Activiteit verslagen regio Twente

Op donderdag 18 januari hielden we onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst met koffie/thee, snacks en twee consumpties namens het Regiobestuur. In de nieuwjaarstoespraak ging regiovoorzitter Kees Kroon kort in op het voorgaande jaar met een vooruitblik op 2018. Daarna kwam onze gastspreker van deze avond, de majoor Ellart Brus, aan het woord. Majoor Brus ontving zijn vliegeropleiding in België, waarna hij tot 1996 bij onze KLu F-16 vloog (o.a. op Twenthe). Hierna stapte hij over naar Martinair (Boeing 747), maar na twee jaar keerde hij terug naar de Klu, waar hij sinds 2015 vliegt op de KDC-10. Daarnaast is hij sinds 2014 vlieger op Harvard en de Spitfire van de SKLuHV. Na deze inleiding volgde een gedetailleerde briefing over het MRTT-project (Multi Role Tanker Transport) met als doel de volledige internationale integratie van luchttransport in 2020. Majoor Brus is projectleider van dit project. Aan de orde kwamen de aanleidingen (nationaal en internationaal) tot de MMF (Multi National MRTT Fleet), waarbij werd ingegaan op de ontwikkelingen en ervaringen vanaf 2012. In 2013 werd Nederland lead nation van dit internationale project met majoor Brus als projectleider sinds 2015. Het gecompliceerde proces werd uitgebreid toegelicht met alle (al dan niet politieke) ins and outs, waarbij uitgegaan werd om zeven toestellen te bestellen met een optie op totaal vier stuks (4 x 1 toestel, afhankelijk van het verloop van het project). De huidige stand van zaken is als volgt: In 2016 werd een MOU (Memorandum Of Understanding) getekend door Nederland en Luxemburg, waarna Duitsland en Noorwegen zich medio 2017 aansloten. België overweegt om zich in het eerste kwartaal van dit jaar aan te sluiten. Op het moment van IOC (Initial Operational Capability, gepland in 2020) is de meest waarschijnlijke samenstelling voornoemde vijf landen met in totaal 8.800 vlieguren voor acht toestellen. MOB (Main Operating base) wordt vliegbasis Eindhoven met vijf toestellen en Keulen/Bonn als FOB (Forward Operating Base) met drie toestellen. Ook Tsjechië en Spanje hebben intussen belangstelling getoond en zouden deze (en wellicht andere) landen ook toetreden, dan worden waarschijnlijk alle elf toestellen besteld. Dit zou kunnen leiden tot 1 MOB met 2 “opgeschaalde” FOB’s (FOB+). Hierna ging majoor Brus in op de betreffende toestellen van het type Airbus A330 MRTT met een uitgebreide specificatie van de eigenschappen en mogelijkheden. In totaal kunnen er 267 passagiers vervoerd worden (236 economy  plus 31 economy-plus class), met 43 ton vracht en een brandstofcapaciteit van 111 ton. De vracht wordt benedendeks vervoerd, de brandstof is de standaard hoeveelheid voor een A330 en wordt geheel inwendig zonder extra voorzieningen meegenomen. De passagierscabine kan aangepast worden voor aeromedical doeleinden met maximaal 6 intensive care units plus een aantal critical care units. De bemanning bestaat standaard uit twee vliegers en een AAR (air to air refueling)operator/loadmaster plus maximaal 8 cabinattendants. De A330 MRTT kan andere vliegtuigen zowel via het hose and drogue systeem als via een boom van brandstof voorzien met een capacitiet van 1.800 kg. per minuut. E.e.a. werd toegelicht met een aantal zeer fraaie beelden. Het trainingsplan voor de eerste helft van 2018 is gang gezet met onder meer de mogelijkheid om techneuten bij Airbus te trainen, terwijl de eerste vliegers worden opgeleid bij de KLM en de RAF. Voorzien is dat in januari 2020 de eerste MMU (Multinational MRTT fleet Unit) wordt opgericht en dat het eerste toestel in mei 2020 kan worden verwelkomd met een tweede in juli daarop volgend. De eerste (standaard) A330 is reeds door Airbus geleverd en bevindt zich momenteel in Spanje waar het omgebouwd wordt naar MRTT-configuratie. Initial Operational Capability (IOC) is gepland tegen het einde van 2020 op de vliegbasis Eindhoven met leveringen van volgende toestellen in een tempo van 1 per 5 maanden. FOC (Full Operational Capability) zal in de loop van 2023 worden bereikt. De uitfasering van de KDC-10 en de overgang naar MRTT heeft uiteraard de nodige gevolgen voor de KLu en met name voor de vliegbasis Eindhoven, zowel wat betreft infrastructuur als personeel en ook deze processen lopen reeds. Tot slot ging majoor Brus in op de op dit moment lopende projecten in het kader van MRTT plus de organisatie van MRTT en was er gelegenheid om vragen te stellen, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Al met al een zeer goed begin van dit nieuwe jaar. Majoor Brus werd hier voor bedankt met een door Herman Heino vervaardigde “speciale handtas” van typisch Twentse signatuur terwijl er voor zijn echtgenote een fraaie bos bloemen was. Hierna werd de avond voorgezet onder het genot van een drankje en een hapje, zoals gebruikelijk perfect geregeld door onze gastvrouw Trudie van Boerderij Bosch.

