Activiteit verslagen West-Brabant/ Zeeland

Excursie Alouette museum – 10 december 2022 – Regio West-Brabant / Zeeland – Editie 1-2023 ‘Onze Luchtmacht’

Excursie Alouette museum, Barneveld

Wat ooit is begonnen met de aankoop van 1 Alouette III helikopter, de A-301, zal nu door veel mensen als een ‘stevig uit de hand gelopen hobby’ worden beschouwd. Inmiddels is het Alouette museum in Barneveld in het bezit van 7 Alouette III helikopters, die stuk voor stuk bij de Koninklijke Luchtmacht hebben gevlogen. Dit museum was op 10 december onze gastheer, en mochten we uitgebreid in en rondom 3 helikopters kijken. Tijdens deze dag werden we uitgebreid voorgelicht over het museum door Peter van Diermen, secretaris van de stichting. 

We werden uitgebreid voorgelicht over de werkwijze van het museum. Voordat de helikopters aangeschaft worden, moet er eerst grondig onderzoek plaatsvinden naar de historie van het toestel. Wanneer dat gedaan is, is het nog de vraag of de huidige locatie van de kist nog bekend is. De toestand waarin de helikopters worden aangetroffen is zeer verschillend. De één is vliegklaar, terwijl de ander niet meer waard is dan schroot, en er veel restauratiewerk verricht moet worden. Dit werk wordt gedaan door een aantal enthousiaste vrijwilligers, die ervoor staan om de historie van de KLu Alouette III levend te houden. We mochten genieten van de verhalen over de vele bezoeken die zijn afgelegd, naar soms totaal verschillende locaties. Zo werd de helikopter met (Klu-)registratie A-453 zwaar beschadigd aangetroffen in een garagebox in Zwitserland. Zo waren er 3 cockpitramen volledig kapot, en het landingsgestel was ook compleet onbruikbaar. 

Onder de deelnemers aan de excursie bevond zich een tweetal oud vliegers op de Alouette III. Ook zij deelden een aantal verhalen over hun tijd als vlieger. Met name de vluchten die ze hebben gemaakt waarbij belangrijke personen vervoerd moesten worden, waren soms erg vermakelijk. 

We mochten ook een kijkje nemen in de opslagplaats van het museum, waar alle onderdelen van de helikopters liggen opgeslagen. Door een grote aankoop in het verleden, moet alles worden uitgezocht en geïnventariseerd. Alle bruikbare onderdelen zullen worden gebruikt bij het restaureren van de oude helikopters.  

Het museum is sterk gericht op haar bestaan in de toekomst. Het streven is om in 2023 het 50-jarig bestaan van het ‘Grasshoppers’ demoteam te vieren. In het klein vertegenwoordigen de vrijwilligers van het museum het Grasshoppers Team nog steeds. Dit doen ze met op schaal nagebouwde uitvoeringen van de helikopters, die bij het team hebben gevlogen. Met deze schaalmodellen vliegen ze shows op tal van evenementen door heel Europa. 

Verder zijn er plannen gemaakt voor het bouwen van een Alouette III simulator, zodat oud-vliegers op dit toestel weer eens kunnen ervaren hoe het was om in deze heli te mogen vliegen. Het is hiermee ook de bedoeling om jongeren en kinderen enthousiast te maken voor het vliegen, maar ook een stukje Luchtmachthistorie mee te geven. Al met al mogen we terugkijken op een geslaagde excursie bij dit mooie museum in Barneveld en kunnen we u een bezoek aan het museum zeker aanraden als u eens in de buurt bent!

Maurice Kik

Programma regio West-Brabant / Zeeland:

30 mei 2023, 20:00 uur: Lezing over Luchtfotografie door Cristian Schrik in Non Plus Ultra in Woensdrecht

Oorlog in Oekraïne
Het houdt de nieuwsberichten sinds 24 februari 2022 bezig… de Russische invasie van Oekraïne kwam voor velen als een verassing. Op 8 juni 2022 gaf Commodore b.d. Tom de Bok een interessante lezing over deze oorlog in Oekraïne.

Het land kent een bewogen geschiedenis, en is onderdeel geweest van de Sovjet-Unie van 1941 tot 1991. In dit tijdperk was Oekraïne strategisch een belangrijke republiek vanwege het bezit van kernwapens. In 2008 doet het land een poging om lid te worden van de NAVO, maar deze plannen worden in 2010 weer van tafel gehaald door president Janoekovitsj. In 2014 volgt de Maidanrevolutie wat resulteert in de annexatie van de Krim door Rusland. Maart 2021 geeft de Russische president Poetin de opdracht voor een militaire mobilisatie aan de Oekraïense grens met Rusland, wat ertoe leidt dat er steeds meer schermutselingen in Oekraïne zelf, door pro-Russische separatisten.

