Meindersma, heeft zich ondanks de toetreding van Ad en Hans verder met de bestuurssamenstelling beziggehouden. Klaas-Jacob Bakker, lt.kol.b.d. van de Koninklijke Luchtmacht, heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in het regiobestuur. Dit besluit was enige tijd door gezondheidsproblemen uitgesteld; deze vormen nu voor het aanvaarden van een functie echter geen beletsel meer. Tenslotte heeft de ex ondernemer Sjaak Leenders zich bereid verklaard om het bestuur te komen versterken. Sjaak zal als bestuurslid diverse klussen opknappen. Op termijn zullen de bestuursleden Lex Starmans en Jan Meindersma terugtreden. In een korte tijd is het bestuur flink gewijzigd. Na een ruime overgangsperiode – warme overdracht – is de bestuurssamenstelling als volgt: Klaas-Jacob Bakker – voorzitter, Chris Zielemans – secretaris, Ad Daamen én Hans Erkens – penningmeester plus activiteitencoördinator, Sjaak Leenders – projecten. Het huidige bestuur is natuurlijk zeer verheugd dat men deze verjonging heeft kunnen bewerkstelligen.

Informatie vanuit de landelijke vergaderingen. 

Welke voor leden relevante onderwerpen kwamen tijdens de besturendag aan de orde?

Belangrijk item was de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Commodore b.d. drs. Tom de Bok, als voorzitter van onze vereniging, wees er nogmaals met nadruk op heel voorzichtig met privacygevoelige informatie te zijn. Inschrijven dient via de eigen site te gebeuren en eigen lijstjes met persoonsgevoelige informatie zijn niet toegestaan. (soms komt men er niet onderuit omdat men zonder een lijst geen toestemming voor ‘n bezoek krijgt. Achteraf zo’n lijst innemen, vernietigen en met het oog op hacken ook van de p.c. verwijderen!) 

Met de Air-Cadets gaat het bijzonder goed. Ze hebben nu ruim zeventig leden en deze grote groep vraagt een andere organisatievorm. Er zijn twee mogelijke organisatievormen. De Belgische: centraal georganiseerd met de focus op het werven van toekomstige vliegeniers. De Britse: decentraal door het gehele land met de focus op al het luchtmachtpersoneel. De voorkeur heeft de Britse aanpak, zowel vliegeniers als ook technici met als samenkomstlocatie: vliegbases voorzien van een luchtmacht zweefvliegclub.

Het totale ledenaantal ontwikkelt zich ook goed hoewel we nu moeten afwachten of de eerste lichting dienstverlaters hun verkregen lidmaatschap zelf gaan verlengen.

Een aantal regio’s vonden zich tijdens excursies weinig respectvol behandeld. Daar konden wij ons (Ad en Chris) absoluut niet in terugvinden. Benader je de ander met respect, dan krijg je dat ook terug. 

Frisian Flag (FF) We willen een betere verdeling en ook als regio Limburg dit fenomeen om de paar jaar bezoeken. Gevraagd wordt om de capaciteit – eventueel met hulp van de KNVOL – uit te breiden. 

Op Facebook blijken, onder de naam van KNVOL, groepen actief. Dit kan alleen als Johan Nentjes – onze webmaster – daar medehet beheer over heeft. Indien niet dan zullen de spedo – KNVOL-sites worden verwijderd. Johan is via beheer@onzeluchtmacht.nlte bereiken. 

Defensie streeft ernaar om een adaptieve krijgsmacht te zijn. Een krijgsmacht die diep in de samenleving is verankerd. Naast samenwerking tussen squadron en regiovereniging wordt er naar andere ideeën gekeken om dit te bewerkstelligen.

Verankering in de samenleving het 300eop MAA.                          Foto: P.K

De secretaris kreeg geruime tijd geen stukken op de verenigingssite geplaatst. De software was veranderd en de beheerder – die de stukken plaatst – Frank Crebas moest zich deze veranderingen nog eigen maken. Daarnaast heeft Frank het beroepshalve bijzonder druk en kwam hij in deze periode nauwelijks aan verenigingswerk toe. Inmiddels is Frank weer volop bijgewerkt en wordt de data binnen enkele dagen geplaatst.

Jan Meindersma heeft als onze voorzitter dit jaar wederom aan het overleg in het landelijk bestuur en de Verenigingsraad van de KNVOL deelgenomen. Deze kwam bijeen op 20 april in Hilversum en op 7 december in Arnhem. 

