Activiteit verslagen regio Twente

Donderdag 26 januari 2017: Volgend op “opwarmer” die kap. Erik Versteden ons 8 september j.l. gaf middels zijn fraaie presentatie, gingen we op bezoek bij het DGLC. Deze excursie werd samen met de Regio Deelen gemaakt, hetgeen van onze kant uitstekend is bevallen. Via een uitgebreid programma gaf DGLC ons inzicht in de wapen- en radarsystemen waarmee zij werken en alles wat daar mee te maken heeft. Ook werd een bezoek gebracht aan het unieke museum aldaar, dat een bijzonder mooi beeld geeft van de ontwikkelingen van de luchtafweer vanaf 1917 tot de huidige tijd.

Hartelijk dank aan onze gastheren.

Op donderdag 16 februari 2017 hielden we onze voor deze maand gebruikelijke regio-jaarvergadering met daarna een presentatie. De jaarvergadering werd op de bekende vlotte en duidelijke wijze afgehandeld, waarbij alle aan de orde komende punten werden beloond met instemmend applaus vanuit de zaal. Onze penningmeester Harry Koning kondigde aan dat hij wil stoppen met de betreffende werkzaamheden, hetgeen natuurlijk een spijtige zaak is. Gelukkig werd dit leed enigszins verzacht doordat zich die zelfde avond een kandidaat-opvolger in de persoon van Arie Blokland (kol. KLu b.d.) aanmeldde. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd en heeft Arie een vergadering van het regiobestuur bijgewoond om nader kennis te maken en informatie uit te wisselen. Dit leidde er toe dat Arie te kennen heeft gegeven Harry te willen opvolgen als penningmeester, iets waar we uiteraard blij mee zijn. Voorlopig behartigd Arie samen met Harry “de kas”, waarbij we ons nog beraden wanneer en hoe de formele overdracht zal plaatsvinden, tijdens welke uiteraard op gepaste wijze van “our King” afscheid genomen zal worden.Daarna volgde een presentatie door een delegatie van JBG 36/ JG 72 van Flugplatz Rheine-Hopsten. Hermann Schörling (ex vlieger) hield een erg interessante presentatie over Rheine-Hopsten met de complete geschiedenis van JBG 36/ JG 72 met zeer fraaie plaatjes en de nodige verhalen. Aansluitend werd door Peter Hekhuss en Peter Krenz een film (compleet met bijbehorende muziek/zang) over de stad Rheine plus een mooi en fraai geïllustreerd gedicht getiteld “Frieden”. Onze drie “Euregionoabers” werden uiteraard op gepaste wijze beloond.

Alle aandacht voor JBG 36 / JG72.

 

J.l. donderdag 19 januari hielden we onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar met, na de gebruikelijke nieuwjaarstoespraak door regiovoorzitter Kees Kroon, als gastspreker Gertjan Smit over de North American F-86K “Kaasjager” in dienst bij onze KLu.

Gertjan is opgegroeid in een dienstwoning vlak naast de verkeerstoren van de vliegbasis Twenthe, waar zijn vader hoofd van de marechaussee was (1957-1972). Hij heeft dus van jongs af aan de Kaasjagers van de drie destijds op Twenthe gestationeerde squadrons van zeer nabij meegemaakt. “Ze kwamen letterlijk voor de deur langs taxiën en je moest uitkijken bij het oversteken van rolbanen en dergelijke” aldus Gertjan.

In de loop der jaren heeft hij van zijn favoriete vliegtuigtype honderden foto’s, uitgebreide (technische) gegevens en wat dies meer zij verzameld en tevens veel gesprekken gevoerd met de vliegers van destijds hetgeen unieke informatie uit de eerste hand opleverde, waardoor Gerjan een specialist bij uitstek op dit gebied genoemd mag worden.

Op zijn zeer fraaie Facebookpagina valt e.e.a. ruimschoots te bewonderen en deze avond had onze regio de primeur van zijn presentatie over de F-86K in dienst bij onze luchtmacht. Dit was de eerste keer dat Gertjan een presentatie gaf, maar zijn voorbereiding was dermate goed en degelijk en zijn presentatie zodanig enthousiast, zodat we volop hebben genoten van het gebodene, waaronder veel unieke plaatjes en verhalen.

Achtereenvolgens behandelde Gertjan de ontwikkeling, de aanschaf door en het vervoer naar ons land, de periode zonder neusregistratie (1955-1958) en de periode 1958 tot 1959 met squadroncodes op de neuzen. Verder ging hij in op de squadronemblemen, de Q-registraties, de Kaasjagers zonder en met Sidewinders (1960-1964) en  de ongevallen met tot slot de optredens tijdens open dagen, bijzondere foto’s en als afsluiting de lotgevallen van de Q-283 die jarenlang als poortwachter van Twenthe heeft gefungeerd.

Het gaat helaas te ver om alle details die Gertjan liet zien en waar over hij vertelde hier te noemen, maar alle ruim zestig aanwezigen waren het er unaniem over eens dat het geheel van zeer grote kwaliteit was en op een heel boeiende manier werd gepresenteerd.

Met koffie plus twee consumptiemuntjes bij aankomst, warme en koude snacks in de pauze en tijdens de nazit kunnen we terugkijken op een perfecte opening van dit verenigingsjaar.

Als kleine blijken van grote waardering ontving Gertjan het nodige Twentse spraakwater en een (door Herman Heino vervaardigd) model van de Q-283 met onder meer de emblemen van de drie Kaasjagersquadrons.

Ook langs deze weg dank en hulde aan Gertjan waarbij we hopen dat een “herhalingsoefening” t.z.t. tot de mogelijkheden behoort.

Gertjan Smit tijdens zijn presentatie.

 

Gertjan Smit op gepaste wijze beloond.