Wat wil Poetin bereiken met deze oorlog? Dit is wel de meest gestelde vraag wat betreft dit onderwerp. Wil hij weer terug naar de voormalige Sovjet-Unie? Wil hij zichzelf bewijzen als staatshoofd? Volgens Poetin zelf was het hem doen om het beschermen van Russisch sprekende bevolking van de regio Donbas en het ‘denazificeren’ van Oekraïne. Al snel wordt duidelijk dat het Russische leger stuit op flink verzet, waar niet op was gerekend. Hieruit blijkt dat de Russen weinig hebben geleerd van het verleden, zoals de inval in Afghanistan in 1979. Op papier waren de verschillen tussen de krijgsmachten enorm, maar toch slaagt Poetin er niet in om met een snelle operatie zijn doelen te bereiken. Dit heeft als resultaat dat er een ‘laffe’ oorlog is gekomen die wordt uitgevochten op lange afstand door veel beschietingen van artillerie.

De beelden die te zien zijn in het nieuws roepen vragen op. Op sommige beelden is te zien dat helikopters van het Russische leger, laag over land vliegen om hun doel te bereiken. Normaalgesproken vliegen helikopters op grotere hoogte (min. 10.000 voet) om zo buiten het bereik van klein luchtafweergeschut zoals de Stinger Manpad te blijven. De vraag hierbij is: zijn de helikopters niet in staat om hoger te vliegen doordat ze zo verouderd zijn? Ook de tanks die gebruikt worden bij de invasie, blijken niet genoeg slagkracht te bezitten voor een snelle inname van de beoogde doelen.

Hoewel Oekraïne geen lid is van de NAVO, komt er toch hulp van verschillende NAVO-lidstaten d.m.v. het leveren van verschillende wapensystemen. Zo worden ook ultramoderne systemen gebruikt als de Switchblade en de Phoenix Ghost (kamikazedrones). Volgens bronnen boeken de laatstgenoemde wapens enorme successen en lijden de Russen mede hierdoor grote verliezen.

Hoewel door de bezuinigingen van de afgelopen jaren op Defensie de wederopbouw heel lang gaat duren, is Nederland van plan om hulp te bieden door het leveren van wapensystemen aan Oekraïne. Dit wordt gedaan in samenwerking met andere NAVO-lidstaten. Verder is Nederland een vooruitstrevend land als het gaat om de verwerking van data en cybersecurity. Op dit gebied zijn we kwetsbaar als land, maar kunnen we hierin ook veel betekenen in deze oorlog, als het gaat om het verzamelen van belangrijke informatie.

Op het moment van schrijven is de situatie in Oekraïne al veel veranderd. Sommige informatie die hierboven is vermeld kan inmiddels achterhaald zijn. Deze lezing is echter gehouden met de informatie die toen bekend was. We mogen terugkijken op een interessante avond.

M.K.

Lezing Sergeant Majoor Instructeur J.A.H. ( Arie ) de Jong 06-03-2018.
Op 6 maart jl. kregen wij bezoek van de sergeant – majoor Arie de Jong, die bij de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) in Woensdrecht als instructeur werkzaam is. Op ons verzoek kregen wij een interessante lezing over de KLu draagploeg. Het onderwerp van de interessante lezing was tot voor kort voor veel mensen een vrij onbekend verschijnsel. De gebeurtenissen rondom de ramp met de MH 17 hebben er voor gezorgd dat de werkzaamheden van deze groep mensen volledig in het daglicht zijn gezet.

De leden van de draagploeg vervullen hun belangrijke taak op vrijwillige basis. Om de vaardigheden van de ploeg in stand te houden wordt er bij regelmaat getraind onder zo reëel mogelijke omstandigheden om alles met uiterste precisie te laten verlopen. Naast een goede fysieke gesteldheid van de dragers, eist de deelname aan een draagploeg ook een hoge mate van flexibiliteit en mentale weerbaarheid en dat is voor dit werk niet te onderschatten.

Wij worden meegenomen in de geschiedenis van de staatsbegrafenissen, die haar oorsprong kent bij de zeevaarder Michiel de Ruyter. Hoewel iedere staatsbegrafenis in principe verloopt volgens de procedures zoals beschreven in het CP – 100 ( Contingency Plan ), ziet iedere begrafenisceremonie er toch weer anders uit. Een paar voorbeelden van een andere invulling zijn: bij de begrafenis van prinses Wilhelmina werd het stoffelijk overschot met een koets naar de Nieuwe Kerk in Delft gebracht, terwijl bij de begrafenis van prins Bernhard het lichaam op een affuit naar Delft werd gebracht.

De draagploeg van de KLu is prominent ingezet bij de ontvangstceremonie van de slachtoffers van de rampvlucht MH 17. Dat de deelname aan de ceremonie met veel passie gepaard is gegaan werd duidelijk door de geëmotioneerde opmerking: “ De pijn en het verdriet kunnen wij niet wegnemen. Wel heeft de krijgsmacht laten zien hoe je respectvol, waardig en met heel veel eer omgaat met de slachtoffers van de MH 17. Ik kijk met trots en voldoening terug op deze memorabele dag “

De leden van de Klu draagploeg, maar ook die van de andere krijgsmachtdelen, mogen trots terugkijken op een zeer goed verlopen ceremonie.