 

16 December 10 jaar sluiting vliegbasis Twente
Met een lach en een traan: Feest in de Noaberschop t.g.v. 10 jaar sluiting vliegbasis Twenthe. Het was grandioos met ruim 400 aanwezigen. Grote complimenten aan de organisatie !! Regio Twente van de KNVOL verleende bardiensten wat wederzijds zeer in de smaak viel .
16 November, een avond met Hans Sloot
Op donderdag 16 november 2017 hielden we onze laatste bijeenkomst in 2017. De gastspreker op deze avond was Hans Sloot van onze vrienden van de LVT (Luchtvaart Vereniging Twente). Hij vertelde over zijn grote hobby: vliegtuig spotten en deed dit aan de hand van foto’s van vliegtuigen die door de jaren heen op de voormalige vliegbasis Twenthe gestationeerd zijn geweest. Tal van fraaie plaatjes passeerden de revue zoals die van de F-104, de S-11, de NF-5 en de F16 en van vele buitenlandse bezoekers uit de jaren ’60 tot en met de sluiting van Twenthe in 2007 (snik). Vooral bij de wat oudere plaatjes werd vanuit de zaal hardop meegedacht hoe de basis was ingedeeld en later nog veranderde, wat er is bijgebouwd of juist gesloopt is, enz. Hans praatte het geheel op vlotte en boeiende wijze aan elkaar met zijn persoonlijke ervaringen wat een gezellige avond “down memory lane” opleverde met mooie verhalen en veel vliegtuigfoto’s. Als kleine blijk van grote waardering ontving Hans een door Herman Heino vervaardigde “heren handtas”.

Vooraf maakten een aantal leden gebruik van de mogelijkheid om hun problemen met bv. het aanmelden voor een evenement aan te kaarten bij onze ter zake kundige bestuursleden. Dit resulteerde in meer bekendheid met en/of begrip voor het systeem, waardoor men zich in het vervolg zelfstandig of beter kan redden.

Bezoek aan 313 Squadron op vliegbasis Volkel
Op donderdag 2 november j,.l. waren we te gast op de vliegbasis Volkel met een bezoek aan de Historische Vliegtuigen Volkel (HVV) en aan het avondvliegen bij ons adoptiesquadron de “313 Tigers”.

Na de ontvangst in het Basis Informatie Centrum kregen we een inleiding over het programma met de gelegenheid om vragen te stellen over allerhande KLu-aangelegenheden, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. Onze onovertroffen gastvrouw mocht als dank voor het organiseren van deze excursie een fles wijn met een speciaal etiket in ontvangst nemen, hetgeen zeer werd gewaardeerd.