Ook krijgen de regiovoorzitters uitnodigingen voor het bijwonen van de bijeenkomsten van de businessclub welke door de KNVOL is opgericht. De voorzitter was aanwezig bij een businessclub meeting op de vliegbasis Woensdrecht, in het oorlogsmuseum Overloon en bij het EATC op de vliegbasis Eindhoven. Een prima gelegenheid om informeel met andere bestuursleden van de KNVOL en met aanwezige partners van de businessclub en functionarissen van de Koninklijke Luchtmacht te kunnen bijpraten.

Ook Commodore b.d. drs. Tom de Bok was in het ACC     Foto: P.K

Onze samenwerkingspartner het 300esquadron heeft dit jaar onder leiding van Jorik ter Veer belangrijke stappen gezet. Ze zijn druk bezig met de omvorming tot special forces squadron wat natuurlijk zijn weerslag heeft op het opvoeren van de geoefendheid met aditioneel het realiseren van materieelaanpassingen. Los daarvan zijn er interessante ontwikkeling die het verdienen om er even bij stil te staan. Zo heeft commodore Richard Laurijssen samen met Sales Director van Heli-One Charles in januari de handtekening onder het Base Maintenance contract gezet. Aldus wordt de instandhouding van de cougarvloot tot 2030 verzekerd. 

Begin februari gaf Jorik tijdens onze ALV zijn indrukwekkende lezing. Eind februari waren we tevens “een beetje” getuigen van de elfde editie van de combinatie van de tactische vliegmodule (TAC) en de helicopter weapons instructor course (HWIC). Tegen het einde van hun bivak op vlb. Deelen werden we door Jorik ter plaatse uitgenodigd. Het 300enam met drie Cougar’s, samen met vijf apaches en vijf Chinook’s uit het DHC, aan de gecombineerde oefening deel. Na een ruime uitleg (elders al beschreven) werden we al vlug op de site geconfronteerd met de primitieve omstandigheden waarin de squadronleden in de winterse kou (-10 graden) in tenten bivakkeerden. Vliegen op boomhoogte – in het geluid kritische Nederland – was voor de helikopterbemanningen ter zelfbescherming het devies. De commandant moest dan ook al zijn communicatieve vaardigheden inzetten om tot begrip bij de bevolking te komen. In fase drie van het HWIC – het is dan inmiddels begin april – werd geoefend in het samenwerken met de special operation forces (SOF). Drie weken lang trokken de luchtmachters op met de SOF. Een week op het NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) in België, een week met de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Marechaussee en tenslotte op Vredepeel met mariniers plus leden van de 11eluchtmobiele brigade. Niet alleen de vlieger wordt tijdens de drie maanden HWIC opgeleid. De loadmaster is evenzo belangrijk en kan in zijn vakgebied wapeninstructeur worden. Hij is de ogen en oren voor de flightcrew. In het tactisch optreden moet hij op hetzelfde niveau als de vlieger zitten. De 11e editie leverde op 25 april 7 nieuw afgestudeerde wapeninstructeurs af. Tevens slaagden 1 Chinook en 1 Cougar loadmaster voor module 2 zodat ze de volledige HWIC hadden afgerond. 

Begin mei vertrokken twee AS532’s en twee CH-47D’s vanuit Gilze Rijen naar de Beja Airbase in Portugal. Samen met vijf NAVO-partnerlanden wordt daar halverwege Lissabon en Faro in dit warme, bergachtige en droge gebied geoefend in het eendrachtig samenwerken. Door intensief samen, maar ook met luchtsteun én grondtroepen, te oefenen wordt het gemakkelijker om gezamenlijke operaties uit te voeren. Over twee jaar komt deze grote helikopteroefening naar Nederland waarbij het vliegen in grote verbanden een thema wordt. (moeten we toch gaan kijken???) 

Tijdens de NAVO-oefening Trident Juncture – vanaf 25 oktober – werd de Cougar vanaf de ruim 200m lange Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman (plaats voor twee Cougar’s of zes NH90’s) en het amfibisch transportschip Zr.Ms. Johan de Witt ingezet. Onze mannen waren daar in Noorwegen dus betrokken bij de grootste NAVO – oefening van na de Koude Oorlog waaraan maar liefs 150 vliegtuigen aan deelnamen. Begin november waren tenslotte acht leden van het squadron – inclusief Cougar – in het ACC aanwezig om voor onze leden en voor de studenten te laten zien wat de inhoud van hun werk is. Dankzij de inzet van onze regio is inmiddels een hechte band tussen de luchtvaartschool en het 300esquadron ontstaan. Tijdens de verenigingsraad – 7 december – werd dit initiatief meermaals als voorbeeld naar voren gehaald!