De waardige en uiterst professionele wijze waarop de ceremonieën werden uitgevoerd, hebben een blijvende indruk bij de Nederlandse bevolking en de politiek achtergelaten. Daarmee hebben de draagploegen een waardevolle bijdrage geleverd aan een positieve uitstraling van de Koninklijke Luchtmacht en de andere krijgsmachtsdelen.

De voormalige Commandant der Strijdkrachten Generaal b.d. T.A. Middendorp schreef o.a. : “ Eerst de Last Post, dan de stilte, daarna het verschijnen van de eerste kist bij de open laadklep van de Hercules. Het aanzwellende verdriet van de nabestaanden ging door merg en been. Het applaus voor de waardige wijze waarop dit gebeurde was indrukwekkend “

De CLSK Luitenant-generaal Dennis Luyt heeft op 27 januari 2017 in het hoofdkwartier van de KLu in Breda de waarderingsspeld toegekend aan de 28 leden van het personeel van de draagploeg die zich naar oordeel van de onderdeelscommandant heeft onderscheiden door bijzondere toewijding of loffelijk optreden. Zodra er een beroep de KLu draagploeg werd gedaan bleek de toewijding door altijd daar aanwezig te zijn waar dat op dat moment nodig was.

M.K. / G.Th.B.

SMI J.A.H. ( Arie ) de Jong in ceremonieel KLu tenue.
Eerbetoon aan de overledene – KLu draagploeg.
Herdenkingsmunt MH 17 17-07-2014.

Lezing Generaal-majoor b.d. Folkert Horst 06-02-2018.
Op 6 februari kregen wij bezoek van generaal-majoor b.d. Folkert Horst als voormalig voorzitter van de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht ( SKHV). Gezien zijn langdurige staat van dienst is hij in staat om ons als luchtvaartenthousiasten mee te nemen in de wereld van de historische vliegtuigen die bij de KLu dienst hebben gedaan.

De SKHV is gevestigd op de vliegbasis Gilze Rijen. In 1910 werd de Eerste Nederlandsche Vlieg-Vereeniging gevestigd op de Molenheide in Gilze-Rijen. Vanaf 1910 tot 1940 is de locatie in gebruik geweest voor de sportvliegerij. Medegebruiker van de locatie was de Luchtvaart Afdeling van de Landmacht en ook de KLM was regelmatig aanwezig om tussenstops te maken. In WW II gebruikte de Luftwaffe de basis voor nachtelijk operaties en dat werd later gebruikt door de geallieerden voor operaties tegen Duitsland. Vanaf 1946 is de basis in gebruik bij de Koninklijke Luchtmacht voor vliegopleidingen, jachtvliegtuigen en helikopteroperaties.

In 1969 is de Stichting Vliegsport Gilze Rijen ( SVGR ) opgestart met als doel om sportvliegers op te leiden. In 1971 werd de eerste hangaar gerealiseerd en in 1976 werd de doelstelling: het in luchtwaardige staat brengen en houden van vliegtuigen die in gebruik zijn geweest bij de KLu.

In de jaren daarna groeide de stichting mede door medewerking te verlenen aan een 4- tal films. De opbrengsten werden gelijk in eigen gebouwen geïnvesteerd. In 1990 kwam er een cruciaal jaar, aangezien de vraag gesteld werd: gaan we wel of niet door. Reden was dat de Technische Dienst omgezet moest worden in een door de RLD-erkend onderhoudsbedrijf.

Vanaf het begin van de jaren 90 tot 2010 zijn er 2 belangrijke fusies geweest met de Dutch Spitfire Flight en de Duke of Brabant Airforce. In die periode zijn o.a. de Spitfire, de Beaver en de B-25 in de vloot opgenomen. In 1999 werd de nieuwe onderhoudshangar geopend en kwam de erkenning door de RLD als erkend onderhoudsbedrijf.

De ca. 275 vrijwilligers zijn de ruggengraat van de SKHV en hebben een gezamenlijke belangstelling voor de historische luchtvaart. De doelstelling is de vliegende historie van de Militaire Luchtvaart uit te dragen en het in stand houden van een historische vlucht met vliegtuigen in de kleuren en voorzien van de markings waarmee deze binnen de Militaire Luchtvaart hebben gevlogen.
Op verzoek van de KLu is de SKHV aanwezig bij herdenkingen en luchtvaartmanifestaties. De historie van de Militaire Luchtvaart wordt in de breedste zin van het woord binnen de maatschappij uitgedragen. De vloot bestaat uit 12 verschillende type vliegtuigen en die worden ingezet tijdens de Open Dagen van de KLu, herdenkingsvluchten, films, en evenementen zoals Wings & Wheels. Speciale aandacht is er voor de veteranen van de militaire luchtvaart zoals het 18 Sq. en het 320 Sq.