Bij 313 Sqn. werden we vervolgens onthaald op koffie/thee met Luchtmachtbrood, waarna we de HVV bezochten. Vijf zeer enthousiaste en deskundige gastheren vertelden ons uitgebreid over de Lockheed F-104 Starfighter die door de HVV wordt gerestaureerd. De kist ligt vrijwel geheel uit elkaar en dat leverde een prima gelegenheid op om een “one-o-four” van binnen en buiten in detail te bewonderen. Allen in ons gezelschap waren zeer onder de indruk en menig hart bloeide op bij het zien van zoveel schoons uit lang vervlogen tijden. Het uiteindelijke doel is om deze kist weer luchtwaardig te krijgen, een fantastisch project dat alle mogelijke steun verdient. De gastheren van de HVV werden op onze gebruikelijke wijze beloond met een grote fles Twente gerstenat inclusief een speciaal etiket.

Vervolgens naar het Safaripark, waar twee F-16’s opgesteld stonden. De pre-flight, het “steppen”, en alles wat daar bij komt kijken kon van zeer nabij worden meegemaakt hetgeen menig fraai plaatje opleverde. Ook de uitleg van het aanwezige 313-personeel viel buitengewoon in de smaak en gaf een prima indruk van wat er allemaal komt kijken bij een dergelijk gebeuren. Voor hen “een normale zaak” voor ons een buitengewone ervaring. Langs de baan (ook de weergoden werkten mee) waren we getuige van de altijd spectaculaire start van maar liefst 8 kisten die alle met volle nabrander “er uit gingen”. Decibels voelen en kerosine snuiven met ook hier weer volop gelegenheid om te fotograferen.

Naderhand een zeer sympathieke toespraak door de commandant van 313 “Tiger” Squadron, waarbij inging op de toekomst van het squadron en hij de goede banden tussen hen en onze regio benadrukte. Als dank mocht hij een unieke “handtas” in ontvangst nemen met een zeer toepasselijke inhoud. Na de prima verzorgde maaltijd ook een dergelijke “handtas” en een grote fles bier (met speciaal etiket) als klein blijk van heel grote waardering voor onze twee begeleiders deze middag/avond. Dank en hulde aan met name Suzanne, Loes, Evert, Edwin en alle anderen die deze fantastische excursie mogelijk hebben gemaakt.

Op naar 2018: 65 jaar 313 Squadron: Tiger, Tiger, Tiger !!!!

Heldair 2017
Op zaterdag 16 september zijn we met een relatief klein gezelschap (de kwaliteit telt, niet de kwantiteit) naar Heldair 2017 geweest. Het thema voor dit jaar was “100 jaar Marine Luchtvaart Dienst, vliegen en varen eeuwig verbonden” en werd door Den Helder Airport en het Defensie Helikopter Commando op meerdere manieren uitgebreid belicht. Ondanks het wisselvallige weer (wat wel een mooie regenboog als achtergrond opleverde) een prima dag met veel randactiviteiten van zowel defensie als civiele instanties. De uitgebreide staticshow was zeer de moeite waard met deelnemers uit ons eigen land, Groot Brittannië, Duitsland (o.a. een Transall met “eine richtige Bayrische Bierstube” in het vrachtruim), België en Oostenrijk. Daarnaast heli’s van diverse civiele bedrijven die De Kooy als thuisbasis hebben plus een aantal zeer fraaie oldtimers. De airshow was eveneens zeer de moeite waard met een grote variatie in heli’s (sommigen met flares) en “vastvleugeligen” plus enkele fraaie demoteams, waarvan de Red Bulls wel zeer strak langs elkaar vlogen.. Een zeer geslaagde dag met complimenten aan de organisatoren en uitvoerenden.

BBQ
Tijdens de regio-ALV in februari j.l. werd het idee geopperd een BBQ te houden als aanvulling op de reguliere verenigingsavonden en excursies. Hier werd zeer positief op, gereageerd en op zaterdag 8 juli vond dit festijn plaats op het gezellige terras van Boerderij Bosch op de UT-campus. Het eten, de ambiance en de gastvrouwen waren perfect en ook het weer werkte mee, zodat de films en foto’s die gereed stonden om (binnen) vertoond te worden niet aan bod kwamen. Bestaande contacten werden aangehaald, nieuwe gelegd en veel suggesties voor toekomstige activiteiten werden uitgewisseld. Een heel aangename middag/avond met een prima sfeer die zeker voor herhaling vatbaar is.

