Activiteit verslagen Noord-Brabant & Noord-Limburg

Regionieuws Noord-Brabant/Noord-Limburg: juni 2017 – juli 2017

Dodenherdenking

Foto: Wim van den Oetelaar/ Enface

Nationale Dodenherdenking vindt jaarlijks in Nederland plaats op 4 mei met onder andere twee minuten stilte om 20.00 uur. De landelijke herdenking op de Dam in Amsterdam wordt georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, terwijl honderden andere plaatselijke comités eigen herdenkingen organiseren. In de oorspronkelijke opzet ging het hierbij uitsluitend om de Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, maar sinds 1961 wordt officieel een ruimere definitie gehanteerd die alle Nederlandse oorlogsslachtoffers of omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog omvat.

Ook in Eindhoven vond een herdenking plaats. Traditiegetrouw nodigt de gemeente Eindhoven het bestuur van de regio Noord-Brabant / Noord Limburg hiervoor uit. Die nemen wij altijd aan. Wij vaardigen twee bestuursleden af die in Eindhoven op gemeentelijke begraafplaats Woensel, De Oude Toren, een krans leggen. Dit jaar vertegenwoordigden regiovoorzitter kolonel-vlieger b.d. Freek van der Vaart en ere-regiovoorzitter Hans van Haaften de KNVOL-regio Noord-Brabant/Noord Limburg.

 

Annuleringen

Van onze geplande reizen naar Fliegerhorst Büchel en Marine Fliegerhorst Nordholz hebben wij geen verslag kunnen opmaken. De reis naar Büchel heeft de Duitse luchtmacht geannuleerd vanwege operationele omstandigheden. We zullen in 2018 opnieuw een bezoek naar deze vliegbasis proberen te organiseren. De reis naar Nordholz hebben we zelf geannuleerd. Te weinig leden hadden zich aangemeld met als gevolg dat we geen kostendekkende reis konden organiseren. Datzelfde geldt voor ons bezoek aan de Vliegbasis Florennes tijdens de Tactical Weapons Meet oefening.

 

Regionale ALV

Onze regionale algemene ledenvergadering (ALV) die we jaarlijks in maart houden, kent –  net als de landelijke ALV – enkele vaste agendapunten. Nadat we een minuut stilte hielden voor leden die ons het afgelopen jaar ontvielen, bespraken we onder andere de activiteiten van het afgelopen jaar. De aanwezigen verleenden het regiobestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

Af en toe zijn bestuursmutaties een agendapunt. Marleen van Haaften nam afscheid als bestuurslid van onze regio na maar liefst meer dan 15 jaar actief te zijn geweest. Marleen heeft altijd een ondersteunende rol op haar genomen. Of het nu ging om het bemensen van stands tijdens de Luchtmachtdagen, het begeleiden van excursies, secretariële werkzaamheden of de rol van gastvrouw tijdens ledenavonden, Marleen was en is steevast iemand waar we allemaal op kunnen bouwen. Marleen is onze steun en toeverlaat, een schat die we enorm als actief bestuurslid zullen missen. Dat geldt voor zowel de leden als voor het zittende regiobestuur. Om die reden hebben we Marleen extra in het zonnetje gezet en voor al haar inzet enorm bedankt.

Tot slot lichtte landelijk voorzitter Tom de Bock kort de lopende ontwikkelingen binnen de KNVOL aan bod, waaraan het Landelijk Bestuur tijdens de landelijke ALV op 12 mei meer aandacht zal schenken. Het verslag van de regionale ALV kunt u opvragen per e-mail via nbnlsecretaris@onzeluchtmacht.nl.

 

Combined Joint Inter Agency Task Force MH17

Op vrijdag 24 maart hield luitenant-kolonel Hans van de Ven een briefing over de berging van de Malaysia Airlines Boeing 777-200 met vluchtnummer MH17. Dit toestel stortte op 17 juli 2014 neer in de Oekraïne. Alle inzittenden kwamen om het leven, in totaal 298 mensen waaronder 196 Nederlanders. De Nederlandse Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) heeft de oorzaak van het ongeluk onderzocht. De conclusie van de OVV was dat het vliegtuig op 10 kilometer hoogte neergehaald is door een raket van het Russische type Boek. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties was later unaniem in haar oordeel dat het vliegtuig was neergehaald, zonder daarbij een schuldige partij aan te wijzen. Zij veroordeelde de actie met resolutie 2166.

