Activiteiten kalender regio Deelen

Hieronder vindt u het activiteitenrooster van uw KNVOL regio Deelen voor het resterende deel van 2017.

Inschrijving geschiedt door het aanmelden via de website of het invullen en versturen van het meegestuurde deelnameformulier naar het betreffende e-mailadres

(deel-ac@onzeluchtmacht.nl) of vermeld postadres.

 

7. … Juni 2017. Regioavond
De exacte datum staat nog niet vast, wij gaan er vanuit dat dit de 13de juni wordt.

Heeft u zich hier voor aangemeld en mocht deze datum veranderen dan hoort u dat tijdig. Op deze regioavond zal de heer Roger Soupart vertellen over het uitgevoerde onderzoek naar de grootste luchtvaartramp in de Nederlandse geschiedenis, de Tenerife ramp op 27 maart 1977. Roger Soupart heeft samen met Ketty Nielsen hierover een boek geschreven: “We gaan!” – Vlucht KL4805.

* Plaats:        Gebouw 107. ’t Trefpunt vlb. Deelen

* Aanvang:   20:00 uur. Zaal open 19:30 uur

* Kosten:      3 Euro p.p.

Inschrijven mogelijk tot 4 juni 2017.

8. Zondag 10 september 2017 Excursie International Sanicole Airshow te Hechtel in België.
Vanwege het niet doorgaan van de Luchtmachtdagen dit jaar is dit een mooi alternatief.

Voor uitgebreide gegevens zie: www.sanicole.com

* Vertrek:         Vanaf vlb Deelen om 07:15 uur.

* Parkeren:      Op verharde deel tegen de bosrand tegenover Gebouw 16.

* Terugkomst:  Verwacht om plm.20:30 uur

* Kosten:      Indien opgegeven voor 26 mei 2017   Euro 40,00 is inclusief toegang.

Indien opgegeven na 26 mei 2017       Euro 20,00 doch is dat dan exclusief de toegang.

Introducés betalen resp. 42,50 of 22,50 Euro

* Maximaal aantal deelnemers: 55

Om voordelige tickets (op naam) te kunnen bestellen dient u zich uiterlijk 26 mei 2017 aan te melden. Mocht u zich na deze datum doch voor de sluiting van het inschrijftermijn, 1 september 2017, opgeven dan dient u zelf ter plaatse voor een ticket te zorgen.  Een ticket kost dan 30 Euro.

9. Dinsdag 10 oktober 2017. Regioavond.
Voor deze avond is de heer Tom v.d. Meulen uitgenodigd. Hij zal een boeiende lezing geven over de Mustang.

Voor informatie zie:   https://nl.wikipedia.org/wiki/P-51_Mustang

* Plaats:        Gebouw 107. ’t Trefpunt vlb. Deelen

* Aanvang:   20:00 uur. Zaal open 19:30 uur

* Kosten:      3 Euro p.p.

Inschrijven mogelijk tot 2 oktober 2017.

10. Dinsdag 14 november 2017 Excursie CML Soesterberg .
Wij bezoeken deze dag het Centrum Mens & Luchtvaart (CML) in Soesterberg.

Dankzij de voortreffelijke medewerking van het CML heeft dit geresulteerd in een dag-vullend programma. Zie voor meer informatie: www.defensie.nl/organisatie/luchtmacht/inhoud/vliegbases-en-luchtmachtonderdelen/cml

* Vertrek:         Vanaf vlb Deelen om 08:15 uur.

* Parkeren:      Op verharde deel tegen de bosrand tegenover Gebouw 16.

* Terugkomst:  Verwacht om plm.16:30 uur

* Kosten:          23 Euro p.p., introducé 25,50  Dit is inclusief de lunch.

* Maximaal aantal deelnemers: 55

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 6 november 2017

11. Dinsdag 12 december 2017. Regioavond
Alweer de laatste activiteit in 2017. Zoals er vorig jaar tijdens de social reeds is toegezegd zal er vanavond een onvergetelijke quiz worden geproduceerd, zijdelings zal ook de (militaire) luchtvaart hierbij worden betrokken. Deze activiteit biedt u dè mogelijkheid om uw medeleden beter te leren kennen op een zeer plezierige wijze op een uitermate gezellige locatie. En er is misschien ook nog een prijsje te winnen…..

* Plaats:        Gebouw 107. ’t Trefpunt vlb. Deelen

* Aanvang:   20:00 uur. Zaal open 19:30 uur

* Kosten:       3 Euro p.p.

Inschrijven mogelijk tot uiterlijk 4 december 2017.

Vertrektijden kunnen aan kleine veranderingen onderhevig zijn. Natuurlijk kunnen ook leden van andere regio’s deelnemen aan de activiteiten.

Het is van groot belang dat er voldoende deelname aan excursies en regioavonden is, daarom geldt hier ook “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd'”.  Neem rustig een introducé mee….! Graag dan wel even tijdig aanmelden s.v.p.

De koffie en de koek staan klaar….

De landelijke Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 12 mei a.s. op de vliegbasis Leeuwarden. Informatie hierover zal t.z.t. te vinden zijn op de website. (www.onzeluchtmacht.nl)

Wij verheugen ons er op u binnenkort op één van onze aangeboden activiteiten te mogen begroeten.