Al met al hebben wij zeer intensief kennis gemaakt met de unieke vloot historische vliegtuigen, die verzorgd worden door een vrijwilligersorganisatie. De SKHV is in zijn geheel gericht is op continuïteit.

De organisatie heeft voor de toekomst een aantal uitdagingen met als voornaamste doelstelling een gezonde continuïteit te waarborgen. Al met al zijn wij getuige geweest van een zeer interessante lezing waarvoor onze oprechte dank.

M.K / G.Th.B

Lt-kol b.d. Jos van Laarhoven overhandigt het boek Airpower II aan de Generaal-majoor Folkert Horst als dank voor zijn interessante lezing over de SKHV.

Excursie CML – Soesterberg 25-10-2017.
Op 25 oktober brachten wij een bezoek aan het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML). Het was verassend te zien en te horen hoe de KLu personeel het personeel voorbereidt bij het hanteren van de moderne techniek in oorlogsomstandigheden. Onder andere night vision goggle techniek en centrifuge kwamen aan bod. Verder kregen we een inzicht hoe vliegers, maar ook andere vakmensen psychologisch begeleid worden om tot een betere uitoefening van hun functie te komen. Het is duidelijk dat het militaire vak geestelijk zijn tol kan eisen. De begeleiding helpt preventief en zo nodig curatief om hiermee om te gaan. Ook kregen wij een beeld van de medische ondersteuning. Dit begint met de juiste keuringen om te zien of iemand geschikt is voor de toekomstige militaire functie en een periodieke controle op blijvende geschiktheid. Daarnaast is er gespecialiseerd medisch personeel om de juiste zorg te verlenen onder alle omstandigheden. Op elk moment kan personeel worden uitgezonden om waar dan ook de vereiste steun te verlenen.
Jvl/GThB

Lezing Luitenant – Generaal b.d. Dirk Starink 26-09-2017.
Regio West – Brabant / Zeeland – Non Plus Ultra – Woensdrecht.
Dr. Dirk Starink (Soest 1950) diende na zijn officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda tot 2005 als technisch officier in de Koninklijke Luchtmacht, waarin hij uiteenlopende nationale en internationale functies vervulde. Eenmaal generaal geworden was hij verantwoordelijk voor alle grote luchtmacht projecten en werd hij in 1999 Directeur Materieel KLu en lid van de Luchtmachtraad. Na drie jaar als plaatsvervangend bevelhebber werd hij in 2004 benoemd tot Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten met de rang van luitenant-generaal.
Starink vervulde tussen 1994 en 2004 achtereenvolgens de functies van adjunct-hoofdredacteur van de Militaire Spectator en voorzitter van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over luchtvaart- en militair-historische onderwerpen. Hij promoveerde in 2013 op de geschiedenis van het Nederlandse luchtwapen van 1913 tot 1939. Daarnaast is hij in 2011 benoemd tot voorzitter van het college van bestuur van de faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.
Op 26 september was luitenant- generaal b.d. Dirk Starink te gast bij onze regio. Hij schetste een beeld van de ontwikkeling van het luchtwapen in de Eerste Wereldoorlog. Duidelijk werd dat het praktische gebruik van de vliegtuigen en de technische ontwikkelingen van invloed waren op elkaar.
Het leidde tot wensen van de militaire leiding over inzet en de mogelijkheden van het luchtwapen. Dit resulteerde in verschillende taakstellingen, die wij in de moderne luchtoorlog nog steeds zien. Naast de ontwikkelingen bij de oorlogvoerende landen werd ook de ontwikkeling van het Nederlandse luchtwapen besproken.
Naast een bescheiden eigen productie was de voornaamste bron van vliegtuigen de in beslagname van verdwaalde of uitgeweken vliegtuigen van de oorlogvoerenden.
JvL/GThB

Ltgen dr. D. ( Dirk ) Starink tijdens de zeer goed verzorgde lezing over Luchtwapen 1914 – 1948.

Ltgen b.d. dr. D. (Dirk) Starink tijdens de zeer goed verzorgde lezing over Luchtwapen 1914 – 1948.

Als dank voor de zeer informatieve lezing overhandigde Lt - kol b.d. J.M.G. ( Jos ) van Laarhoven een reproductie van het olieverfschilderij van Lam van ’t Hof van het 322 squadron boven Nederland tijdens WO II aan Lt - gen b.d. dr. D. ( Dirk) Starink.

Als dank voor de zeer informatieve lezing overhandigde Ltkol b.d. J.M.G. (Jos) van Laarhoven een reproductie van het olieverfschilderij van Lam van ’t Hof van het 322 squadron boven Nederland tijdens WO II aan Ltgen b.d. dr. D. (Dirk) Starink.