Van de Ven was op dat moment van de vliegramp werkzaam als Defensieattaché in Kabul en kreeg de leiding over de bergingsmissie, bekend onder de naam Combined Joint Inter Agency Task Force (CJIATF). In zijn briefing heeft de overste de verschillende fasen van de missie (chrono)logisch van 17 juli 2014 tot najaar 2015 behandeld. Daarbij ging hij in op de specifieke uitdagingen die op het pad van de CJIATF kwamen, zoals de samenwerking tussen verschillende (inter)nationale partners, de omgang met de strijdende partijen ter plaatse, de publieke opinie, het klimaat en het terrein. Tenslotte keek Hans terug op de bereikte resultaten en waarom MH17 nog steeds in de actualiteit is.

De aanwezige leden hebben de ramp met de MH17 allen nog vers in het geheugen en waren daarom erg geïnteresseerd in de briefing van de overste.

 

Avondbezoek Vliegbasis Eindhoven
Op 7 december bezochten we Vliegbasis Eindhoven. In overleg met de nieuwe basiscommandant kolonel Boekholt-O’Sullivan en Hoofd Voorlichting majoor Tennekes organiseerden we een bezoek dat aan het einde van de middag startte. Onze ere-regiovoorzitter Hans van Haaften verzorgde een briefing over de vliegbasis, de organisatie, het takenpakket, de luchtvloot en de inzet daarvan. Na het avondeten dat daarop volgde, stond de rest van de avond in het teken van fotografie.

Op het platform van de vliegbasis stonden een civiele Antonov 12 en van de Koninklijke Luchtmacht, een KDC10 en de Gulfstream IV geparkeerd. Deze hebben we uitgebreid kunnen fotograferen. De uitdaging hierin was dat de duisternis ruimschoots ingetreden was en dat de werkelijke kleuren van toestellen door de gele platformverlichting behoorlijk verkleurd werden. Al met al voor velen daarom toch best een uitdaging om een mooie foto te maken. Als toetje werd een Duitse C-160D Transall, die op het platform aan de overzijde van de

startbaan stond vanwege technische problemen, ook naar het hoofdplatform versleept. Voor dat toestel was aan het einde van ons bezoek nog even tijd beschikbaar voor een foto.
Voor de regio en voor de hele KNVOL was de invulling van dit bezoek opnieuw een mooie primeur.

Tekst: Mike Schoenmaker

Circa 30 personen van de regio NB/NL mochten in de avond van 7 december 2016 foto’s zoals deze maken tijdens een bezoek aan de Vliegbasis Eindhoven. [Mike Schoenmaker]
Afsluitende jubileumavond
Op vrijdag 25 november sloten we ons jubileumjaar af met een ledenavond op de Vliegbasis Eindhoven. Anders dan te doen gebruikelijk. Dit keer geen lezing maar een gezellig samenzijn met een luchtvaartquiz en de bekendmaking van de winnaars van de regionale fotowedstrijd.

Na de ontvangst en het welkomst woord van regiovoorzitter Freek van der Vaart, startte de luchtvaartquiz. Vice-regiovoorzitter Mike Schoenmaker presenteerde 35 meerkeuzevragen over allerlei aspecten van – hoofdzakelijke – de Koninklijke luchtmacht. Daarna volgende de finaleronde, waarin na beantwoording van een benaderingsvraag enkele deelnemers afvielen. De uiteindelijk troste winnaar van de quiz was Arthur Jongeneelen. Als oud Herculesvlieger heeft hij zijn kennis goed kunnen etaleren! Andere prijswinnaars waren onder andere de broers Dennis en Werner van der Wiel, Michael de Vaan, Rob Martaré, Kees Rijksen en Ruud Venema.

