Nieuwsbrief

Vijfde briefing voor de leden van de KNVOL-regio Limburg.

We hebben afgelopen periode successen geboekt maar ook enkele teleurstellingen moeten wegslikken. Een kleine evaluatie met zicht op een mooie toekomst.

23 juni 2017
Het bezoek aan ‘l Bourget kon helaas niet doorgaan. We hadden daar o.a. een geweldige demo van de F35 kunnen zien maar het ACC (Aviation Competence Centre) kon helaas niet aan toegangskaarten komen. Door samenwerking met het ACC hoopten we de kosten voor onze leden sterk terug te brengen. Niet alleen werden de dure bus-kosten over meerdere deelnemers verdeeld, ook de entreegelden vervielen geheel of gedeeltelijk omdat het ACC als opleidingsinstituut deze gratis kon verkrijgen. Helaas lukte dat, voor het eerst, dit jaar door weigering van de Franse organisatie niet. Niet alleen het ACC kreeg geen toegangskaarten meer, nee alle luchtvaartopleidingsinstituten kregen geen vrijkaarten meer.

Wellicht dat we het over twee jaar anders aanpakken. Zelf volledig organiseren is een van de opties, organiseren en het ACC op de reeds rijdende kar laten springen een tweede, organiseren en vrije plaatsen door de spottersvereniging rond MAA laten opvullen wellicht een derde. Het moet wel een betaalbaar evenement worden.

31 augustus 2017
Op deze datum heeft de commando-overdracht van het 300e squadron op Gilze Rijen plaats gevonden. Namens u waren voorzitter, activiteiten coördinator en secretaris aanwezig. Luitenant-Kolonel Ton Linssen – hij wordt in Canada militair attache – droeg zijn commando over aan Luitenant-Kolonel Jorik ter Veer. Het was een indrukwekkende ceremonie waar maar een deel van het 300e bij aanwezig kon zijn. Het andere deel van het squadron was op ons amfibisch transportschip Zr.Ms. Rotterdam ingescheept. Ze voeren voor inzet tegen piraten en voor training van de Somalische strijdkrachten naar de Hoorn van Afrika. Namens onze vereniging hebben we zowel aan Ton Linssen als ook aan Jorik ter Veer een boek over de Limburgse natuur uitgereikt.

7 oktober 2017
Besturendag
De besturendag werd door de activiteiten coördinator en de secretaris bezocht. Naast organisatorische zaken zoals één KNVOL-format, het functioneren van de businessclub en de Netherlands Air Cadets kwam het softwaresysteem AllUnited van de vereniging uitgebreid aan bod.
Aanmelden voor deelname aan evenementen gebeurt nu digitaal via de website onzeluchtmacht.nl Aangedrongen werd om evenementen in het openingsblad te veranderen in aanmelden evenementen. Dit om te voorkomen dat leden om zich voor een activiteit aan te melden naar de regio doorklikken. Via het openingsblad moet men zich aanmelden omdat veelal de mogelijkheid wordt geboden zich, voor evenementen die door anderen dan de eigen regio worden georganiseerd, in te schrijven.
(N.B. enige tijd stond in het openingsblad – aanmelding evenementen – maar dat is helaas inmiddels om onduidelijke redenen weer in evenementen veranderd)

Zelf hebben we als regiobestuur afgesproken dat, als het aanmelden niet lukt de activiteiten coördinator over de gevraagde inschrijving te mailen en het eventueel verschuldigde bedrag over te maken. Hij zet de aanmelding dan alsnog in het systeem. Het softwaresysteem mag onze leden vooralsnog niet weerhouden om aan een activiteit deel te nemen!

28 oktober 2017
Vroege vogels en Aviodrome.
We hebben een geweldig verlopen bezoek aan beiden gebracht. Binnenkort komt het verslag, inclusief vele foto’s op onze website te staan (onze regio’s – Regio Limburg – Activiteit verslagen). Tevens komt later een kleiner verslag in ons verenigingsblad.

8 november 2017
Het bestuur is woensdag naar Gilze Rijen gegaan om daar met Luitenant-Kolonel Jorik ter Veer te praten over de samenwerking tussen onze regio en het 300e squadron. We hebben daar de eerste werkafspraken gemaakt. Eerste conclusie is dat we – per toeval – met een topsquadron de samenwerking zijn aangegaan. In een stukje dat ik over de commando-overdracht hoop te schrijven zal ik daar nader op in gaan.

