Regio Noord

Nieuwjaarsbijeenkomst 2023 Regio Noord

In de Onder-officiersmess van de vliegbasis Leeuwarden is het huidige jaar begonnen met een nieuwjaarsbijeenkomst voor leden, ereleden en partners. Onder de aanwezigen waren Commodore-vlieger Johan van Deventer (Commandant ACC) , zijn rechterhand
Lt.-Kol.-vlieger Jos “T-Band” Kiens , A-3 bij ACC en de squadroncommandant van 306 Sqn,
Lt.-Kol.-vlieger Jan “Muezli” Ruedisueli.
In verband met de spanningen in Oost-Europa is de commandant van 322 Sqn,
Lt.-Kol.-vlieger Guido “Plebs” Schols met een detachement van 8 toestellen uitgezonden naar de vliegbasis Malbork in Polen. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn plaatsvervangers, Maj. Victor Wiendels en Adj. Johan de Rooij.
De avond werd geopend door onze voorzitter Kol.-vlieger (b.d.) Anton den Drijver.
In zijn toespraak memoreerde hij het afgelopen jaar, waarin gelukkigerwijs de activiteiten weer opgepakt konden worden na 2 Covid-jaren. Een van de hoogtepunten was uiteraard de aftrap van het partnerschap tussen 322 Sqn en KNVOL Regio Noord op 10 augustus, waar we als regio-Noord erg trots op zijn.
Voorts wees hij ons op een veelbelovend 2023: naast 3 jubileum vieringen, te weten 75 jaar KNVOL, 45 jaar Regio Noord en 80 jaar 322 Sqn , organiseren wij natuurlijk ook weer de nodige presentaties en reisjes naar diverse locaties.
Hierna kreeg de Commandant ACC het woord, die ons toelichtte wat zijn taak/rol is binnen de Koninklijke Luchtmacht (van 3 luchtmachtonderdelen 1 geheel maken) Hij merkte op dat meerdere regio’s hem al hadden uitgenodigd om dat in een presentatie toe te lichten. Wij namen deze opmerking ter harte en er wordt al nagedacht over een datum. Gelach alom. De actualiteit van de dag bleek ook wel in zijn toespraak. Op het moment van dit schrijven stijgen acht F-35 op vanuit Leeuwarden op weg naar Polen. Na afloop van de missie terugkeren naar de thuisbasis zal voorlopig niet gaan, want de start- en landingsbanen worden na 6 februari gesloten voor een grondige renovatie die zal duren tot augustus. Tot die tijd zal er vanaf verschillende vliegvelden, waaronder Volkel, worden geoefend.
Na het aanhoren van al deze ontwikkelingen werd het buffet geopend, zoals gebruikelijk weer uitstekend verzorgd door de medewerkers van Paresto. De aanwezigen genoten zichtbaar van het culinaire deel van de avond. Een avond die door eenieder als erg leerzaam, maar vooral ook als gezellig werd ervaren.

Jan Veldkamp

Geef een reactie