Bezoek SKHV
Vlb. Gilze Rijen op 11 mei 2017. Na de nodige en voorspelbare ochtendspits-hindernissen arriveerde we op Gilze Rijen waar we werden verwelkomt door onze gastvrouw Elsiera Wijnaldium. Als eerste natuurlijk een lekker kopje koffie met een plak “luchtmacht-brood”, gevolgd door een overzichtsbriefing van het DHC. Na de lunch een rondrit over het vliegveld, waar het behoorlijk druk was zowel op de grond als in de lucht, dus volop gelegenheid om de nodige fraaie plaatjes te schieten. Daarna werd de KLu Historische Vlucht bezocht, waar we hartelijk werden ontvangen door zeer enthousiaste vrijwilligers. Verdeeld in 2 groepen hebben we de unieke vloot van de LKU HV uitgebreid kunnen bewonderen met zeer bevlogen en deskundige uitleg over de vliegtuigen en alles wat er te zien was. De slagroom op de taart was het bezoek aan de B-25 Mitchell. Ook langs deze weg dank en hulde aan allen die deze dag tot een succes hebben gemaakt.

 

Frisian Flag 2017
Op de ochtend van 31 maart j.l. mochten we weer te gast zijn op de vliegbasis Leeuwarden bij Frisian Flag 2017. Dit betekende wel dat onze bus om 5:40 (!) vertrok vanuit ons schone en nijvere Tukkerland. Na een voorspoedige reis en toegangscontrole plus de inspectie van onze bagage op de basis, werden we vlak bij de kop van baan 24 gepositioneerd met een meer dan prima uitzicht op het startpunt van de vliegtuigen. Vanuit de USA was dit jaar de Louisiana Air National Guard aanwezig, zij brachten 12 F-15’s mee als onderdeel van een Theater Security Package (TSP). Na het bezoek aan Leeuwarden, zullen de F-15’s verhuizen naar een andere vliegbasis in Oost-Europa, zoals dat ook in de afgelopen jaren is gebeurd. Andere deelnemers Frisian Flag 2017 waren Tornado’s R.4 van de RAF, Eurofighters van de Luftwaffe, Mirage 2000D van de Armee de l’Air, F-16’s van onze eigen KLU, uit België plus Portugal en DA20’s van COBHAM voor het jammen van de radars. Ook het weer werkte mee: lekker droog en het zonnetje in de rug. Soms kwamen we ogen tekort: achter ons kwamen taxiënde vliegtuigen voorbij, terwijl voor ons andere vertrokken. Opnieuw een geweldige belevenis, waar nog vaak en lang over nagepraat zal worden. Dank, hulde en complimenten aan alle betrokkenen voor de perfecte organisatie en uitvoering.

Donderdag 26 januari 2017: Volgend op “opwarmer” die kap. Erik Versteden ons 8 september j.l. gaf middels zijn fraaie presentatie, gingen we op bezoek bij het DGLC. Deze excursie werd samen met de Regio Deelen gemaakt, hetgeen van onze kant uitstekend is bevallen. Via een uitgebreid programma gaf DGLC ons inzicht in de wapen- en radarsystemen waarmee zij werken en alles wat daar mee te maken heeft. Ook werd een bezoek gebracht aan het unieke museum aldaar, dat een bijzonder mooi beeld geeft van de ontwikkelingen van de luchtafweer vanaf 1917 tot de huidige tijd.

Hartelijk dank aan onze gastheren.