Lezing Majoor Arie Kappert 07-02-2017.

Op 7 februari kregen wij bezoek van de majoor Arie Kappert in zijn functie van Stafofficier Vliegtuigberging KLu.
De Koninklijke Luchtmacht beschikt al tientallen jaren over een eigen bergingsdienst. In de eerste jaren na de oorlog is de Luchtmachtbergingsdienst uitgegroeid tot een goed uitgeruste eenheid met materieel geschikt om op efficiënte wijze neergekomen vliegtuigen te bergen. Vanaf 1960 wordt de Bergingsdienst ook daar ingezet waar in Nederland militaire vliegtuigen worden gevonden, die in het verleden zijn neergestort en die niet eerder geborgen zijn.
De Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht heeft als huidige primaire taak het bergen van neergestorte vliegtuigen. Daarnaast heeft de Bergingsdienst nog twee specifieke taken, te weten :
• het ruimen van de in Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen.
• het transporteren – inclusief demontage en montage van vliegtuigen.
In de Nederlandse grond-, zee- en rivierbodem bevinden zich nog veel restanten uit de Tweede Wereldoorlog. Naar schatting liggen er nog 2000 vliegtuigwrakken, waarvan in vele gevallen de exacte locatie niet bekend is. In ongeveer 400 van de zich in Nederland en zijn territoriale wateren bevindende wrakken zijn waarschijnlijk nog stoffelijke resten van bemanningsleden aanwezig.
Naast de vliegtuigwrakken zijn op vele plaatsen nog zware explosieven ( afwerpmunitie ), boordwapens en schadelijke stoffen aanwezig.
Vliegtuigwrakken die zich onder de grond dan wel op de rivierbodem- of zeebodem bevinden, worden door de Rijksoverheid conform de internationale verdragen beschouwd als oorlogsgraf en laat men in beginsel onberoerd.
Om alles voor iedereen duidelijk te maken, die op enigerlei met vliegtuigberging te maken krijgt, is er een Circulaire Vliegtuigen gemaakt, waarin de verantwoordelijkheden van de betrokken instanties opgenomen zijn. De laatste circulaire dateert van 10 oktober 2016.
Voor het opsporen en opruimen van diverse soorten gevaarlijke stoffen zijn een aantal met name benoemde instanties verantwoordelijk. Binnen de Defensie zijn een verschillende diensten verantwoordelijk voor de berging, identificatie en de ruiming.
Het gemeentebestuur beslist over het uitvoeren van een vliegtuigberging en dient dan vervolgens een verzoek in bij de Commandant van het Logistiek Centrum van de Koninklijke Luchtmacht in Woensdrecht. Als door het gemeentebestuur besloten wordt om tot een berging, opsporing of een ruiming over te gaan zijn een aantal kosten in beginsel voor rekening van de opdrachtgever, dus in dit geval de gemeente. Het is voor de gemeente raadzaam een aanvullende verzekering af te sluiten. Vanaf 2010 kunnen de gemeenten onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in de kosten ontvangen vanuit het gemeentefonds. Voor informatie en aanvragen voor vergoeding van onkosten kan men zich wenden tot het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Om de zorgvuldigheid van de berging te waarborgen en invulling te geven aan de bepalingen van het internationaal humanitair recht wordt de daadwerkelijke berging van de vliegtuigwrakken uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Stafofficier Vliegtuigberging ( SOVB ) van het Logistiek Centrum Woensdrecht van het Commando Luchtstrijdkrachten. De berging en overdracht van de stoffelijke resten is uitsluitend voorbehouden aan de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht van het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek ( BIDKL ) in Soesterberg.
Particulieren kunnen ook een waardevolle bijdrage leveren aan de historisch onderzoeken en worden waar mogelijk ingeschakeld. Het is particulieren zeker niet toegestaan om zelfstandig bergingswerkzaamheden uit te voeren, aangezien er dan de mogelijkheid ontstaat dat diverse belangen geschaad kunnen worden.
Voor de berging een aanvang neemt is het van belang om een milieukundig vooronderzoek uit te voeren, om te kijken of er rekening gehouden moet worden met eventuele bodemschatten en bodemsaneringen. Door het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek zal exact bekend worden waar en op welke diepte de vliegtuigdelen zich bevinden.
De coördinatie de totale operatie is in handen van de Stafofficier Vliegtuigberging ( SOVB ) en zijn taak is om een goed verloop van de totale berging te realiseren.
Namens alle aanwezigen die bij de lezing aanwezig waren bedanken wij de uitermate bevlogen majoor Arie Kappert voor zijn buitengewoon interessante betoog, dat tot in de puntjes verzorgd was.
Een aantal opzienbarende bergingen gedurende laatste jaren waren de volgende :
• 2014 – Vickers Wellington HF – 544 – Ketelmeer.
• 2014 – Lancaster LM – 508 – Werkendam.
• 2016 – Northrop F – 5 E Tiger II Beetgum.
• 2016 – Vickers Wellington R – 1322 – Lemmer.