Op 5 december is – u heeft het al kunnen lezen – op de Vliegbasis Gilze-Rijen het Netherlands Special Operations Command (NLD SOCOM) met als commandant Theo ten Haaf opgericht. De luchtmachtgeneraal stond aan de wieg van het DHC. Het 300esquadron (aangeduis als SOF – air) zal daarin als luchtmachtcomponent samenwerken met het Korps Commandotroepen en de Maritime Operation Forces. In 2020 moet men operationeel zijn. Het is duidelijk dat het 300esquadron binnen onze krijgsmacht een steeds belangrijke rol gaat vervullen. Daarbij zal dus ook komen jaar hard gewerkt moeten worden aan de geoefendheid van deze mannen en vrouwen. Mooi dat we als regio Limburg daar zeer dicht bij kunnen zijn.

Uw secretaris

Zevende briefing voor de leden van de KNVOL-regio Limburg.

Even u als lid bijpraten m.b.t. de ontwikkelingen gedurende het eerste half verenigingsjaar.

13 juni bracht  een bestuursdelegatie, bestaande uit de heren Ad Daamen, Lex Starmans en Jan Meindersma een bezoek aan onze partner, het 300 squadron te Gilze-Rijen om de vriendschapsbanden aan te halen en verdere afspraken te maken om elkaar beter te leren kennen zoals we dat overeengekomen waren bij het aangaan van het partnerschap  op 2 maart jl.

Van de gelegenheid konden we gebruik maken om aan lt.kol Jorik ter Veer, de commandant van het squadron, ons verenigingsschildje, nu voorzien van het opschrift Limburg, aan te beiden.

We werden door de commandant bijgepraat over wat er zoal gebeurt bij het squadron.

Maart was een mindere periode. Enige teleurstelling bracht de toen uitgekomen defensienota. Ondanks toezeggingen werd daarin niet gesproken over verdere uitbouw van het squadron; meer aandacht ging er in de nota naar personeel – tekorten en verloop – en veiligheid. Ook het aantal vlieguren bleef beduidend onder de maat, ongeveer 100 tegenover een normaal aantal van 200 – 250. Het wachten is dan ook op een herijking van de nota, doorstart van het squadron zoals ingezet moet ook groei betekenen in verband met de nieuw taakstelling.

In april werd door een helikopter van het squadron deel genomen aan de Navo operatie Sea Guard in de Middellandse Zee aan boord van ZM Karel Doorman.  Op korte termijn moest een en ander georganiseerd worden. Oefening samen met mariniers. Terug vanuit de Middellandse Zee werd een tweede Cougar heli mee aan boord genomen vanaf Portugal. De opzet is dat een van de heli’s aan boord van de Karel Dooran blijft en totaal is er 90 uur gevlogen in deze oefening.

Mei was een maand met een groot aantal van 260 vlieguren, een record, sinds drie jaar was dat niet meer voorgekomen.  Twee toestellen waren drie weken in Portugal voor een grote oefening, georganiseerd door de EDA, European Defens Organisation, waaraan elf landen deelnamen. Veel nachttraining was daar mogelijk waardoor twee crews de “combat ready” kwalificatie konden krijgen. Alles bij elkaar een morele opkikker, bevestigd door een bezoek aan het squadron door de CDS, de commandant der strijdkrachten admiraal Bauer, met een Hema-taart!

De toekomst: hoofdtaak momenteel ondersteuning van de schepen van de Koninklijke Marine, iets wat in de toekomst door de NH90 wordt overgenomen. Dan is er de tweede taak, die verder uitgebouwd gaat worden, de ondersteuning van de SOF, Special Operations Forces en uiteindelijk een hoofdtaak gaat worden. Daarbij zal het personeelsbestand – nu 120 van de 149 plaatsen ingevuld – moeten stijgen tot een aantal van 200, maar dat dient financieel gefaciliteerd te worden.

Tijdens onze aanwezigheid liep er de oefening Red Dagger, een oefening samen met enkele tientallen leden van het Korps Commando Troepen. Ook daarover kregen we informatie en we konden kennis maken met enkele leden van deze “special forces”.