Datum?
Bezoek aan de EODD. Dit bezoek, dat reeds was toegezegd werd helaas door de nieuwe commandant afgeblazen. Het was voor ons als bestuur een bittere teleurstelling ondanks dat we terdege begrijpen dat defensie in moeilijk vaarwater zit.

15 november 2017
Bezoek aan MAAS. Het bezoek is al volledig volgeboekt. We zijn benieuwd wat we daar te horen en te zien krijgen.

Bestuurssamenstelling.
Het bestuur is al enige tijd op zoek naar nieuwe leden die vorm willen geven aan een klein daadkrachtig bestuur. Gelukkig hadden zich al enkele leden voor een bestuursfunctie aangemeld. Het waren nieuwe leden die we eerst de rust willen gunnen om allereerst de vereniging goed te leren kennen. Anderzijds ging bij het zittende bestuur de voorkeur uit naar een aantal dienstverlaters. Mensen uit de KLu die met hun netwerk veel voor onze vereniging kunnen betekenen. Het zou mooi zijn als twee van de vijf bestuursleden ex KLu-ers waren, aangevuld met mensen uit de civiele wereld die weer hún expertise kunnen inbrengen. We zijn met twee dienstverlaters in gesprek gekomen namelijk Klaas-Jacob Bakker en Dré van Hugten. Ze hebben aangegeven een bestuursfunctie te ambiëren en de oud-bestuursleden hebben het gevoel dat beiden veel voor onze vereniging kunnen betekenen. Bij de eerstkomende ALV willen we hen aan jullie voorstellen waarna ze formeel als bestuurslid kunnen worden voorgedragen.

 De nieuwe activiteiten.
Eind deze maand komt het bestuur bij elkaar om over het jaarprogramma 2018 te praten.

Vanuit het centraal bestuur is al eerder een blad aan de regiobesturen verstrekt met mogelijke bezoeken aan defensie-eenheden. Daaruit kan iedere regio er maximaal drie kiezen. Als die keuze is gemaakt dan is het nog lang niet zeker dat we die voorkeur toegewezen krijgen. Meerdere regio’s kunnen voor dezelfde activiteit kiezen. In dat geval bepaalt het hoofdbestuur wie uiteindelijk naar die betreffende bestemming mag gaan.

Zijn de toegekende excursies duidelijk – we hebben Leeuwarden Frisian Flag, Volkel en EODD toegewezen gekregen – dan zorgt ons bestuur voor aanvullende activiteiten. Een lezing op de ALV, musea-bezoek, verenigingen zoals vroege vogels, bedrijven zoals dit jaar SAMCO en MAAS enz. enz.. We denken nu, dus nog niet gerealiseerd, nadrukkelijk aan Bückeburg, Kleine Brogel en fort Eben-Emael aangevuld met een lezing over de inzet en materieel van het 300e squadron.

Ook vragen we tijdens de ALV nadrukkelijk aan onze leden welke luchtvaart georiënteerde activiteiten we voor hen kunnen organiseren. Vervelend is het, als we dan constateren dat er zich uiteindelijk, denk aan Wehrtechnische Sammlung en Hermenskeil, toch te weinig leden zich voor zulk een juist uit de leden voortgekomen activiteit zich opgeven.

Bij eerdere bestuursvergaderingen hebben we al uitgebreid over mogelijke excursiedoelen gediscussieerd. Uw secretaris heeft dan ook al een heel lijstje met mogelijke activiteiten. Ook onze nieuwe (beoogde) bestuursleden kunnen met hun netwerk ons zeker verder helpen.

Johan Breukelaar.
Johan –  onze erevoorzitter en erelid van de KNVOL, die in 1988 de KNVOL-regio Limburg heeft opgericht – ligt vanaf afgelopen zondag in Heerlen in het ziekenhuis. Hij is in de tuin gevallen en heeft hierbij zijn heup en been lelijk gekneusd. Hij moet nu in het ziekenhuis blijven tot er in Maastricht – woonplaats van zijn dochter – een plek in een revalidatie- (5 – 6 weken) en later verzorgingscentrum vrij is gekomen.

-De secretaris