EvenementenKNVOL Verenigingsnieuws

Landelijk Bestuur en Algemene Raad

Op vrijdag 21 februari vergaderde het Landelijk bestuur met haar adviesorgaan, de Algemene Raad, op het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht in Breda. 
De Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten, generaal-majoor Eric Schevenhoven, bracht de aanwezigen daarbij op de hoogte van het reilen en zeilen van de KLu. 
Nieuw materieel stroomt de Luchtmacht in. De eerste twee F-35A’s zijn nu op Leeuwarden gestationeerd, de KDC-10 wordt vervangen door de Airbus MRTT, rond de zomer gaat de eerste satelliet, de Brik II, de ruimte in, de Apache-D wordt tot AH-64E gemoderniseerd, de Chinook-F is in productie, de Gulfstream wordt vervangen en de onbemande MQ-9 Reaper komt eraan. De Dorniers van de Kustwacht zullen worden afgestoten. 
Net als Defensie in zijn geheel kampt de Luchtmacht met veel vacatures. Daarom wordt gestreefd naar een personeel-extensieve visie. De PC-LSK verwacht dat ook de KLu met robotisering en kunstmatige intelligentie te maken zal krijgen. Voor een deel wordt zij daarbij geholpen door de nieuwe systemen, maar dat is niet voldoende. 
In het Project Luchtruimherziening moeten ook de belangen van de Luchtmacht worden veilig gesteld. Om voldoende te kunnen vliegen hoopt de KLu De Peel weer als vliegbasis in gebruik te kunnen nemen. Ondanks goede simulatoren verwacht de PC-LSK dat het aantal vlieguren niet navenant zal afnemen, omdat de F-35 ook weer zoveel meer kan. 
Daarna was het woord aan kolonel-vlieger Johan van Deventer, Hoofd Transitie. Door de instroom van de 5e generatie F-35 moet ook de KLu veranderen naar een 5e generatie Luchtmacht. Inclusief het personeel, dat wordt gestimuleerd uit te gaan zoeken wat allemaal kan met de nieuwe systemen: “van need-to-know naar dare-to-share.” De mensen worden bijvoorbeeld breder dan vroeger ingezet, wat het werk ook leuker maakt. De kolonel toonde een tijdschema met 22 projecten die de veranderingen aangeven in materieel, maar ook bij de staf. Daarbij wordt “lerend voorwaarts [gegaan], af en toe een stap zetten om een nieuw perspectief te zien.” Het momentum van een nieuw vliegtuig wordt gebruikt om de noodzakelijke veranderingen in gang te zetten. 

Geef een reactie