G.Th. – A.S.

2014 Majoor Arie Kappert bij de container in met restanten van de Lancaster LM 508 – Werkendam.
2014 Vindplaats Lancaster LM – 508 in Werkendam.

Excursie  Vliegbasis Volkel 17-11-2016.

De derde reis van 2016 bracht ons op de vliegbasis Volkel. Ondanks het feit dat de Koninklijke Luchtmacht een zeer druk operationeel programma afwerkt, heeft men in goed overleg met het Regiobestuur toch tijd vrijgemaakt om de leden van onze regio West – Brabant / Zeeland te ontvangen. De welwillende medewerking van de Koninklijke Luchtmacht wordt door onze leden zeer op prijs gesteld. Tijd noch moeite werd gespaard, om ons een uitermate informatief programma te presenteren.

Na binnenkomst kregen wij in het Basis Informatie Centrum een uitgebreide briefing over het reilen en zeilen van de Vliegbasis Volkel. Als echte F – 16 basis en in samenwerking met de Vliegbasis Leeuwarden zijn de belangrijkste taken het zorgen voor luchtsteun en luchtverdediging. Vanaf 1 januari 2017 bewaken Nederland en België bij toerbeurt het luchtruim van de Benelux. De F -16’s onderscheppen vliegtuigen, die zich niet identificeren. Om deze Quick Reaction Alert ( QRA ) uit te kunnen voeren, zijn er afwisselend Nederlandse F – 16’s in Volkel of Leeuwarden paraat.

Naast deze operationele taak, wordt er bij grote regelmaat in binnen- en buitenland geoefend, om ervoor te zorgen dat mens en materieel permanent op een zo hoog operationeel niveau staan, dat de taken die door Nederland in internationaal verband zijn afgesproken, volledig verantwoord uitgevoerd worden.

Er werd er een bezoek gebracht aan Hangaar 1 zijnde de enig overgebleven Duitse Deiselhangar. Daar is men bezig om een F -104 hopelijk zo ver te krijgen, dat die binnen enige jaren opnieuw mag gaan vliegen. Om dit te realiseren is er een Starfighter Rescue Team ontstaan als onderdeel van de Traditiekamer Typhoon. De bevlogenheid van de vrijwilligers is zo groot, dat wij mogen hopen dat hun en onze wens op termijn in vervulling gaat. Indrukwekkend is de hoeveelheid onderdelen, die grotendeels uit het oude Militaire Luchtvaart Museum uit Soesterberg is gekomen. Deze artikelen zijn volledig geïnventariseerd. Men mist op dit moment wel enige zeer cruciale onderdelen en hopelijk weet men die alsnog te bemachtigen om het werk op termijn af te kunnen ronden.

Aansluitend werd de Traditiekamer “ Typhoon “ bezocht waar ook de Historische Vliegtuigen Volkel ( HVV ) is gevestigd. Daar ging voor velen van ons een Luchtmacht tempel open. Ogen en oren kom je daar tekort. Zeker voor diegenen onder ons, die heel bewust het begin van het straaljager tijdperk hebben meegemaakt is het een wereld van herkenning en beleving.

Om in de tegenwoordige tijd terug te keren kregen wij een uitgebreide rondleiding in het Leerdock waar wij alles mochten vragen, maar tot onze spijt niet mochten fotograferen, wat wij volledig hebben geaccepteerd.

Op weg naar de uitgang werd er uitgebreid de tijd genomen om een groepsfoto te maken in de poortlaan ook wel het “ laantje van v. Duren “ genoemd. Daar staan nu een F – 104, een F – 16 en een F – 84 F die daar dankzij het vele werk van de Historische Vliegtuigen Volkel zijn geplaatst.

Al met al een zeer boeiend bezoek van Onze Luchtmacht op de vliegbasis Volkel. Wij bedankten de medewerkers van de KLu zeer hartelijk voor hun gastvrijheid en medewerking en wij wensten ze veel succes met hun werk.

Regio West – Brabant /Zeeland – A.S. – G. Th.B.

Bezoek bij de F -104 patiënt in de Deiselhangar – Vlb Volkel.
 Kik ons enthousiast jong nieuw lid in de traditiekamer Typhoon.
Traditionele afscheidsfoto  bij het Laantje van v. Duren – Vlb Volkel.