Na de borrelpauze hebben we de prijswinnaars van de fotoquiz bekend gemaakt. Het thema was “Laat zien wat je zag”, met de bedoeling dat leden originele foto’s genomen tijdens onze activiteiten zouden indienen. De 3e prijs won Cees Vloemans met een foto van de Patrouille de France. Freek van Buul maakte een foto van fotograferende (bestuurs-)leden tijdens de Royal International Air Tattoo 2016 en won daarmee de 2e prijs. De gelukkige winnaar was Jan Daemen met een foto van een startbaan van luchthaven Schiphol waarop het rubber van onderstellen van landende toestellen te zien is. Die foto kon hij nemen tijdens ons bezoek in 2013 toen één startbaan werd vrijgehouden voor ons om daar een groepsfoto te maken.

Het jubileumjaar sloten we hiermee af. Een prachtjaar met veel bijzondere activiteiten waarvan alle leden van onze regio duidelijk genoten hebben. Dat onze regio aantrekkelijke activiteiten biedt en dat het in Noord-Brabant goed toeven is, blijkt uit het stijgende ledenaantal. Op dit moment kent onze regio méér dan 800 leden!

Tekst: Mike Schoenmaker

Enkele bestuursleden van de regio NB/NL zetten tijdens de jubileumavond nog snel de laatste puntjes op i voordat de luchtvaartquiz van start gaat. [Mike Schoenmaker]

ESA/EAC Keulen
Twee primeurs op één dag! Op 21 oktober bezochten we in Keulen ‘s ochtends het European Astronaut Centre (EAC) en ‘s middags de Flugbereitschaft des Bunderministeriums der Verteidigung van de Duitse luchtmacht. Twee primeurs voor de KNVOL op één dag!Het EAC is onderdeel van de European Space Agency (ESA). Een team van 40 instructeurs leidt astronauten op en traint ze voortdurend voor toekomstige missies in ESA’s internationale ruimtestation ISS. Na een 18 maanden durende Basic Training leert een astronaut in ongeveer 400 uur het ruimtestation ISS te bedienen en te onderhouden en van daaruit zijn onderzoekswerk uit te voeren. Thomas Dijkshoorn heeft ons gedurende de ochtend rondgeleid langs de verschillende trainingsfaciliteiten. In en bij de op ware schaal aanwezige mock ups van onderdelen van het ISS waarmee de astronauten trainen, bekeken en ervaarden we zelf wat de astronauten zoal meemaken. De ochtend vloog voorbij, Thomas’ uitgebreide toelichting was welbesteed aan onze zeer geïnteresseerde groep.

Strategisch luchttransport
Na ons bezoek aan de ESA gingen we naar het 500 meter verderop gelegen militaire gedeelte van het vliegveld Keulen-Bonn. Daar is de Flugbereitschaft des Bunderministeriums der Verteidigung gestationeerd. Deze eenheid van de Duitse luchtmacht werd in 1957 gevormd en bestaat intussen 60 jaar. De Flugbereitschaft is gespecialiseerd in strategische luchttransport van personen en goederen, air to air refueling en vervoer van VIP’s.

Over de taakstelling en organisatie gaven de kapiteins Kerb en Daniel tijdens een briefing de nodige uitleg. Om het strategisch luchttransport goed en 24 uur per dag, 7 dagen per week te kunnen uitvoeren, heeft de Flugbereitschaft een uitgebreide luchtvloot tot haar beschikking. Tot de inventaris behoren onder andere de Airbus A340, A319, A310 (in drie uitvoeringen) en de BD700. Deze toestellen zijn alle gestationeerd in Keulen. De eenheid beschikt ook over drie AS.532U2 helikopters. Deze zijn gestationeerd op het vliegveld Berlijn-Tegel. De toelichting vervolgde op het platform bij en in een Airbus A310-304 MRTT (Multi Role Transport Tanker). De beide kapiteins hebben daar uitgelegd hoe het in de lucht tanken van andere militaire toestellen in zijn werk gaat.

Normaal gesproken geldt bij de Flugbereitschaft een fotografeerverbod, maar op basis van goed overleg tussen het regiobestuur en het commando van de eenheid tijdens de voorbereiding op het bezoek, kende de Flugbereitschaft onze groep een – terechte – uitzonderingspositie toe. We mochten tot slot van het bezoek de aanwezige toestellen op het platform en de verschillende tentoongestelde toestellen op het militaire terrein fotograferen.