Mogelijkheden werden bekeken voor verdere afspraken voor bezoeken over en weer. Duidelijk werd dat er een aantal interessante opties zijn voor de rest van het jaar. Bijwonen van oefeningen door ons, maar ook lezingen en demonstraties door mensen van het squadron, het gaat gebeuren. Een en ander heeft de volle aandacht! Wat precies, hierover zullen we via de gebruikelijke kanalen berichten.

Zesde briefing voor de leden van de KNVOL-regio Limburg.

Even u als lid bijpraten m.b.t. de ontwikkelingen gedurende het eerste half verenigingsjaar.

2 februari 2018
De jaarvergadering wordt steeds drukker bezocht. Opvallend is dat steeds meer partners/echtgenotes daarbij mee aanwezig zijn. Naast de ledenvergadering viel de inhoudelijk goede speech van de nog jonge squadroncommandant Jorik ter Veer op. Hij wist de aanwezige leden middels een ongedwongen lezing bij zijn werk te betrekken en beantwoordde soepel de vele vragen die door de toehoorders werden gesteld. Ook de band met het ACC is bijzonder goed te noemen. De meegebrachte hapjes werden spontaan door de sectordirecteur – Giel Delbressine – met uit de koelkast getrokken frisdrank aangevuld. Deze relatie moeten we koesteren en uitbouwen.

21 februari 2018.
Een eerste ledenbezoek in het kader van de – toen nog aanstaande – samenwerking met het 300esquadron. Op uitnodiging van Jorik ter Veer zijn we naar Deelen geweest. (Daarover heb ik u al uitgebreid bij activiteit – verslagen bericht)

24 februari 2018.
Het voltallige bestuur heeft op die zaterdag samen met Gerard Blokhuis (KNVOL – ledenwerving) tijdens de open dag van het ACC nieuwe leden voor onze vereniging geworven. Gerard was met de verenigingsbus in alle vroegte vanuit Woensdrecht vertrokken om ruim voor acht uur op de locatie aanwezig te kunnen zijn. In de keurig gespoten bestelbus bleek een enorme hoeveelheid goederen volgens een uitgedachte systematiek in bakken en houders opgeslagen te zitten. Na overleg met de sectordirecteur hebben we op een mooie centrale plek in de hal onze stand kunnen opbouwen. Voor aanvang van de open dag – 10.00u – stond alles tiptop. We hebben een groot aantal gesprekken gevoerd waarbij de aandacht voornamelijk uitging naar het werven van toekomstige Air Cadets. Toekomstige leerlingen willen we wijzen op de meerwaarde van lidmaatschap van de jeugdafdeling van de KNVOL. Samen met het Deltion te Zwolle hebben – het schooljaar moet nog beginnen – 16 nieuwe jeugdleden zich aangemeld! Dank aan het ACC en tevens dank voor het feit dat we konden participeren in de uitgebreide open – dag – catering. Ook het ACC ziet de meerwaarde van onze aanwezigheid waardoor we komend schooljaar deze activiteit mogen continueren.

2 Maart 2018.
De samenwerking van onze vereniging met het 300esquadron is op die dag officieel gerealiseerd. (Zie het verslag bij activiteit verslagen)

13 Maart 2018.
De eerste bestuursvergadering in 2018. We hebben de info vanuit het landelijk bestuur doorgenomen. Een terugblik naar de uitgevoerde activiteiten doorlopen en de toekomstige activiteiten besproken. Bückeburg, EODD, Volkel, Kleine Brogel en Eben Emael staan nog op de rol. m.b.t. Kleine Brogel hebben we afgesproken dat de leden op eigen gelegenheid naar de open-deur-dagen kunnen gaan. De luchtmachtbasis ligt tenslotte nabij onze woonadressen en er zijn twee dagen t.w. zaterdag 8 en zondag 9 september waardoor ieder lid die dag kan uitkiezen die hem/haar het beste uitkomt. Online kosten de dagtickets €10,- en ter plaatse €15,-. De openingsuren zijn van 9.30 – 18.30u. Bij de organisatie hebben Sanicole en de 10eTactische Wing de handen in elkaar geslagen. Aan de andere excursiedoelen wordt zoals gewoonlijk door het bestuur verder invulling gegeven.Een ander belangrijk onderwerp is de verdere invulling betreffende de samenwerking met het 300esquadron. Hier zoekt Jan ook samenwerking met de andere regio’s om van elkaar te leren hoe ieder de samenwerking verder gestalte geeft. Een volgend steeds terugkerend bespreekpunt is de bestuursverjonging.Dré en Klaas-Jacob kunnen door omstandigheden vooralsnog geen actieve bestuurdersrol vervullen. Hierdoor zijn we gedwongen om onze zoektocht naar aanvulling voort te zetten. Als laatste item hebben we naar de financiën gekeken. Die blijkt bij de penningmeester in prima handen te zijn.