Lezing Lt-gen (b.d.) A. Schnitger – 27-10-2016

Op 27 oktober was Lt-gen b.d. Schnitger, de oud-CLSK, op bezoek. Hij hield een lezing getiteld: ”CLSK in een dynamische wereld, innovatie als risico”. Degenen die dachten dat innovatie slaat op het uitvinden van nog slimmere vliegtuigen, bommen en granaten kwamen bedrogen uit. In hoog tempo schetste de spreker onze veranderende wereld. Hij liet zien dat het tempo waarin nieuwe ontwikkelingen verbeteren en in kostprijs dalen op verbazingwekkende wijze toeneemt. Ook de houdbaarheid van ondernemingen neemt sterk af. Door de vernieuwingen in de techniek verdwijnen bedrijven weer snel, maar komen nieuwe ook snel op. Nieuwe zaken groeien gigantisch snel, maar zijn ook weer snel over hun hoogtepunt heen en verdwijnen weer. Dit heeft zijn weerslag op alle bedrijfstakken en organisaties, ook op de defensie industrie en op defensie zelf. De snelheid en onvoorspelbaarheid van veranderingen is voor traditionele organisaties (als Defensie) nauwelijks bij te houden. Dit vergt zeer veel van (een ander soort?) leiders. Het gaat niet alleen meer om het maken van de juiste beslissingen. Het gaat ook om het stellen van de juiste vragen en het vinden van de juiste antwoorden. Hiertoe is het belangrijk niet alleen verzekerd te zijn van goede aanvoer van data, maar ook om ze juist te interpreteren. Defensie moet niet alleen dreigingen kunnen afwenden. Belangrijk is om dreigingen te kunnen voorzien. Aan de hand van talrijke voorbeelden liet spreker zien dat door goede data voorziening en data management crises en conflicten voorkomen kunnen worden. In een volgend stadium helpen ze om een opponent te kunnen overvleugelen. In het uiterste geval kunnen ze zorgen voor een optimaal gebruik van vliegtuigen(?), bommen en granaten. Na 3 uur was het eenieder duidelijk dat er veel veranderd is, nog véél meer gaat veranderen en dat Defensie breder moet gaan denken.

Lt – gen (b.d.)  A. Schnitger wordt door Lt – kol vlieger (b.d.)  J.M.G. van Laarhoven bedankt voor zijn inspirerende lezing over het onderwerp : CLSK in een dynamische wereld, innovatie als risico.

Lezing Kol  (b.d.) P.W.W. Wijninga 06-09-2016 BIC – Vliegbasis Woensdrecht.

Op 6 september verzorgde de vice – voorzitter van de KNVOL Peter Wijninga in zijn hoedanigheid als defensie – expert verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies een presentatie over de huidige stand van zaken op het gebied van de internationale veiligheid. Peter Wijninga stelde dat de wereld in een toestand van fundamentele onzekerheid verkeert, omdat trends voortdurend lijken te worden doorbroken en plotselinge veranderingen in de veiligheidssituatie regelmatig voorkomen. Als voorbeeld noemde hij de Arabische Lente met zijn gewelddadige nasleep in het Midden – Oosten en Noord – Afrika, maar ook de sterk toegenomen agressiviteit van Rusland en de gevolgen daarvan voor de Oekraïne en Oost – Europa. Geopolitiek, zoals we die al eerder in de Koude Oorlog hebben gekend, lijkt zich met het hernieuwde machtsspel tussen grootmachten als de Verenigde Staten, Rusland en China weer aan de orde van de dag te zijn. Gelet op de snelle veranderingen en de voortdurende onzekerheid, is het ondoenlijk een juiste voorspelling te doen over de toekomstige ontwikkeling van de internationale veiligheidssituatie. Volgens Peter Wijninga moet meer aandacht worden besteed aan anticiperen op en voorkomen van conflicten, maar moeten wij een stevige stok achter de deur hebben in de vorm van een breed inzetbare krijgsmacht en dito luchtmacht.

Als dank voor de zeer informatieve lezing overhandigde Lt – kol J.M.G. ( Jos ) van Laarhoven een geschenk aan de Kol b.d. P.W.W. ( Peter ) Wijninga.

De aanwezige leden van de regio West / Brabant voor het BIC van de vliegbasis Woensdrecht voor  aanvang van de lezing verzorgd door de defensie – expert  Kol b.d. P.W.W. ( Peter ) Wijninga, die verbonden is aan het Haags Centrum voor Strategische Studies ( HCSS ).   Foto´s  dhr. A. L. van der Sluis – lid regio WBZ.

Regio West – Brabant / Zeeland – 20 jarig bestaan. Excursie 16 – 04 – 2016  Aviodrome – Lelystad.