Op donderdag 16 februari 2017 hielden we onze voor deze maand gebruikelijke regio-jaarvergadering met daarna een presentatie. De jaarvergadering werd op de bekende vlotte en duidelijke wijze afgehandeld, waarbij alle aan de orde komende punten werden beloond met instemmend applaus vanuit de zaal. Onze penningmeester Harry Koning kondigde aan dat hij wil stoppen met de betreffende werkzaamheden, hetgeen natuurlijk een spijtige zaak is. Gelukkig werd dit leed enigszins verzacht doordat zich die zelfde avond een kandidaat-opvolger in de persoon van Arie Blokland (kol. KLu b.d.) aanmeldde. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd en heeft Arie een vergadering van het regiobestuur bijgewoond om nader kennis te maken en informatie uit te wisselen. Dit leidde er toe dat Arie te kennen heeft gegeven Harry te willen opvolgen als penningmeester, iets waar we uiteraard blij mee zijn. Voorlopig behartigd Arie samen met Harry “de kas”, waarbij we ons nog beraden wanneer en hoe de formele overdracht zal plaatsvinden, tijdens welke uiteraard op gepaste wijze van “our King” afscheid genomen zal worden.Daarna volgde een presentatie door een delegatie van JBG 36/ JG 72 van Flugplatz Rheine-Hopsten. Hermann Schörling (ex vlieger) hield een erg interessante presentatie over Rheine-Hopsten met de complete geschiedenis van JBG 36/ JG 72 met zeer fraaie plaatjes en de nodige verhalen. Aansluitend werd door Peter Hekhuss en Peter Krenz een film (compleet met bijbehorende muziek/zang) over de stad Rheine plus een mooi en fraai geïllustreerd gedicht getiteld “Frieden”. Onze drie “Euregionoabers” werden uiteraard op gepaste wijze beloond.

Alle aandacht voor JBG 36 / JG72.

 

J.l. donderdag 19 januari hielden we onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar met, na de gebruikelijke nieuwjaarstoespraak door regiovoorzitter Kees Kroon, als gastspreker Gertjan Smit over de North American F-86K “Kaasjager” in dienst bij onze KLu.

Gertjan is opgegroeid in een dienstwoning vlak naast de verkeerstoren van de vliegbasis Twenthe, waar zijn vader hoofd van de marechaussee was (1957-1972). Hij heeft dus van jongs af aan de Kaasjagers van de drie destijds op Twenthe gestationeerde squadrons van zeer nabij meegemaakt. “Ze kwamen letterlijk voor de deur langs taxiën en je moest uitkijken bij het oversteken van rolbanen en dergelijke” aldus Gertjan.

In de loop der jaren heeft hij van zijn favoriete vliegtuigtype honderden foto’s, uitgebreide (technische) gegevens en wat dies meer zij verzameld en tevens veel gesprekken gevoerd met de vliegers van destijds hetgeen unieke informatie uit de eerste hand opleverde, waardoor Gerjan een specialist bij uitstek op dit gebied genoemd mag worden.

Op zijn zeer fraaie Facebookpagina valt e.e.a. ruimschoots te bewonderen en deze avond had onze regio de primeur van zijn presentatie over de F-86K in dienst bij onze luchtmacht. Dit was de eerste keer dat Gertjan een presentatie gaf, maar zijn voorbereiding was dermate goed en degelijk en zijn presentatie zodanig enthousiast, zodat we volop hebben genoten van het gebodene, waaronder veel unieke plaatjes en verhalen.

Achtereenvolgens behandelde Gertjan de ontwikkeling, de aanschaf door en het vervoer naar ons land, de periode zonder neusregistratie (1955-1958) en de periode 1958 tot 1959 met squadroncodes op de neuzen. Verder ging hij in op de squadronemblemen, de Q-registraties, de Kaasjagers zonder en met Sidewinders (1960-1964) en  de ongevallen met tot slot de optredens tijdens open dagen, bijzondere foto’s en als afsluiting de lotgevallen van de Q-283 die jarenlang als poortwachter van Twenthe heeft gefungeerd.

Het gaat helaas te ver om alle details die Gertjan liet zien en waar over hij vertelde hier te noemen, maar alle ruim zestig aanwezigen waren het er unaniem over eens dat het geheel van zeer grote kwaliteit was en op een heel boeiende manier werd gepresenteerd.

Met koffie plus twee consumptiemuntjes bij aankomst, warme en koude snacks in de pauze en tijdens de nazit kunnen we terugkijken op een perfecte opening van dit verenigingsjaar.

Als kleine blijken van grote waardering ontving Gertjan het nodige Twentse spraakwater en een (door Herman Heino vervaardigd) model van de Q-283 met onder meer de emblemen van de drie Kaasjagersquadrons.

Ook langs deze weg dank en hulde aan Gertjan waarbij we hopen dat een “herhalingsoefening” t.z.t. tot de mogelijkheden behoort.

Gertjan Smit tijdens zijn presentatie.

 

Gertjan Smit op gepaste wijze beloond.