19 april 2018.
Frisian Flag. Met een volle bus gingen we naar Leeuwarden om daar volop te genieten. (Zie het verslag op onze website) Mochten mensen geen foto’s hebben gemaakt en nog eens willen bekijken wat zoal heeft gevlogen, dan kunnen ze een dertigtal digitale foto’s toegestuurd krijgen – dus even een Email naar de secretaris. Op donderdag 19 april werd onze voorzitter Jan Meindersma door de burgemeester van de gemeente Kerkrade ontvangen. Hij kreeg daar tot zijn grote verrassing de hoge koninklijke onderscheiding: Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Dit mede ook vanwege de grote inzet en verdienste voor onze vereniging, de KNVOL – regio Limburg. Met hem, zijn alle leden bijzonder verheugd dat hem deze grote eer te beurt is gevallen.

20 april 2018.
Onze voorzitter was op Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum present voor het bijwonen van de Verenigingsraad – vergadering. Uit het verslag blijkt dat ook andere regio’s volop hun best doen om een samenwerking met een KLu-squadron tot stand te brengen. Zuid-Holland (301), Soesterberg (298), Schiphol (860) en Limburg (300) hebben dit al gerealiseerd. Twente (313), Deelen (336), Schiphol NH (860?) en anderen zijn in gesprek of hebben al een datum voor ondertekening vastgelegd. Defensie worstelt nog altijd met het toe te passen beleid t.o.v. vervoer van niet-defensiepersoneel. Wij mogen als regio vooralsnog naar het hoofdbestuur de reeds toegepaste regeling voor bezoeken in binnen- en buitenland blijven hanteren. De Air Cadets wordt een aparte afdeling binnen de KNVOL met Erik Cornelisse als voorzitter.

4 Mei 2018.
Herdenking van de sedert mei 1940  bij oorlogshandelingen gevallen militairen van de militaire luchtvaart bij het monument op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Hierbij waren Jan Meindersma en Lex Starmans aanwezig. Een sobere, toch indrukwekkende plechtigheid in aanwezigheid van de staatssecretaris van Defensie, mevrouw Barbara Visser. Namens de KNVOL werd een krans gelegd door de voorzitter van de vereniging, cdr bd Tom de Bok samen met een jeugdlid, Lloyd van der Swaan.

15 mei 2018.
Ingelaste bestuursvergadering. Het driehoofdig regiobestuur heeft met Hans Erkens en Ad Daamen een oriënterend gesprek gehad betreffende verjonging van het bestuur. Zowel Hans als Ad zijn al zeer lang lid, kennen de vereniging zeer goed en beschikken over een grote luchtvaartkennis. Ook hebben ze die bestuurlijke competenties die onze vereniging nodig heeft. Jan heeft hen allereerst uitgebreid verteld hoe de vereniging is georganiseerd. Ook zijn initiërende rol en zijn rol in de contacten naar hoofdbestuur en naar buiten toe (pers/ 300e ) – werden belicht. Daarop vertelde Lex uitgebreid hoe een programma tot stand komt en welke ondersteuning we vanuit centraal ontvangen. Ook zijn rol als penningmeester werd uitgebreid toegelicht. Tenslotte gaf Chris Hans en Ad inzicht hoe hij de verslaglegging van vergaderingen, lezingen en bezoeken tot stand brengt en hoe alle data wordt gearchiveerd én indien gewenst op de website en in ons verenigingsblad wordt gepubliceerd. Nog tijdens de bijeenkomst gaven beide aan, in gezamenlijkheid, de dubbelfunctie van Lex te willen overnemen. Daarbij gaan we van een warme overdracht uit waarbij ze eerst bij Lex over de schouder meekijken hoe de organisatie van een evenement tot stand komt. Vervolgens zal Lex in een later stadium bij Hans en Ad meekijken hoe ze evenementen organiseren om vervolgens zelf gewoon bestuurslid te worden. Het zittende bestuur is zeer blij met de verjongende aanvulling door Hans en Ad en zal op de eerstvolgende ledenvergadering onze kandidaten ter goedkeuring aan de vergadering voorleggen.