Ter gelegenheid van het 20 jarige bestaan van de regio West – Brabant / Zeeland vetrokken wij op 16 april met een volle bus naar het Aviodrome, waar wij na een voorspoedige reis arriveerden. Het arrangement bevatte een lunch en een rondleiding. Door nog steeds in nevelen gehulde redenen was de rondleiding pas om 14:30 uur. De tentoonstelling binnen geeft een goed chronologisch overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart met oude vliegtuigen, oude auto’s (erfenis van het Autotron?) met een duidelijke toelichting van al het getoonde. Buiten staan ook de nodige vliegtuigen, die van nabij en van binnen te bezichtigen zijn. Daarnaast zijn er de nodige attracties die laten zien dat het tegenwoordig een themapark is. Het zal u niet verbazen dat onze leden daarvan maar minimaal gebruik gemaakt hebben. Voorts waren er nog aardige filmvoorstellingen over luchtvaart onderwerpen. Hoewel de rondleiding mosterd na de maaltijd leek, viel dit reuze mee. De gidsen (waaronder een enthousiast lid van de afd. Twente) wisten nog heel wat interessante zaken te vertellen. Na een vlotte thuisreis zat de dag er al weer op. Het was zeker de moeite waard. Het Aviodrome is als museum zeker aantrekkelijk omdat je bij en in de vliegtuigen kunt komen, wat bij het NMM niet het geval is. Het verdwijnen van het MLM wordt nog steeds betreurt !

Geslaagde excursie  Aviodrome – Lelystad  t.g.v. 20-jarig bestaan van de regio West- Brabant / Zeeland Foto: dhr. A. L. van der Sluis – lid regio WBZ.

Lezing kapitein – vlieger M.E.C. Winnubst – Benda 15-02-2016 op de vliegbasis Woensdrecht.

De lezing vond op 15 februari 2016 plaats in het B.I.C. van de vliegbasis Woensdrecht. De opkomst was groot en de start van de lezing was zeer bijzonder. Bij het begin van de lezing stond de spreekster in haar burger kleding. Vervolgens was zij binnen 5 minuten vertellend in een kapitein – vlieger veranderd. Deze zeer ludieke actie werd door alle toehoorders zeer op prijs gesteld.

De eerste Alouettes kwamen in 1964 in dienst en men was volop bezig de vloot op te bouwen en ervaringen met het nieuwe type op te doen. De mogelijkheden waren beduidend groter dan van de voorgangers zoals de OH – 23 B Hiller Raven en de Alouette II. De drie squadrons van de GPLV waren tevens voorzien van Piper – cubs. Het eerste prototype vloog op 28 februari 1959 en de eerste levering was al in 1961.

In 1964 werd een begin gemaakt met de levering en zijn er in totaal 77 toestellen aangeschaft.

De Alouette III is een wonder van vernuft wat ondermeer blijkt uit: een revolutionair startsysteem, een motorvermogen van 880 pk, revolutionaire verwarming, een hoogterecord van 6.5 km en een overpowered staartrotor.

Door diverse slimme voorzieningen kon de helikopter zeer veel taken uitoefenen. Fotovluchten, verbindings – en verkenningsvluchten waren een belangrijk deel van de uitgebreide werkzaamheden. Naast de oefeningen van diverse krijgsmachtsonderdelen in Duitsland, België en Frankrijk werd de Alouette regelmatig ingezet voor VIP vluchten in het bijzonder voor het Koninklijk Huis.

De voornaamste taken tijdens de hoogtijdagen waren: foto – en filmopnamen, ladingen vervoeren onder de helikopter, gewondentransport, tactisch transport laag in het terrein met het 103e  verkenningsbataljon en het transport van commando´s. VIP transport en algemene ondersteuning bij rampen zoals overstromingen en aanslagen, het sluipvliegen door vijandelijk terrein waren mede onderdeel van de werkzaamheden.

Het beroemde helikopterdemonstratieteam The Grashoppers ( 1973 – 1995 ) was jarenlang een belangrijk visitekaartje van de Koninklijke Luchtmacht. De sprinkhaan uit het 299 Squadron wapen heeft voor de aansprekende naam van het demoteam gezorgd.

In de loop der jaren zijn er meerdere uitzendingen geweest zoals: Tunesië 1970, Irak 1991, Joegoslavië 1991, Cambodja 1992 – 1993, Bosnië 1996.

In 1995 werd de Alouette niet operationeel verklaard maar ging desondanks alsnog naar Bosnië.

In de loop van de jaren ging het aantal terug van 9 naar 4 stuks en werden de overgebleven toestellen in een nieuw jasje gestoken.

In 2008 gingen de toestellen van Soesterberg naar Gilze – Rijen en werden op 31-12-2015 definitief uitgefaseerd. Dit tot groot verdriet van velen. De hele crew van de laatste vier Alouette III helikopters heeft met veel pijn in het hart afscheid genomen van deze bijzondere helikopter binnen de Koninklijke Luchtmacht.

Wij danken de Alouette en iedereen die het mogelijk hebben gemaakt, dat zij  een carrière van 51 jaar trouwe dienst kon volbrengen. Wij hopen dat er minimaal 1 toestel vliegwaardig mag blijven voor het nageslacht.

Na afloop van een bevlogen lezing over het Alouette fenomeen stond onze spreekster binnen enkele minuten weer terug in de burgerwereld.

Regio West – Brabant / Zeeland – A.S. – G