Tekst: Mike Schoenmaker

De leden van de regio NB/NL hadden een bijzondere dag in Keulen bij de European Astronaut Centre en bij de Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung. [Gerben van der Bruggen]

MVK De Kooij
In 2008 bezochten we MVK De Kooij voor het laatst. Sindsdien is er veel veranderd. De belangrijkste verandering is dat de helikopters die daar gestationeerd zijn alle onder het Defensie Helikopter Commando te Gilze-Rijen vallen en dat de SH-14D Lynx is vervangen voor de NH90. Dit alles was reden genoeg voor onze regio om op 28 september een bezoek te organiseren.

Na een hartelijke ontvangst bezochten we de Traditiekamer voor een briefing over een deel van de geschiedenis van de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) en haar huidige takenpakket. Daaronder vallen onder andere onderzeebootbestrijding, ondersteuning van operaties op zee, elektronische oorlogsvoering en anti drugs operaties. Hiervoor heeft de MLD 20 stuks van de NH90NFH in dienst. Deze helikopter hebben we daarna uitgebreid kunnen bekijken op het platform van MVK De Kooij. Uiteraard vuurden onze leden een spervuur aan vragen af om hun kennis over deze nieuwe helikopter op te vijzelen. Hierop volgde een minstens zo enthousiaste toelichting bij het Korps Marine Brandweer, die afgesloten werd met een demonstratie van de bluskracht die een E-One brandweerwagen heeft. Na de lunch die daarop volgde mochten we enkele vliegbewegingen fotograferen en sloten we af met een bezoek aan de Traditiekamer, waar we de historie van de MLD hebben bekeken. Staf adjudant Henri Zuiderduin, Sgtldv Els Lassche en hun collega’s hebben voor ons een prachtig bezoek verzorgd tijdens een zonovergoten dag.

Tekst: Mike Schoenmaker

Leden van de regio NB/NL luisteren aandachtig naar de uitleg bij een NH90. [Mike Schoenmaker]
Vlucht met KLu luchtballon

Dit jaar bestaat onze regio 50 jaar. Dat hebben we met zo’n 400 gasten gevierd op zaterdag 23 april op de vliegbasis Eindhoven. Daarvan heeft u eerder in dit blad een verslag kunnen lezen.

Tijdens deze jubileummiddag hebben we in samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht een vlucht in de luchtballon van de KLu mogen verloten. Tijdens de zonnige zomeravond van 6 augustus was het dan zover. Om 19.00 uur was iedereen present in ’s-Hertogenbosch, op het grasveld bij het Zuiderpark/De Pettelaar. Onder leiding van de Landelijke Activiteitencoördinator Robert de Jong, tevens fervent ballonvaarder, trof de crew van de ballon de nodige voorbereidingen en met hulp van de deelnemers aan de vlucht werden de mand en ballon klaargezet. Na de safety biefing mochten Jan van Alphen, Bianca Burgers, Peter Burgers, Dirk Mesker, Marie-José Vloemans en Cees Vloemans aan boord. Take off was om 20.03 uur. De zes prijswinnaars werden uitgezwaaid door Freek van der Vaart (voorzitter van de regio) en Mike Schoenmaker (activiteitencoördinator/vice-voorzitter van de regio) en genoten vervolgens van hun prijs gedurende een vlucht van ongeveer anderhalf uur. De landing was tussen Veghel en Sint Oedenrode, waarna de deelnemers gehuldigd werden onder het genot van een glas champagne.

Via deze weg bedanken wij onze Koninklijke Luchtmacht en de crew van de luchtmachtballon hartelijk voor hun medewerking aan deze bijzondere avond voor de prijswinnaars!

Tekst: Mike Schoenmaker

 

De winnaars van de regio NB/NL poseren samen met de piloot Ad Haarhuis vlak voordat zij aan hun vlucht met de luchtballon van de KLu begonnen. [Mike Schoenmaker]